Mun Lahti, mun työ ja mun koulutus -tapahtuma

Tiistaina ensimmäistä kertaa järjestetty erityisesti maahanmuuttajille suunnattu koulutukseen ja työhön keskittyvä markkinointitapahtuma oli suurmenestys. Paikalla kävi lähes 400 ihmistä tutustumassa erilaisiin Lahden alueen oppilaitoksiin, tukipalveluihin ja työnantajiin. Suosio tuli ikuistettua myös ESS:n uutiseen.

Ossilaiset olivat tietysti mukana suurella joukolla. Kerroimme erityisesti Ossi-portaalista ja Osaamisen paikka -sivustosta. Esittelimme myös Lamkin ja Salpauksen koulutuksia ja maahanmuuttajiin liittyviä hankkeita. Lamkin korkeakouluopintoihin valmentava Valmentavasta valmiiksi -koulutus innosti sellaisia ihmisiä, joilla on jo korkeakouluopintoja omasta kotimaastaan. Muutamat kiinnostuivat myös täysin englanninkielisistä tutkinnoista.

Esillä olivat myös Kokoma-hanke ja NIPA-hanke. Kokoma-hankkeessa kehitetään verkossa tapahtuva opintokokonaisuus, joka tukee yrittäjyysvalmiuksia ja suomen kielen taitoa. Hakuaika hankkeen koulutukseen on marraskuussa. NIPA-hankkeessa koottu Mun Lahti -sivusto puolestaan esittelee Lahden alueen palvelut. Sivusto on hyvä lisä Ossi1-hankkeessa koottuun Ossi-portaaliin, josta löytyvät Päijät-Hämeen suomen kielen koulutukset ja kurssit.

Kansainvälisten osaajien Päijät-Häme – Ossilaiset esiintymässä Lahden tiedepäivässä

Tiistaina 13.11.2018 Ossilaiset olivat suurella joukolla mukana Lahden tiedepäivässä, sillä olimme saaneet kokonaisen seminaaritilan itsellemme. Osiomme yläotsikkona oli Kansainvälisten osaajien Päijät-Häme, sillä sekä Ossi1- että Ossi2-hankkeessa on käynyt ilmi, millaisia upeita ammattilaisia ja osaajia Päijät-Hämeen alueelle muuttaneiden maahanmuuttajien joukossa on. Puheenjohtajaksi olimme saaneet Marko Mällyn Päijät-Hämeen liitosta.

Ensimmäiseksi Sari Lappalainen kertoi Sitä saat mitä jaat -hankkeesta. Lappalainen viittasi puheessaan vuoden 2016 Monimuotoisuusbarometriin, jonka mukaan joka kolmannella Suomessa työskentelevällä on ulkomaalaistaustainen työkaveri. Ulkomaalaistaustaisten työkaverien koetaan tuovat työyhteisöön erilaisia näkökulmia, osaamisen monipuolistumista sekä asiakaspalvelun paranemista. Hankkeessa kerätty aineisto tukee tätä. Aineiston perusteella maahanmuuttajataustaiset työntekijät ja asiakkaat tuovat erilaisuuden näkyväksi ja auttavat ymmärtämään, että suomalaisetkin ovat keskenään kaikki erilaisia. Lisäksi hanke on auttanut suomalaisia työntekijöitä ymmärtämään oman kulttuurin vaikutusta omaan toimintaansa

Evelina Liski ja Mari Rask kertoivat AMAL – TOIVO -hankkeesta, jonka tavoitteena on tuoda osallisuutta, iloa ja voimaa arabiankielisille maahanmuuttajanaisille. Hankkeen aikana on etsitty ja tavoitettu sellaisia arabiankielisiä naisia, jotka ovat erinäisistä syistä jääneet kotiin eivätkä osaa suomea, vaan ovat jääneet näkymättömiksi. Tavoitetut naiset ovat osallistuneet viikoittain MultiCultissa pidettäviin tapaamisiin, joissa on keskusteltu arjesta ja puhuttu suomea, sekä erilaisiin tutustumis- ja vierailukäynteihin. Mukana olleiden naisten tulevaisuuden suunnitelmat ja mahdollisuudet ovat muuttuneet ratkaisevasti paremmiksi.

Maija-Leena Pusa ja Marja Kiijärvi-Pihkala kertoivat työharjoittelujakson merkityksestä ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille. Työharjoittelulla on suuri merkitys opiskelijan motivaation ja tulevaisuuden suunnitelmien muotoutumisessa. Ossi2-hankkeessa tehdyssä pilotissa opiskelijan työelämäjakson jälkeisiin jatkosuunnitelmiin vaikutti pääsääntöisesti se, miten harjoittelu oli onnistunut ja miten opiskelijaan oli suhtauduttu. Parhaimmillaan työharjoittelu tukee kielen oppimista ja auttaa integroitumaan osaksi yhteiskuntaa.

Aamupäivän lopuksi oli fishbowl-keskustelu aiheista: Keitä ovat Päijät-Hämeen kansainväliset osaajat? Hyötyykö elinkeinoelämä näistä osaajista? Mitä kansainvälisyys edellyttää? Keskustelun aloittivat Jussi Eerikäinen (Hämeen kauppakamari), Jenni Vesanen (Päijät-Hämeen yrittäjät), Anita Salonen (Hämeen ELY), Maija-Leena Pusa (Salpaus), Brett Fifield (LAMK) ja Olga Moskvina (opiskelija, LAMK). Keskustelurinkiin sai liittyä mukaan kuka tahansa yleisöstä. Keskustelu oli aktiivista ja toi hyvin esille sen, miten monikerroksisesta aiheesta on kyse.

Working life in Finland – Työelämätietoutta jakamassa

Ossi2 – Osaajat töihin -hankkeen yksi osatavoite on luoda oppilaitoksissa tapahtuvan työhönvalmennuksen malli. Viime perjantaina kokeilussa oli intensiivinen Working life in Finland -valmennustilaisuus.

Lahden ammattikorkeakoulussa on koulutuksia, joissa opiskellaan pelkästään englanniksi ja siksi koulutuksissa onkin suuri joukko ulkomailta tulleita opiskelijoita. Heitä ajatellen Sari Lappalainen ja Marjaana Valo-Vuorela kokosivat tiiviin työpaketin suomalaisesta työelämästä. Perjantaina mukana oli opiskelijoita kolmesta englanninkielisestä koulutuksesta: sairaanhoitajakoulutuksesta, kansainvälisen kaupan koulutuksesta sekä kaupallisen informaatioteknologian koulutuksesta.

Iltapäivän aikana käytiin läpi suomalaisen työelämän arvoja ja sitä, miten arvot näkyvät työpaikkojen arjessa. Suomalainen tiukka aikakäsitys tai matala hierarkia esimiesten ja alaisten välillä ei ole automaattisesti kaikille tuttua. Tämän jälkeen siirryttiin learning café työskentelyyn, jossa opiskelijat tutustuivat suomalaisen työelämän säädöksiin ja rajoitteisiin. Hämmästystä ja ihastusta herättivät mahdollisuus saada sairausloman ajalta palkkaa sekä äitiysloman ja hoitovapaan ajalta saatava korvaus. Me suomalaiset emme aina muista olla kiitollisia näinkin arkisilta tuntuvista eduista, jotka monessa maassa ovat täysin saavuttamattomissa.

Learning cafén aikana opittuja seikkoja koottiin yhteiselle Padlet-alustalle, jota opiskelijat voivat käydä lukemassa myöhemminkin. Työskentelyn päätteeksi ryhmästä kuului monia kiittäviä kommentteja ja tällaista toivottiin toistuvaksi toimintatavaksi.

Ilmainen koulutus maahanmuuttajien ohjaajille

Ohjaatko työssäsi maahanmuuttajia? Haluaisitko päivittää osaamistasi?

Eri kulttuureista tulevien henkilöiden ohjaaminen haastaa osaamisemme uudella tavalla. Kieli- ja kulttuuritietoisen ohjauksen työkalut helpottavat monikulttuurisia kohtaamisia. Ne myös auttavat meitä tarkastelemaan uudesta näkökulmasta käsin omia sääntöjämme, ajatusmallejamme ja asenteitamme. Kieli- ja kulttuuritietoisen ohjauksen taidot ovat tärkeä osa työntekijän ammattitaitoa monimuotoistuvassa työelämässä.

Aika: perjantaina 23.11.2018 kello 9.00 – 12.00
Paikka: FellmanniCampus, Kirkkokatu 27, luokka 522

Kouluttajat ja teemat:
– Maija-Leena Pusa: Monikulttuurisia kohtaamisia työpaikoilla
– Keith O’hiobhaird: Työvälineitä monikulttuurisiin kohtaamisiin
– Evelina Liski: Kielitietoisuus osana kulttuurisia kohtaamisia

Ilmoittautuminen viimeistään tiistaina 20.11. täältä

Tervetuloa!

(Koulutuksen järjestää OSSI2 – Osaajat töihin! –hanke, jonka toteuttavat Lahden ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.)

Ossi-piste on jälleen toiminnassa

 

Ossi-piste toimii tänä syksynä Vauhdittamon tiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 10, 4. kerros. Sisäänkäynti on Lanun aukiolta. Paikalla on perjantaisin kello 13—15 välisen ajan joku Ossi2-hankkeen työntekijöistä.

 

Ossi-piste ja Vauhdittamo ovat erinomainen parivaljakko. Ossi2-hankkeen tavoitteena on saada osaajat töihin kehittämällä oppilaitosten työhönvalmennusta sekä tekemällä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Vauhdittamo puolestaan on matalan kynnyksen palvelupiste, jossa työnantajat ja työtä hakevat pääsevät kohtaamaan toisensa. Lisää tietoa Vauhdittamosta löydät täältä: http://vauhdittamolahti.fi/

 

Tervetuloa!

 

Uusi sivusto liiketalouden alan suomen harjoitteluun

Ossi2-hankkeessa on tehty kevään aikana sanastoharjoituksia sekä 2. asteen liiketalouden opiskelijoille (merkonomit) että ammattikorkeakoulussa opiskeleville. Sanastoharjoitukset liittyvät molemmille asteille yhteisiin tutkinnon osiin.

Sivusto täydentyy vielä hankkeen edetessä, mutta käyhän jo tutustumassa!

https://liiketaloudensuomea.wordpress.com/

 

Artikkeli kategoriassa

AMAL-TOIVO -hankkeen kuulumisia

Amal-Toivo -hanke käynnistyi ryminällä 1.2.2018. Hanke etsii ja voimaannuttaa syrjäytymisvaarassa olevia arabiankielisiä naisia oman elämänsä ja työllistymispolkunsa rakentamiseen uudessa kotimaassaan, aktiiviseen vanhemmuuteen ja löytämään heille kuuluvien yhteiskunnan palveluiden ja erilaisten vapaa-ajan toimintojen piiriin.

Hankkeen toimijoina ovat Koulutuskeskus Salpaus, Lahden kaupunki ja Lahden ammattikorkeakoulu. Työntekijöitä hankkeessa on yhteensä neljä, joista yksi puhuu suomen lisäksi myös arabiaa.

28.5.2018 hankkeeseen on tavoitettu 24 työelämän tai koulutusten ulkopuolella olevaa naista. Naisille on tehty alkukartoitus, jossa on selvitetty aiemmin hankittua osaamista, koulutus- ja työtaustaa sekä tämän hetkistä elämäntilannetta. Tämän jälkeen naisia ohjataan heidän tarpeidensa mukaan joko eri asiantuntijoiden tai avun piiriin, suoraan kielikoulutuksiin muualle tai mukaan hankkeen järjestämään ryhmäprosessiin.

Ryhmäprosessi sisältää 1-3 viikottaista tapaamista. Joka maanantai ryhmä kokoontuu klo 9-11.30 Multi-Cultiin opiskelemaan suomea ja saamaan tietoja suomalaisesta yhteiskunnasta ja arjen perusasioista. Suomen kielen osalta lähdetään aivan alkeista, sillä suurin osa naisista on luku- ja kirjoitustaidottomia vähintään suomen kielessä. Vain 4 naista on jo opiskellut suomea jonkin verran ja ovat täysin luku- ja kirjoitustaitoisia. Muita kevään aikana käsiteltyjä arjen asioita ovat olleet liikkuminen Lahden paikallisliikenteellä, oikeaoppinen ravinto (yhteistyössä Liira-hankkeen kanssa) sekä info perusopetuksesta (Pasi Salmi).

Naiset tulevat tapaamiseen lasten kanssa, joten paikalla on myös lastenhoitoa. Kevään ajan lasten hoidosta ovat vastanneet LAMK:n sosionomiopiskelija Senja sekä hieman myöhemmin mukaan liittyneet 4 Suomen diakoniaopiston lapsi- ja perhetyön opiskelijaa. Näin hanke on pystynyt tukemaan myös suomalaisia tutkinto-opiskelijoita.

Viikon muut tapaamiset naisten kanssa ovat toiminnallisia. Kevään aikana naiset ovat päässeet kokeilemaan kuntosalia, ryhmäliikuntaa ja uintia yhteistyössä LIIRA-hankkeen kanssa. Lisäksi on vierailtu palvelupiste ALIPI:ssa sekä Lahden pääkirjastossa. Toiminta jatkuu läpi kesän ja ohjelmassa on kesälle mm. LAMK:n sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden järjestämä pelipäivä äideille ja lapsille, Lahteen tutustumista PUKSU-junalla, vierailu Yli-Marolan kotieläinpihalle, leikkipäivä Perhepuistossa, piknik Pikku-Vesijärvellä, tutustuminen alueen kirpputoreihin, tutustuminen Kaupunkikylä2025-hankkeen toimintaan ja käsityöpajaan ja vaikka mitä.

Ryhmässä on hyvä henki, tapaamisissa tekemisen meininki ja halu oppia on kova. Ryhmätoimintaan osallistuminen selvästi motivoi ja aktivoi naisia, monet tuntuvat kaivanneen jotain kodin ulkopuolista toimintaa kovasti. Kaikkiaan hanke etenee aikataulussa ja suunnitellusti.

Otamme mielellämme mukaan myös lisää naisia, joten hankkeesta saa vinkata eteenpäin tuttaville! Samoin tarvitsemme mukaan vapaaehtoisia naisia (ei kielitaito tai ikärajoituksia) lasten hoitoon ja arabiankielisiä myös vertaistukihenkilöiksi!

Kaikissa hankkeeseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä projektipäälikkö Evelina Liskiin (evelina.liski@lamk.fi, 044 708 5052)

 

 

Artikkeli kategoriassa

Ossi-portaali 1v!

Ossi – Osaaminen esiin -hankkeen aikana luotu koulutus- ja tapahtumaportaali Ossi-Portaali (alipi.fi/ossi) on saavuttanut helmikuussa 2018 kunnioitettavan yhden vuoden iän.

Portaali on merkittävä askel maahanmuuttajien parissa toimivien yhteistyön tiivistämiseksi ja maahanmuuttajien paremmaksi tavoittamiseksi.  Portaalin päivitys tapahtuu jokaisen mukaan lähteneen organisaation omasta toimesta ja portaaliin voidaan kerätä kaikki omaehtoiset kurssit ja tapahtumat, joita Päijät-Hämeen alueella maahanmuuttajille on tarjolla. Portaalia päivittää tällä hetkellä 40 henkilöä 26 eri organisaatiosta tai hankkeesta. Mukana on tahoja Lahdesta, Heinolasta ja Orimattilasta. Päivittäjäkunnan laajetessa myös käyttäjämäärät nousevat, kun yhä useampi taho markkinoi sivustoa asiakkailleen.

Sivusto sijaitsee Lahden kaupungin palvelimella ja toisena pääkäyttäjänä on Alipissa toimiva Jenni Korjus. Toinen pääkäyttäjä on Ossi2 – Osaajat töihin -hankkeesta Mari Lampinen.  Portaali ei siis kuitenkaan ole enää hanketoiminnan varassa vaan se on Lahden kaupungin hallinnassa. Portaali on jo hienosti vakiintunut osaksi alueen koulutus- ja tapahtumamarkkinointia. Toivotaan Ossi-Portaalille onnea myös tuleville vuosilleen!

 

Artikkeli kategoriassa