Kotoa kotiin -toiminta tukee naisten osallisuuden toteutumista omassa elämässä ja yhteisöissä

Hankkeessa kehitettiin kotoutumispalveluja täydentävää matalan kynnyksen toimintaa, jonka puitteissa maahan muuttaneille naisille järjestettiin ryhmä- ja vapaaehtoistoimintaa sekä yksilöohjausta. Tämä kokonaisuus nivoutui yhteen Kotoa kotiin -toimintamalliksi, jonka avulla kotoutumista tukevaa toimintaa voidaan jatkaa Lahdessa sekä toteuttaa myös muualla Suomessa.

Osallisuutta edistävien toimintamallien tulisi juurtua osaksi jatkuvaa toimintaa. Hankkeen toimintaan osallistuneiden naisten haastattelutulosten mukaan ryhmän toimintaan osallistuminen oli merkinnyt käänteentekevää muutosta heidän kotoutumisessaan. Osallistujien kielitaidon vahvistumisen lisäksi toimijuus ja sosiaaliset resurssit lisääntyivät.

Tarve vastaavan toiminnan jatkumiselle Lahdessa on Eerolan mukaan ilmeinen. ”Hankkeessa edistettiin osallisuutta löytämällä palvelujen ulkopuolelle jääneitä ja toivotettiin heidät tervetulleeksi mukaan toimintaan. Toiminta tarjosi naisille mahdollisuuden päästä osaksi yhteisöjä sekä vaikuttaa omaa elämää koskeviin asioihin. Osallistujien vaikuttamismahdollisuudet vahvistuivat myös toiminnan ulkopuolella.”

Kotoa kotiin -hanke oli osa Euroopan unionin kotoutumistyötä ja sitä rahoitti turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Lisätietoja:
Maija Eerola, LAB-ammattikorkeakoulu
+358 50 463 5069, maija.eerola@lab.fi

Artikkeli kategoriassa

Kotoa kotiin -hanke on päättynyt

Kahden ja puolen vuoden taival on ohi ja Kotoa kotiin -hanke on tullut päätökseen. Hankkeen tuloksena syntyi Kotoa kotiin -toimintamalli.

Kotoa kotiin -toimintamalli sisältää suomen kielen oppimista tukevan ryhmätoiminnan ja vertaistukea mahdollistavan vapaaehtoistoiminnan. Toiminta on suunnattu kotoutumispolkunsa alkuvaiheessa oleville naisille ja se on kehitetty kokeilujen sekä osallistujien palautteen pohjalta. Toimintamalli on kokonaisuus, mutta sitä on myös mahdollista soveltaa eri kohderyhmille tai hyödyntää koottua tukimateriaalia.

KOTOA KOTIIN –hankkeen (2019-2021) tavoitteena oli edistää naisten kotoutumista vahvistamalla sosiaalista osallisuutta, yhteiskunnallista aktiivisuutta, suomen kieltä, kulttuurituntemusta sekä mielen hyvinvointia. Hankkeessa kehitettiin kotoutumispalveluja täydentävää matalan kynnyksen toimintaa, joka sisälsi maahan muuttaneille naisille ryhmätoimintaa, yksilöohjausta ja vapaaehtoistoimintaa. Toiminta tarjosi naisille vertaistukea ja erilaisia kielenkäyttötilanteita suomen kielenopettajien, ohjaajien ja vapaaehtoisten kanssa.

Hanketta toteuttivat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus ja Lahden Diakonialaitos. Hanketta rahoitti EU:n sisäasioiden turvapaikka-, maahanmuuttoja kotouttamisrahasto (AMIF) ja se oli osa Euroopan unionin työtä kotoutumisen edistämiseksi.

Artikkeli kategoriassa

Uusi osio julkaisu Osaamisenpaikka.fi!

Kotoa kotiin -hankkeessa (AMIF) on kerätty Osaamisenpaikka-sivustolle uutta materiaalia helpottamaan Suomeen kotoutumista ja yhteiskuntaan tutustumista.

Uusi osio löytyy kohdasta MAAHANMUUTTAJILLE > Arki Suomessa.

Osio on materiaalipankki, johon on linkitetty materiaalia monilta eri sivustoilta ja lisätty myös hankkeessa ja sen yhteistyöhankkeessa (Osallistava turvallisuus maahanmuuttajille) tuotettua materiaalia.

Käyhän tutustumassa: https://osaamisenpaikka.fi/arki-suomessa/ ja ota yhteyttä Kotoa kotiin -hankkeeseen tai mari.lampinen@salpaus.fi jos sinulla on kehitysideoita tai vinkkejä hyvistä materiaaleista!

Artikkeli kategoriassa

Tervetuloa Maahanmuuttajat ja yrittäjyys -seminaariin 1.9.2020

KOKOMA-hanke järjestää 1.9.2020 loppuseminaarin verkossa kello 12–15. Seminaarissa julkaistaan verkkokurssi (MOOC) maahanmuuttajille, jotka haluavat perustaa yrityksen Suomessa ja oppia suomen kieltä. Kurssin tueksi julkaistaan ohjauskirja, jota opettajat voivat käyttää osana omaa opetusta sekä kieli- ja kulttuuritietoisen verkko-ohjauksen suunnittelua. Seminaarissa kuullaan myös hankkeeseen osallistuneiden maahanmuuttajien yrittäjyystarinoita.

Seminaariohjelma

 1. Elinikäinen oppiminen ja yrittäjyysvalmiudet
  SITRA
 1. KOKOMA-hankkeen toiminta ja tulokset
  hanketoimijat
 1. MOOC-verkkokurssi ja ohjauskirja
  hanketoimijat
 2. KOKOMA-hankkeeseen osallistuneiden yrittäjyystarinat
 3. Tarinallistaminen osana yrityksen toimintaa ja yhteisöjen rakentamista: esimerkkejä some-markkinoinnista
  Kyrö Distillery Company / Hanna-Leena Huhtala

Ilmoittautuminen 1.9.2020 kello 11 mennessä.
Ilmoittautumislinkki
ZOOM-linkki lähetetään ennen seminaaria osallistujille sähköpostitse.

KOKOMA-hankkeessa (ESR) suomen kieltä ja yrittäjyysvalmiuksia opiskellaan verkossa. Hankkeen tavoitteena on luoda korkeakoulujen käyttöön koulutuspaketti, jota hyödyntämällä ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden yrittäjyysvalmiudet ja työmarkkina-asema vahvistuvat. Mallin toivotaan elävän hankkeen jälkeen osittain avoimessa opiskeluympäristössä

 

Artikkeli kategoriassa

Tervetuloa Kotoa kotiin -hankkeen seminaariin Kohtaamisia kotoutumispolulla

Seminaari toteutetaan verkossa tiistaina 9.6.2020 klo 9 – 12. Maksuton tilaisuus on suunnattu kotoutumisen asiantuntijoille, yhteistyökumppaneille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

9.00 Kirjautuminen Zoom-verkkokokousympäristöön 9.15 Tervetuloa Anna-Leena Atkinson, TKI-asiantuntija, projektipäällikkö, LAB-ammattikorkeakoulu

9.20-10.00 Suomalaisen palvelujärjestelmän haasteita Anita Novitsky, monikulttuurisuuden asiantuntija, Väestöliitto

10.00-10.15 Kommenttipuheenvuoro Johanna Snellman, projektipäällikkö, ItseNaiset – kotiäitiydestä kohti työelämää -hanke, Nicehearts

10.15-10.30 tauko

10.30-11.30 Kokemuksia kotoutumispolkunsa alussa olevien naisten ryhmätoiminnasta ja vapaaehtoisten vertaistuesta Kotoa kotiin -hanketiimi 11.30-12.00 Aamupäivän yhteenveto ja miten tästä eteenpäin

Ilmoittautuminen viimeistään 4.6.2020: https://www.lyyti.fi/reg/kotoutumispolku Kalenterikutsu Zoom-linkkeineen lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.

Artikkeli kategoriassa

Ossi päättyy, työ jatkuu

Ossi 2 -Osaajat töihin -hanke toteutettiin Lahden (nyt LAB) Ammattikorkeakoulun ja Koulutuskeskus Salpauksen yhteishankkeena 1/2018 – 1/2020. Se oli jatkoa Ossi – Osaaminen esiin hankkeelle. Ossi on edistänyt maahanmuuttajien työllistymistä ja työllistämistä Päijät-Hämeessä. 

Ossissa mallinnettiin ohjausosaamisen prosesseja niin työelämälle, opetus- ja ohjaushenkilöstölle kuin maahanmuuttajillekin. Kaikille kohderyhmille löytyy työkaluja osaamisen kehittämiseen, arjen apuvälineiksi ja tulevaisuuteen valmistautumista varten. 

Yrityksille: Ossi teki yhteistyötä 13 yrityksen ja neljän muun organisaation kanssa. Yritysten kanssa yhteistyössä tehtiin rekrytointia tukeva työpaketti.  Ossissa luotiin perehdytyksen tukimateriaaleja, opas, muistilistoja ja koulutustuotteita työyhteisöille ja työpaikkaohjaajille. 

Oppilaitoksille: Oppilaitoksille tuotettiin avoimia oppimisympäristöjä (Ossin pedapolut ja podcastit) kieli- ja kulttuuritietoiseen opetukseen ja ohjaukseen, oppaita, muistilistoja, harjoituspaketteja ja prosessikuvauksia. Ossin sivuilta löytyy työkaluja opettajalle  edistämään yritysyhteistyötä ja tukemaan työssäoppimisjaksoja.

Maahanmuuttajalle: Maahanmuuttaja löytää Osaamisenpaikasta tehtäviä ja blogeja vahvistamaan työelämän kielitaitoa. Osaamisen tunnistamiseen ja näkyväksi tekemiseen löytyy ohjeita. Maahanmuuttaja-osiossa on selkikielisiä ohjeistuksia ja vinkkejä erilaisiin työelämän ja työllistymisen tilanteisiin.

Hankkeeseen osallistui yhteensä 295 maahanmuuttajaa, maahanmuuttajien ohjaajaa tai opettajaa ja muita maahanmuuttajien kanssa toimijoita. Ossin tuella työllistyi 16 henkilöä.

Osaamisenpaikka https://osaamisenpaikka.fi/ -sivustoa ylläpidetään edelleen alueen muiden maahanmuuttajahankkeiden yhteisenä kotipesänä

Kartta siitä, mitä löydät Ossi-hankkeen sivuilta www.osaamisenpaikka.fi (Kuvat: Tanja Olkkonen)

Ossin tulokset ja tuotokset minuutissa:

Artikkeli kategoriassa

Valmentavasta valmiiksi -hankkeen tulokset

Valmentavasta valmiiksi -hankkeessa on laadittu maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavalle koulutukselle kansalliset suositukset:

Lue lisää hankkeen tuloksista ja kokemuksista artikkelikokoelmasta Korkeakouluvalmiuksia maahanmuuttajille – hyvät käytänteet ja suositukset valmentavaan koulutukseen.

Suositusten mukainen korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen verkkototeutus järjestettiin yhdeksän eri ammattikorkeakoulun yhteistyönä 1.4. – 30.9.2019. Koulutus on päättynyt.

Tulevaan koulutustarjontaan voi tutustua eri ammattikorkeakoulujen verkkosivuilla.

Ossi2 Lahden tiedepäivillä 2019

Oppilaitoksen ja työelämän rajapinnalla – yhteistyötä ja asennetta!

Ossi2 -hanke esitteli Lahden tiedepäivässä 14.11.2019 menestyksekästä koulutuspilottia Nopea polku rakennusalan töihin maahanmuuttajille. Esittelystä vastasivat Mari Lampinen ja Vesa Rantanen.

Esityksen diat löytyvät täältä: Oppilaitoksen ja työelämän rajapinnalla – yhteistyötä ja asennetta.

Esityksen abstrakti (kirjoittaja Marja Ahola) löytyy abstraktijulkaisusta sivulta 60:  https://www.lamk.fi/fi/lahden-tiedepaiva-2019/abstraktit

Koulutuspilotista kerrotaan myös Ossin Pod-castissa sekä julkaisussa Ahola, M. & Olkkonen, T. 2019. Oppilaitoksen ja työelämän rajapinnalla – yhteistyötä ja asennetta

 

Artikkeli kategoriassa

Uutta materiaalia tulossa Ossi2-hankkeen videoihin!

Viikko sitten Marjaanan haastateltavana oli Rand Mohamad Deep, joka on valittu vuoden 2019 pakolaisnaiseksi. Hän on upea esimerkki meille kaikille siitä, miten omalla ahkeruudella voi saavuttaa paljon. Pysy kuulolla, niin pääset näkemään haastatteluvideon heti, kun se on julkaistu. Muista myös tutustua Randin YouTube-kanavaan, jossa hän opettaa suomea arabiaksi: https://www.youtube.com/channel/UCgSLsyJaKgbRaLtEYehjJuA

 

Artikkeli kategoriassa