Monikulttuurisen kohtaamisen taito -koulutussarja syksyllä 2019

Kohtaatko työssäsi kansainvälisiä opiskelijoita? Tuntuuko joskus siltä, että haasteiden ratkaisemiseen tarvittaisiin tukea? Monikulttuurisen kohtaamisen koulutukset ovat juuri sinua varten. Tervetuloa!

Koulutukset tarjoavat näkökulmia monikulttuuriseen ja kielitietoiseen ohjaamiseen. Arjen työkalut ja vinkit tukevat työtäsi ja helpottavat arkeasi monikulttuurisissa kohtaamisissa.

Koulutuksia järjestetään sekä Salpauksen että Lamkin toimipisteissä ja vaikka ne on ensisijaisesti suunnattu ohjaus- ja opetushenkilöstölle, ne ovat avoimia tilaisuuksia kaikille aiheen parissa työskenteleville.

Koulutukset ajoittuvat syksyyn ja niihin voi osallistua joko sarjana tai vain yksittäiseen tilaisuuteen – ne ovat Salpauksen samansisältöisiä koulutuksia lukuunottamatta erillisiä ja toisiaan tukevia. Lisäksi syksyn aikana järjestetään 6 keskustelutilaisuutta liittyen koulutusten aiheisiin. Tilaisuudet ovat avoimia.

SEMINAARI:

THE PATH OF A NEWLY ARRIWED CITIZEN
PDF IN English
PDF suomeksi
Sisällöt:
What kind of paths may be? What has helped on that path? What didn’t? What has been the most relevant situation or help?
Millaisia kotoutumisen polkuja voi olla? Mikä on auttanut polun varrella? Mikä on ollut merkityksellisin tilanne tai apu?

Toteutus: 
Aamupäivän puheenvuorot ovat englanninkielisiä, koska seminaari toteutetaan yhteistyössä ruotsalaisten kumppaneiden kanssa. Iltapäivän työpajoissa käytetään osallistujien tarpeiden mukaan sekä suomea että englantia.
24.9. kello 8.30-16, Mukkulankatu 19, Auditorio 3
Ilmoittautuminen 1.9. mennessä

KOULUTUKSET:

MONIKULTTUURISEN KOHTAAMISEN TAITO – kolme näkökulmaa
PDF
Sisällöt:
Kolme näkökulmaa kieli- ja kulttuuritietoiseen ohjaukseen:
Työvälineitä monikulttuurisiin kohtaamisiin (Keith O´Hiobhaird)
Opettaja tukemassa työpaikalla tapahtuvaa oppimista: Vinkkejä, faktoja ja kokemuksen sanelemia käytänteitä (Maija-Leena Pusa)
Selkokieli työvälineenä (Evelina Liski)
Toteutus:
5.9. kello 12.30-16 Koulutuskeskus Salpaus, Keskustan kampus, Wanha Teatteri, Ståhlberginkatu 4 B
10.9. kello 12.30-16 Koulutuskeskus Salpauksen auditorio, Vipusenkadun kampus Vipusenkatu 5 A
Ilmoittautuminen 1.9. mennessä

Lisäksi Ossi2 järjestää keskustelutilaisuudet Salpauksen ja Lamkin pedapolkujen teemoista PDF
2.10. ke (K) ja 3.10. to (V) 14-16 teema: Kulttuurien kohtaaminen
6.11. ke (K) ja 7.11. to (V) 14-16 teema: Selkokieli
11.12. ke (K) ja 12.12. to (V) 14-16 teema: Haasteelliset tilanteet opetuksessa ja kohtaamisessa

MIKÄ ON RIITTÄVÄ KIELITAITO?
PDF
31.10.2019 kello 12.30-16, Lahden Tiede- ja Yrityspuistosta Aalto auditorio 1. krs. Niemenkatu 73
Professori Minna Suni (Jyväskylän yliopisto)
Ilmoittautuminen 1.10. mennessä

NÄKÖKULMIA MONIKULTTUURISEEN OHJAAMISEEN
20.11. kello 12.30-16, Mukkulankatu 19
PDF
KT dos. Sauli Puukari (Jyväskylän yliopisto): Auditorio B3, Mukkulankatu 19
Ilmoittautuminen 1.11. mennessä

Lisätietoja: marja.ahola@lamk.fi (Ossi 2 -hanke)

Artikkeli kategoriassa

The Path of Newly Arrived Citizen -seminaaripäivä 24.9. Lamkissa

Kiintoisa mahdollisuus kurkata ruotsalaisten maahanmuuttajatoimijoiden arkeen vertaillen omaamme! Aamupäivällä kuulemme näkökulmia Pohjanlahden molemmin puolin ja kokemukseen perustuvia polkutarinoita, iltapäivällä jaamme tietoa, kokemuksia ja ideoita. Iltapäivän osuudessa voit valita 8 erilaisesta workshopista. Ilmoittaudu jo tänään!

Ohjelma ja ilmoittautuminen: http://tinyurl.com/pathofnewlyarrivedcitizen

Lämpimästi tervetuloa!

Artikkeli kategoriassa

Yhteistyötä ja asennetta – 7 yhdestätoista opiskelijasta työllistyi

Salpauksessa toteutettiin työvaltainen koulutus Nopea polku rakennusalan töihin maahanmuuttajille 11.3.-12.6.2019. Koulutuksen yhdestätoista opiskelijasta seitsemän työllistyi, mikä on hieno tulos, sillä osalla opiskelijoista suomen kielen taito oli vielä heikko. Työllistyneistä kuuden kohdalla neuvotellaan oppisopimuksesta, mikä on vaihtoehto sellaiselle maahanmuuttajalle, jonka kielitaito ei vielä riitä ammatilliseen perustutkinnon kielitestin läpäisyyn.  

Koulutuksesta vastasivat suomen kielen opettaja Evelina Liski ja rakennusalan opettaja Vesa Rantanen.   Koulutuksen aikana rakennusalan yrityksiä lähestyttiin nöyrällä asenteella ja kaikessa korostettiin työn tärkeyttä ja luottamuksen solmimista. 

Ossi2 – Osaajat töihin (ESR) edistää monikulttuurisuutta tukemalla maahanmuuttajien työllistymistä ja työllistämistä Päijät-Hämeessä. Ossi 2 haastatteli kouluttajia koulutuksen päätyttyä. Ossi2 -hanke järjesti kieli- ja kulttuuritietoisen ohjauksen koulutuksen rakennusalan työpaikkaohjaajille ja tarjosi kielitukea ensimmäisten työpäivien aikana.

Ossi 2 – pedapolun Podcast-sarjan osa 1 Kuuntele haastattelu tästä
Lue uutinen koulutuksesta Salpauksen sivuilta

Suomen kielen opettaja Saara Säde ja rakennusalan ammattiopettaja Vesa Rantanen työpaikalla.

 Seuraava Nopea polku rakennusalan töihin maahanmuuttajille -koulutus järjestetään 9.9. – 18.12.2019 Siihen voi ilmoittautua TE-toimiston sivujen kautta tästä linkistä.

Artikkeli kategoriassa

Kesä kutsuu jo

Osa ossilaisista on jo siirtynyt kesäloman viettoon, osa uurastaa vielä muutaman päivän. Viime viikolla vietettiin kuitenkin yhteistä kevään päätösjuhlaa töiden ja virkistäytymisen merkeissä. Mukaan oli kutsuttu myös MESH-hankkeen ja Kotoa kotiin -hankkeen asiantuntijat. Yhdessä oli hyvä kerrata kuluneen kevään käänteitä ja suunnitella syksyä.

Syksyllä onkin luvassa paljon kaikkea hienoa! Ossi2-hankkeen tiimoilta järjestetään upeita koulutuksia ja suuri syysseminaari, johon saadaan vieraita Ruotsista. LAMK:n ohjauspilotit jatkuvat ja Salpauksessa työstetään opettajien koulutusmateriaaleja. Yhteistyö alueen yritysten kanssa on syksyn yhtenä painopisteenä. Ossi-piste käynnistyy jälleen 19.8. Ohjaamon tiloissa.

 

Kiitos kaikille kuluneesta keväästä ja nähdään taas syksyllä!

Artikkeli kategoriassa

Selkeetä Ohjausta- työkaluja maahanmuuttajien työpaikkaohjaajille

Monilla työpaikoilla on maahanmuuttajataustaisia harjoittelijoita ja työntekijöitä. Mitkä asiat heille tulisi kertoa eri tavoin kuin kantasuomalaiselle? Entä miten viesti menee perille, kun suomen kieli on vielä kehittyvä? Miten kulttuuri vaikuttaa ohjattavan toimintaan?

Ossi2-hankkeen ensimmäinen erityisesti tekniikan aloille suunnattu Selkeetä Ohjausta -koulutus keräsi rakennusalan yrittäjiä sekä maahanmuuttajia ohjaavaa henkilöstöä yhteen pohtimaan maahanmuuttajien ohjausta työpaikalla. Aihe herätti vilkasta keskustelua, sillä lähes kaikilla osallistujilla oli runsaasti omakohtaista kokemusta aiheesta. Koulutuksen todellisena rikkautena olivat osallistujien erilaiset taustat ja kokemukset.

Muutamia poimintoja aamupäivästä:

  • Kysymällä selviää paljon. Maahanmuuttajat eivät ole yhtenäinen ryhmä. Heidän taustansa, kokemuksensa ja elämäntilanteensa vaihtelevat paljon. Tutustumalla tulijaan saat paljon tietoa ihmisestä, mikä helpottaa myös ohjaamista ja perehdyttämistä.
  • Kielitaito voi kehittyä työssä. Suomeen muuttanut henkilö opettelee usein täysin vieraan kielen aivan alkeista lähtien. Kielen oppiminen vie aikaa ja vaatii kärsivällisyyttä. Yksi parhaista tavoista oppia arjen tavallista kieltä on, että pääsee käyttämään sitä oikeassa ympäristössä luokkahuoneen ulkopuolella. Työpaikkaohjaaja voi edesauttaa kielen oppimista mm. ottamalla tulijan mukaan kahvipöydän keskusteluihin sekä sanoittamalla tekemistään eli puhumalla ääneen mitä on tekemässä, millä työkalulla jne. Uudet ammattisanat jäävät mieleen jakamalla yhteisiä kokemuksia.
  • Kieli on viestinnän väline. Kaikki viestintä ei vaadi sanoja. Paljon asioita viestitään näyttämällä, ilmeillä, hymyllä ja jopa äänenpainoilla.
  • Yhteinen ymmärrys syntyy molemminpuolisesta halusta. Työpaikalla oleellista on se, että työt saadaan etenemään turvallisesti ja laadukkaasti. On kaikkien etu löytää yhteisiä työvälineitä, jotka helpottavat arkea.
  • Kulttuuri vaikuttaa kaikkien toiminnassa. Kulttuurierot voivat olla työpaikan arjessa helposti havaittavissa tai vaikuttaa syvemmin käyttäytymisen taustalla. Huivin käytön tai erilaisen ruuan tuoksun huomaa jo lyhyellä vilkaisulla, mutta esimieheen kohdistuviin erilaisiin odotuksiin voi törmätä vasta ajan saatossa. Keskustelu tulijan kotimaan kulttuurista auttaa ymmärtämään erilaista tapaa ajatella.
  • Työpaikalla toimitaan yhteisin pelisäännöin. Missä asioissa voi työpaikalla joustaa ja missä asioissa kaikkien on toimittava samalla tavoin? Työpaikan käytännöt on helpompi hyväksyä, kun ne perustellaan niin, että kaikki mieltävät ne yhteisen edun mukaisiksi. Kunnioittava ja arvostava suhtautuminen erilaisia näkemyksiä kohtaan luo edellytyksiä yhteistyölle.

Seuraavat koulutukset maahanmuuttajien työpaikoilla ohjaaville henkilöille järjestetään syksyllä 2019. Mukaan ovat tervetulleita kaikki työpaikkaohjauksesta kiinnostuneet henkilöt. Tulevat koulutukset päivitetään näille sivuille: https://osaamisenpaikka.fi/tyonantajalle/koulutukset/.

Kirjoittaja: Tanja Olkkonen

Artikkeli kategoriassa

Ossilaisten toimelias kevät

Ossilaiset eivät ole levänneet laakereillaan huhti-toukokuussa! Huhtikuun lopulla osallistuimme toista kertaa järjestettävään Mun Lahti, mun työ ja mun koulutus -tapahtumaan. Paikalla kävi jälleen monta sataa osallistujaa.  Ossin pisteellä kiinnostusta herätti erityisesti Osaamisen paikka -sivusto ja sinne lisätyt uudet videot.

Toukokuun alkupuolella ossilaiset osallistuivat ELY-keskuksen järjestämään arviointia koskevaan koulutukseen. Paikalla oli Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen kouluttaja Marja Seilonen, jolla on vankka kokemus kielen arvioimisesta. Itse kullekin teki hyvää pohtia arviointia ja testata omaa käsitystään kielinäytteiden arvioinnista.

Lahdessa järjestettiin myös maahanmuuttajien tukipalveluiden info, jossa ossilaiset olivat kuulemassa ajankohtaisia tietoja sekä verkostoitumassa. Jälleen oli ilo tutustua muihin saman aihepiirin kanssa työskenteleviin.

Tällä viikolla osa ossilaisista oli toistamiseen ERMO-hankkeen järjestämässä koulutuksessa, jossa paneuduttiin maahanmuuttajien työssä tapahtuvan oppimisen tukemiseen. Osana koulutusta ossilaiset laativat kaksi kielen oppimisen materiaalia, jotka laitetaan testaamisen jälkeen myös Osaamisen paikkaan muidenkin hyödynnettäviksi. Koulutuksessa opeteltiin myös käyttämään erilaisia digitaalisia apuvälineitä.

Artikkeli kategoriassa

Ohjaatko maahanmuuttajatausta henkilöä työpaikalla? Tule mukaan Selkeetä ohjausta-koulutukseen 24.5.2019.

Ossi2- Osaajat töihin hanke järjestää perjantaina 24.5. koulutuksen maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden työpaikkaohjaajille. Koulutus on suunnattu  tekniikan alan työpaikoille ja se järjestetään Koulutuskeskus Salpauksen Vipusenkadun kampuksella. Aamupäivä toteutetaan keskustelevalla otteella ja ajatuksia yhdessä vaihtaen.

Käsiteltäviä teemoja koulutuksessa ovat mm.
– selkokielen käyttö työpaikalla
– maahanmuuttajataustaisen henkilön ohjaus työssä
– kulttuurierot työpaikalla
Koulutus on maksuton osallistujille. Katso lisätiedot liitteestä ja ilmoittaudu TÄSTÄ.

Selkeetä ohjausta

Artikkeli kategoriassa

Ossilaiset oppimassa uutta

Eilen ossilaiset matkustivat Pasilaan Haaga-Helian kampukselle oppiakseen uutta. Kyseessä oli ensimmäinen lähipäivä Ammattiopisto Spesian järjestämää koulutusta Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla.

 

Koulutuspäivän aikana oli mukava kuulla muiden osallistujien hyviä kokemuksia työpaikoilla tapahtuvan oppimisen tukemisesta. Eri oppilaitoksissa on erilaisia käytäntöjä, joten ideoiden jakaminen on aina tervetullutta. Erityisen hyvältä käytännöltä vaikutti Stadin osaamiskeskuksen projekti, jossa harjoittelussa olevalla vartijaopiskelijalla on yksi nimetty työpaikkaohjaaja, jonka kanssa töitä tehdään yhdessä. Keskusteluissa pohdittiin myös sitä, miten harjoittelijat pääsisivät osaksi työyhteisöä.

 

Ennen toukokuun lähipäivää on tarkoitus saada oma oppimistehtävä hyvään vauhtiin. Ossilaiset tekevät töitä tiiminä ja luovat koulutuksen innoittamana tehtäväpaketit, joiden avulla opiskelija voi opiskella kieltä työpaikalla ja nähdä kielen oppimisen monet mahdollisuudet arjen lomassa.

Artikkeli kategoriassa

Ossilaiset suunnittelemassa kevättä ja syksyä

Ossilaiset kokoontuivat suunnittelevaa tulevaa toimintaa. Hanke on käynnissä vuoden 2019 loppuun, joten vielä on aikaa tehdä kaikenlaista hienoa.

 

Erityisen näkyvä tapahtuma on syyskuussa järjestettävä suuri seminaari. Seminaarissa on esillä erityisesti Ossi2-hanke, mutta myös kaikki muut Ossi2-hankkeen aihepiiriin liittyvät hankkeet. Näillä näkymin mukana ovat LAMKin hankkeet MESH ja Kotoa kotiin sekä valtakunnalliset hankkeet Valmentavasta valmiiksi ja KOKOMA. Lisäksi Salpauksen uudet työvaltaiset opinnot sekä valmentavat koulutukset pääsevät esille. Seminaariin kutsutaan myös kansainvälisiä kumppaneita ja ainakin Extra Stöd till Gävleborg –hankeperhe Ruotsista on tulossa mukaan.

 

Seminaarin järjestämisen lisäksi tapahtuu paljon pientä mutta merkittävää. Ossilaiset kouluttavat muita ja kouluttautuvat itse lisää. Kevään aikana huomio on varsinkin opettajien tukemisessa. Ossi2-hankkeen puitteissa laaditaan Salpauksen ja LAMKin opettajien tarpeisiin tiivis tukipaketti erilaisten kulttuurien kohtaamisesta ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaamisesta. Lisäksi Osaamisen paikkaan laaditaan lisää materiaalia ja keväällä kuvatut hienot työelämävideot julkaistaan. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa jatkuu tiiviinä ja Ossi2-hanke on esillä esimerkiksi Mun Lahti, mun työ ja mun koulutus ‑tapahtumassa 25.4.2019.

 

Onko jotain, mitä toivot Ossi2-hankeen tekevän kanssasi? Onko jotain, mitä ehdottomasti olisi hyvä saada vielä aikaiseksi ennen hankkeen loppumista? Lähetä ideasi ja vinkkisi rohkeasti projektipäälliköllemme Marja Aholalle: marja.ahola(at)lamk.fi

Artikkeli kategoriassa

Working life in Finland — suomalainen työelämä tutuksi

Lahden ammattikorkeakoulussa on englanninkielisiä koulutusohjelmia, joissa on perinteisesti tehty harjoittelujaksot ulkomailla. Ossi2 — Osaajat töihin -hankkeen yksi osatavoite on miettiä sellaisia tukitoimia, joiden avulla yhä useampi opiskelija jäisi töihin Lahden alueelle. Toiveena on, että ammattitaitoiset ja osaavat opiskelijat eivät valmistumisensa jälkeen karkaisi ulkomaille, vaan jäisivät rikastuttamaan Lahden alueen elinkeinoelämää.

 

 

Yhtenä tukitoimena Ossi2-hankkeessa on luotu Working life in Finland -koulutus. Intensiivisen työpaketin tarkoitus on tutustuttaa opiskelijat suomalaisen työelämän käytänteisiin ja arvoihin.

 

 

Maaliskuussa toistamiseen pidetty koulutus oli jälleen onnistunut. Uutta tietoa löytyi paljon. Erityisesti työelämään liittyvät erilaiset edut herättivät paljon mielenkiintoa ja vertailua eri maiden käytäntöihin. Learning café ‑työskentelyn lomassa eri koulutuksissa opiskelevat opiskelijat tutustuivat toisiinsa.

 

Learning café -työskentelyn pohjana käytettiin Työterveyslaitoksen luomaa materiaalia ”Töissä Suomessa — Tietoa maahanmuuttajalle 13 kielellä”. Materiaalin löydät täältä: https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/monikulttuurinen-tyoelama/toissa-suomessa-tietoa-maahanmuuttajalle-13-kielella/.