Työuramentorointi

Työuramentoroinnin materiaali

Tämä työuramentoroinnin materiaali on tarkoitettu aktorille, mentorille ja organisaatiolle, joka järjestää mentorointia. Jos haluat lähteä mukaan mentorointiin, voit etsiä itsellesi mentorointiparin tai etsiä organisaation, joka järjestää mentorointia. Tämä materiaali on käytännönläheinen ja se tukee mentorointiprosessia. Materiaalin alussa on lyhyt johdanto työuramentoroinnin periaatteisiin ja rooleihin. Tämän jälkeen materiaali on jaettu aloitus-, työskentely- ja lopetusvaiheeseen. Jokaisesta vaiheesta löytyy monta harjoitusta, joita mentori ja aktori voivat käyttää keskustelun tukena tapaamisissa. Valitse materiaalista aiheet, jotka kiinnostavat sinua. Se voi olla esimerkiksi aiheesta oman osaamisen tunnistaminen, verkostoituminen tai ammatillisen kielen syventäminen.

Tämä työuramentoroinnin materiaali on koottu LAB-ammattikorkeakoulun MESH-projektissa (ESR 2019-2021). LABin partnereina olivat Suomesta TuAMK ja TAMK sekä Belgiasta KU Leuven, Economic House of Osteend ja Beyond the Horizon. Erityinen kiitos LABin sosionomiopiskelijoille, jotka olivat mukana materiaalin kehittämisen prosessissa. Kehittämisessä oli mukana myös LABin sairaanhoitajaopiskelijoita ja opiskelijoita Koulutuskeskus Salpauksen kotoutumiskoulutuksesta. Lisäksi kiitos Väestöliiton Womento-mentoroinnille MESH-projektin sparraamisesta. Työuramentoroinnin työkalujen kehittämisessä on hyödynnetty myös muita julkaisuja samasta aiheesta.

Työkaluja keskustelun tueksi aktorin ja mentorin käyttöön – suomeksi

Työkaluja keskustelun tueksi aktorin ja mentorin käyttöön – englanniksi