AMAL-TOIVO -hankkeen kuulumisia

Amal-Toivo -hanke käynnistyi ryminällä 1.2.2018. Hanke etsii ja voimaannuttaa syrjäytymisvaarassa olevia arabiankielisiä naisia oman elämänsä ja työllistymispolkunsa rakentamiseen uudessa kotimaassaan, aktiiviseen vanhemmuuteen ja löytämään heille kuuluvien yhteiskunnan palveluiden ja erilaisten vapaa-ajan toimintojen piiriin.

Hankkeen toimijoina ovat Koulutuskeskus Salpaus, Lahden kaupunki ja Lahden ammattikorkeakoulu. Työntekijöitä hankkeessa on yhteensä neljä, joista yksi puhuu suomen lisäksi myös arabiaa.

28.5.2018 hankkeeseen on tavoitettu 24 työelämän tai koulutusten ulkopuolella olevaa naista. Naisille on tehty alkukartoitus, jossa on selvitetty aiemmin hankittua osaamista, koulutus- ja työtaustaa sekä tämän hetkistä elämäntilannetta. Tämän jälkeen naisia ohjataan heidän tarpeidensa mukaan joko eri asiantuntijoiden tai avun piiriin, suoraan kielikoulutuksiin muualle tai mukaan hankkeen järjestämään ryhmäprosessiin.

Ryhmäprosessi sisältää 1-3 viikottaista tapaamista. Joka maanantai ryhmä kokoontuu klo 9-11.30 Multi-Cultiin opiskelemaan suomea ja saamaan tietoja suomalaisesta yhteiskunnasta ja arjen perusasioista. Suomen kielen osalta lähdetään aivan alkeista, sillä suurin osa naisista on luku- ja kirjoitustaidottomia vähintään suomen kielessä. Vain 4 naista on jo opiskellut suomea jonkin verran ja ovat täysin luku- ja kirjoitustaitoisia. Muita kevään aikana käsiteltyjä arjen asioita ovat olleet liikkuminen Lahden paikallisliikenteellä, oikeaoppinen ravinto (yhteistyössä Liira-hankkeen kanssa) sekä info perusopetuksesta (Pasi Salmi).

Naiset tulevat tapaamiseen lasten kanssa, joten paikalla on myös lastenhoitoa. Kevään ajan lasten hoidosta ovat vastanneet LAMK:n sosionomiopiskelija Senja sekä hieman myöhemmin mukaan liittyneet 4 Suomen diakoniaopiston lapsi- ja perhetyön opiskelijaa. Näin hanke on pystynyt tukemaan myös suomalaisia tutkinto-opiskelijoita.

Viikon muut tapaamiset naisten kanssa ovat toiminnallisia. Kevään aikana naiset ovat päässeet kokeilemaan kuntosalia, ryhmäliikuntaa ja uintia yhteistyössä LIIRA-hankkeen kanssa. Lisäksi on vierailtu palvelupiste ALIPI:ssa sekä Lahden pääkirjastossa. Toiminta jatkuu läpi kesän ja ohjelmassa on kesälle mm. LAMK:n sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden järjestämä pelipäivä äideille ja lapsille, Lahteen tutustumista PUKSU-junalla, vierailu Yli-Marolan kotieläinpihalle, leikkipäivä Perhepuistossa, piknik Pikku-Vesijärvellä, tutustuminen alueen kirpputoreihin, tutustuminen Kaupunkikylä2025-hankkeen toimintaan ja käsityöpajaan ja vaikka mitä.

Ryhmässä on hyvä henki, tapaamisissa tekemisen meininki ja halu oppia on kova. Ryhmätoimintaan osallistuminen selvästi motivoi ja aktivoi naisia, monet tuntuvat kaivanneen jotain kodin ulkopuolista toimintaa kovasti. Kaikkiaan hanke etenee aikataulussa ja suunnitellusti.

Otamme mielellämme mukaan myös lisää naisia, joten hankkeesta saa vinkata eteenpäin tuttaville! Samoin tarvitsemme mukaan vapaaehtoisia naisia (ei kielitaito tai ikärajoituksia) lasten hoitoon ja arabiankielisiä myös vertaistukihenkilöiksi!

Kaikissa hankkeeseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä projektipäälikkö Evelina Liskiin ([email protected], 044 708 5052)