Hyvän CV:n tekeminen

CV eli ansioluettelo on tärkeä osa työnhakua.  Yksin se ei riitä, vaan se on aina hakemuksen parina. CV:stä työnantaja näkee, millainen koulutus ja kokemus hakijalla on  eli vastaako hakijan osaaminen sitä, mitä he etsivät. Ansioluettelo kertoo luettelomaisesti (kuin lista), tiiviisti ja selkeästi osaamisestasi, työkokemuksestasi, kielitaidostasi, it-valmiuksistasi, luottamustoimistasi, harrastuksistasi ja suosittelijoistasi.  On tärkeää, että CV on selkeä ja looginen. CV voi olla paperilla, se voi olla video tai jokin muu visuaalinen esitys, kuten esim. prezi.

Muistilista CV:n tekijälle

 • Muokkaa CV juuri sitä työpaikkaa varten, jota haet. Painota olennaisia asioita.
 • Kirjoita selkeästi, lyhyesti ja huolellisesti, ei kirjoitusvirheitä!
 • Vältä toistamasta hakemuksessa ja CV:ssä samoja asioita tai ainakaan samoja lauseita. Hakemuksessa nostetaan esiin muutamia keskeisiä poimintoja CV:stäsi.
 • Otsikointi, ryhmittely ja looginen esitystapa parantavat luettavuutta ja ovat tosi tärkeitä hyvässä CV:ssä
 • Anna ystävän lukea CV, jotta se on varmasti ymmärrettävä ja selkeä.
 • Ossi2: esimerkki-CV (yksinkerta

Tutustu myös:

Esimerkkejä Prezi-CV:stä saat googlaamalla ”prezi

 

Harjoittele hakemuksen tekemistä:

Työelämä Suomessa

Suomalainen työelämä voi olla tosi erilaista kuin työelämä sinun kotimaassasi. Tai se voi olla hyvin samanlaista. Paljon täytyy kuitenkin tietää työelämästä Suomessa, ennen kuin menee töihin. Jos tunnet hyvin Suomen työelämän lakiasiat ja säännöt, tiedät myös, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia sinulla on.

Tutustu ainakin näihin, ennen kuin menet töihin: 

Harjoittele työelämätaitoja:

Mistä voi etsiä töitä?

Internetissä on paljon erilaisia työpaikkasivustoja ja ilmoituksia työpaikoista. On hyvä katsoa monesta paikasta, koska niissä on eri ilmoitukset. Lue ilmoitus aina tarkasti:

 • Katso kuka on työnantaja ja jos se ei ole tuttu, googlaa se. Varmista, että kyse on luotettavasta firmasta.
 • Lue tarkkaan ketä he etsivät, koska sinun on osattava vastata hakemuksessasi siihen, mitä he ilmoituksessa kirjoittavat.
 • Mieti, miksi sinä sopisit työhön. Jos et osaa vastata, et sovi siihen työhön.
 • Katso, milloin työ alkaa ja millaiset työajat ja palkkaus on. Sopiiko se sinulle?
 • Sitten rakenna hyvä hakemus juuri siihen työpaikkaan, jota haet. Älä kopioi suoraan vanhaa hakemusta!

Hyviä sivustoja, joilta löydät työpaikkailmoituksia: 

TUKEA TYÖHÖN

Joskus työpaikan saaminen on helpompaa työharjoittelun, palkkatuen tai työkokeilun kautta.  TE-toimisto maksaa silloin tukea firmalle, joka palkkaa työttömän. Työnhakijan on myös hyvä tuntea erilaiset vaihtoehdot. Lue tästä lisää.