Valmentavasta valmiiksi -hankkeen tulokset

Valmentavasta valmiiksi -hankkeessa on laadittu maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavalle koulutukselle kansalliset suositukset:

Lue lisää hankkeen tuloksista ja kokemuksista artikkelikokoelmasta Korkeakouluvalmiuksia maahanmuuttajille – hyvät käytänteet ja suositukset valmentavaan koulutukseen.

Suositusten mukainen korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen verkkototeutus järjestettiin yhdeksän eri ammattikorkeakoulun yhteistyönä 1.4. – 30.9.2019. Koulutus on päättynyt.

Tulevaan koulutustarjontaan voi tutustua eri ammattikorkeakoulujen verkkosivuilla.

Hankkeen tuloksia

Ossi – Osaaminen esiin -hankkeen merkittävimmät saavutukset, jotka saatiin alueelle vakiintumaan:

OSSI-PORTAALI

Hankkeen verkostoissa luotiin alueelle yhteinen maahanmuuttajille kohdennettujen koulutusten ja muiden tapahtumien portaali.  Yhdelle, Lahden kaupungin palvelimelle rakennetulle sivustolle voivat kaikki koulutusten tai tapahtumien järjestäjät lisätä omat koulutuksensa sekä maahanmuuttajille että ohjauspalveluille helposti löydettäväksi. Sivuston pääkäyttäjyys siirtyi Ossi-hankkeelta Lahden kaupungin alueelliselle integraatiopalvelupiste ALIPI:lle ja sivuston hallinta Lahden kaupungille. Päivittäjiä sivustolla on 2019 päättyessä noin 50, liki 30 eri organisaatiosta. Sivusto palvelee osoitteessa http://alipi.fi/ossi/

Maahanmuuttajat voimavarana työpaikalla – opas kieli- ja kulttuuritietoiseen ohjaukseen

Hankkeessa tuotettiin uudistettu painos Maahanmuuttajat voimavarana työpaikalla – opas kieli- ja kulttuuritietoiseen ohjaukseen -oppaasta. Opasta on jaettu maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden mukana työssäoppimispaikoille sekä erilaisissa henkilöstökoulutuksissa ja verkostoissa. Opas on saanut suuren suosion ja siitä on otettu jo monia lisäpainoksia (yhteensä jaettu vuoden 2019 loppuun mennessä yli 2000 kappaletta). Oppaan sähköinen versio:

http://view.24mags.com/mobilev/e5f43d46a15e11480d262296d568fc76#/page=1

 

Ossi-piste: 

Hankkeen aikana käynnistettiin Ossi-piste palvelemaan maahanmuuttajia koulutukseen ja työnhakuun liittyvissä asioissa. Ossi-piste aloitti toimintansa Alueellisen integraatiopalvelupisteen yhteydessä ja siirtyi myöhemmin  LAMK:n Fellmannian tiloihin. Ossi-piste jatkoi hankkeen jälkeen elämäänsä Ossi2-Osaajat esiin -hankkeen voimin Ohjaamon ja Vauhdittamon tiloissa. Pisteellä ohjausta tarjosi hankkeen työntekijöiden lisäksi myös esim. Salpauksen opinto-ohjaaja. Lue lisää tästä.

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus

Lamkissa pilotoitiin hankkeen voimin ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus. Pilotin tulokset olivat loistavat, joten koulutus vakiintui LAMK:n toimintoihin.  Seuraava koulutus järjestyi osin Lamkin omana toimintana, osin hankkeesta. Siitä seuraava oli jo täysin LAMK:n toimintaa.  Lue lisää tästä.

Muita toimenpiteitä:

Get Employed! – koulutusjakso Lamkin pysyviin toimintoihin

Suuntana opinnot -verkkokurssi

Työelämän suomea -verkkokurssi

Suomea ammatillisiin ja korkeakouluopintoihin hakevalle

Suomea ammatillisiin opintoihin hakevalle

Työpaikalla tapahtuvan kielenoppimisen tukeminen

Mitä mä sanon töissä? Kieliharjoituksia työpaikalle -oppimateriaali on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille suomen kielen aktiiviseen harjoitteluun työpaikalla. Lisäksi opiskelija tutustuu suomalaiseen työelämään ja ammatteihin sekä oppii työelämäsanastoa ja puhekieltä. Harjoittelupäiväkirjana toimiva tehtäväpaketti rohkaisee opiskelijaa mm. havainnoimaan, ottamaan kontaktia ja kommunikoimaan suomalaisessa työyhteisössä. Tehtäväpaketti auttaa myös työpaikkaohjaajaa maahanmuuttajataustaisen harjoittelijan ohjaamisessa sekä kannustaa koko työyhteisöä ottamaan maahanmuuttajaharjoittelijan porukkaan mukaan.

Tehtäväpaketti toimii parhaiten A5-kokoisena vihkona, jota on helppo ottaa mukaan työpaikalle. Tehtävävihkoja on kahdelle eri tasolle – kotokoulutuksen hitaalle moduulille 2 (lyhyt ja pitempi versio) sekä hitaalle moduulille 3. Lisäksi on eri aloille soveltuva lisämateriaali, josta on mahdollisuus räätälöidä kullekin alalle tai työpaikalle sopivia tehtäväpaketteja. Vaikka tehtäväpaketti on tarkoitettu ensisijaisesti maahanmuuttajien kotokoulutuksen työssäoppimisjaksolle, sitä voi käyttää myös muulloinkin esim. työkokeilussa.


Materiaalit:

A5_vihko_harjoittelupäiväkirja_M2H

A5_vihko_LYHYT_harjoittelupäiväkirja_M2H

A5_vihko_harjoittelupäiväkirja_M3

Ossi_tyoharjoittelu_kieli_keskitaso

 

Kotoa kotiin -hankkeen ryhmätoiminta käynnissä!

Uutinen Salpauksen Santrassa:

Kotoa Kotiin -hankkeen ryhmätoimintaan on lähtenyt hieno määrä osallistujia!

22.10.2019

​Kotoa kotiin -hanke on suunnattu arabian-, kurdin-, darin- ja thaikielisille naisille, jotka syystä tai toisesta ovat jääneet palveluiden ulkopuolelle ja ovat syrjäytymisvaarassa. Hankkeessa toteutetaan LAMK:n, Salpauksen ja Dilan yhteistyönä ryhmätoimintaa, joka vahvistaa kohderyhmän sosiaalista osallisuutta, yhteiskunnallista aktiivisuutta, suomen kieltä, kulttuurituntemusta sekä positiivista mielenterveyttä. Lisäksi osallistujat saavat vertaistukea ja mentorointia toimintaan perehdytetyiltä maahanmuuttajataustaisilta ja kantasuomalaisilta vapaaehtoisilta. Hanketta rahoittaa AMIF.

Ryhmätoiminta käynnistyi tiistaina 8.10. Dilan tiloissa ja paikalle saapui huimat 18 naista, mukanaan yhteensä 12 lasta. Naisten motivaatiosta kertoo paljon, että mukana tulleista lapsista vanhin on vain 2-vuotias, nuorin  yhden kuukauden. Osa on ollut jo pitkään kotona, osa vasta vähän aikaa Suomessakaan. Kaikilla halu päästä eteenpäin ja oppia kieltä on kuitenkin kova. Ryhmätoimintaa järjestetään kahdesti viikossa kahden tunnin ajan. Jotta naiset pääsisivät opiskelemaan ja oppimaan, paikalla on myös lastenhoitajia. Heistä​ yksi on palkattu ja loput ovat Dilan SOTE-työpajan nuoria. Nuoret ovat lähteneet mukaan avoimin mielin ja rohkeasti, vaikka kokemusta maahanmuuttajien kanssa työskentelystä tai pienistä lapsista ei heillä juurikaan ole. Asenne ratkaisee ja se on kohdillaan!

Hanke päättyy 2021 ja matkan varrella hankkeeseen ja toimintaan voivat tulla tutustumaan niin Salpauksen henkilöstö kuin opiskelijatkin. Kaikki yhteistyömahdollisuudet otetaan myös ilolla vastaan. Yhteyshenkilö Salpauksessa on Mari Lampinen.

Yhteystietoja Lahden alueen ohjauspalveluille

Löydät tietoa koulutuksista, opiskelusta, työstä, terveydestä ja vapaa-ajasta myös osoitteesta munlahti.fi.

 ALUEELLINEN INTEGRAATIOPALVELUPISTE ALIPI

Palvelupiste on tarkoitettu kaikille maahanmuuttajille riippumatta Suomeen muuton syistä tai asumisajasta. Palvelualueeseen kuuluu koko Päijät-Häme sekä Iitti, Pukkila ja Myrskylä. Alipi tarjoaa henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta:

 • arkielämään liittyvissä asioissa, kuten työ, asuminen, sosiaaliturva ja koulutus 
 • maahanmuuttoon liittyviin asioihin, kuten rekisteröityminen ja lupa-asiat 
 • maahanmuuttajien oikeuksiin ja velvollisuuksiin (esim. lainsäädäntö) 
 • suomalaisen yhteiskunnan viranomaisjärjestelmästä ja palveluista 
 • muihin arkielämän pulmatilanteisiin 

Lisäksi palvelemme alueen viranomaisia, työnantajia, oppilaitoksia ja muita työssään maahanmuuttajia kohtaavia, jotka tarvitsevat konsultaatioapua maahanmuuttoasioissa.

Tulkki järjestyy tarvittaessa, ilmoitathan tarpeesta etukäteen.

TE-TOIMISTON KOTOUTUMISPALVELUT

TE-toimiston kotoutumispalvelut auttavat Suomeen muuttanutta kotoutumaan ja työllistymään. TE-toimisto antaa apua työnhakuun sekä tarjolla on laaja palveluvalikoima, jonka avulla työllistymistä voidaan tukea.

Näitä alkuvaiheen kotoutumispalveluita ovat:

 • Ohjaus- ja neuvontapalvelut 
 • Alkukartoituksen tekeminen 
 • Kotoutumissuunnitelman tekeminen 
 • Kotoutumiskoulutus 

LAHDEN MONIKULTTUURIKESKUS MULTI-CULTI

Lahden nuorisopalveluiden osana toimiva Multi-Culti on kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan keskus. Se on kaikille avoin ja toimintaan voi osallistua kuka tahansa, oli sitten kantaväestöä tai maahan muualta muuttanut.

Multi-Cultissa voi esimerkiksi viettää aikaa tai tulla tutustumaan uusiin ihmisiin. Sieltä löytyy muun muassa monikielinen kirjasto, lasten leikkihuone, esitteitä, pelejä, informaatiota ja televisio.

Tarjolla on kaikille avointa, pääsääntöisesti maksutonta toimintaa

 • Opintoryhmiä ja harrastustoimintaa 
 • Luentotilaisuuksia ja kursseja 
 • Kulttuuritapahtumia, erilaisia juhlia ja retkiä 
 • Kansainvälisyys-, asenne- ja yhdenvertaisuuskasvatusta 

Päijänteenkatu 1, Lahti

 LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Maahanmuuttajatyön tehtävänä on edistää kristinuskoon perustuvaa oikeudenmukaisuutta, osallisuutta ja lähimmäisenrakkautta yksilöiden elämässä, yhteiskunnassa ja koko maailmassa. Se tukee erilaisia perheitä sekä yksilöitä, jotka kaipaavat apua maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyviin haasteisiin. Maahanmuuttajatyö palvelee kaikkia maahanmuuttajia riiputtamatta heidän uskontokunnastaan tai maahanmuuttotavastaan.

 • Vastaanotto ja kotikäyntityö, sielunhoitotyö, kriisi- ja perhetyö 
 • Taloudellinen tuki ja neuvonta 
 • Retki- ja leiritoiminta 
 • Ryhmätoiminta 
 • Tukihenkilötoiminta 
 • Laaja verkostoyhteistyö 
 • monikulttuuriset Tuomasmessut ja Maailmojen messut 
 • Venäjänkielinen rippikoulutyö ja muu seurakuntatyö 
 • Retki- ja leiritoiminta 
 • Ryhmätoiminta 

 MONITOIMIKESKUS TAKATASKU

Monitoimikeskus Takatasku on Lahden seurakuntayhtymän, Päijät- Hämeen hyvinvointiyhtymän ja Lahden kaupungin ylläpitämä toimintakeskus, palvelutyöpaja. Keskeistä palveluiden tuottamisessa on tuottaa syrjäytymistä ehkäiseviä palveluita sekä edistää työllisyyttä. Monitoimikeskus Takataskun toiminta-ajatukseen kuuluu yhteisöllisyyden edistäminen, työnantajayhteistyön kehittäminen, syrjäytymisen ehkäisy, työllisyyden edistäminen työpajatoiminnan ja työvalmennuksen keinoin sekä edullisten ja hyvinvointia edistävien palveluiden tarjoaminen kävijäasiakkaille.

Monitoimikeskus Takataskun kohderyhmäasiakkaina ovat työvalmennuksessa olevat työntekijäasiakkaat sekä kävijäasiakkaat. Takatasku tarjoaa työkokeilu-, tukityö- ja vapaaehtoistyöpaikkoja sekä mahdollisuuden osallistua kuntouttavaan työtoimintaan. Työtehtäviä voi olla keittiössä, toimistossa, siivouksessa, atk-koulutuksessa ja vapaa-ajanohjauksessa. Maahanmuuttajat pääsevät Takataskussa tutustumaan suomalaiseen työkulttuuriin. Takataskun työkieli on suomi.

 LAHDEN KANSANOPISTO

Lahden kansanopistolla on yli 20 vuoden kokemus suomen kielen ja kulttuurin opetuksesta maahanmuuttajille. Kansanopisto on luku- ja kirjoitustaidottomien maahanmuuttajien koulutuksen ja aikuisten perusopetuksen erityisosaaja Lahdessa. Opetusta tarjotaan monikulttuurisessa, tasa-arvoisessa ja kannustavassa ilmapiirissä.

LAHDEN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO 

Lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) 

Lahden Yhteiskoulun Aikuislukion LUVA-koulutuksen tavoitteena on lisätä maahanmuuttajien ja vieraskielisten opiskelijoiden mahdollisuuksia päästä lukiokoulutukseen sekä menestyä niissä. Tavoitteena on myös se, että opiskelija hakeutuu valmistavan koulutuksen jälkeen lukioon.

Lukiokoulutukseen valmistava koulutus:

 • Lisää tietämystä suomalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta 
 • Lisää opiskelutaitoja 
 • Syventää eri tiedonalojen hallintaa ja vahvistaa tiedonhankintataitoja 
 • Antaa mahdollisuuden tarvittaessa korottaa myös perusopetuksen arvosanoja 

Lahden yhteiskoulun aikuislukio, Kirkkokatu 2, 15110 Lahti

WELLAMO-OPISTO

Wellamo-opisto on kansalaisopisto. Kansalaisopistossa kuka tahansa voi opiskella ja harrastaa. Opistossa opetetaan esimerkiksi kieliä, käsityötä ja kuvataidetta, musiikkia, liikuntaa, tanssia ja tietotekniikkaa. Wellamo-opistossa on mahdollista osallistua yleisen kielitutkinnon perus- ja keskitason kokeisiin (YKI). Wellamo-opiston kursseja on Lahden lisäksi Asikkalassa, Hollolassa, Kärkölässä, Myrskylässä, Orimattilassa ja Padasjoella.

Wellamo-opistossa voi Lahdessa opiskella myös suomen kieltä. Opistossa on eripituisia ja eritasoisia suomen kielen kursseja. Kurssien opetuskieli on suomi tai englanti.

Wellamo-opiston kurssit ovat yleensä maksullisia. Tiedot kursseista ja niiden hinnoista löytyy opetusohjelmalehdestä tai opiston Internet- sivulta. Internet-sivuilla kerrotaan myös, miten kursseille ilmoittaudutaan. Lisätietoa kursseista saa Wellamo-opiston toimistosta.

KOULUTUSKESKUS SALPAUS 

Maahanmuuttajana voit opiskella Salpauksen ammatillisessa koulutuksessa. Jos kielitaitosi tai muut valmiutesi eivät vielä riitä ammatillisiin opintoihin, voit opiskella seuraavissa maahanmuuttajille suunnatuissa koulutuksissa:

 • kotoutumiskoulutuksessa, johon haet TE-toimiston kautta
 • VALMA-koulutuksessa
 • maahanmuuttajien ammatillisissa koulutuksissa, joka alkaa opiskeluvalmiuksia tukevilla opinnoilla (OPVA)
 • suomen kieltä ja kulttuuria eri tasoisilla iltakursseilla
 • Yki-testiin valmentavassa koulutuksessa ja suorittaa keskitason testin

OHJAUSPISTE SUUNTA

Ohjauspiste Suunta on Koulutuskeskus Salpauksen palvelupiste, josta saa hakemiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Ohjauspiste Suunta palvelee ammatilliseen koulutukseen hakeutuvia, nuorten hakijoiden huoltajia, työelämässä ja sen ulkopuolella olevia aikuisia, oppilaitosten opoja ja opettajia sekä kaikkia niitä toimijoita, jotka työssään ohjaavat asiakkaitaan ammatilliseen koulutukseen. Ohjauspiste on avoinna kaikille ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneille.

Ohjauspiste Suunnan opinto-ohjaajat tapaa Lahden keskustakampuksella ja Salpauksen Opo-chatissa. Ohjauspiste Suuntaan voi tulla joko ajanvarauksella tai ilman.

ARFFMAN CONSULTING 

Arffman Consulting Oy järjestää maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta Lahdessa. Arffman Consulting Oy on järjestänyt kotoutumiskoulutusta vuodesta 1998 lähtien koko Suomen alueella ja on tällä hetkellä yksi suurimmista maahanmuuttajakoulutuksen järjestäjistä Suomessa. Lahdessa Arffman Consulting Oy on toiminut vuodesta 2000 lähtien. Koulutuskeskus sijaitsee Askonalueella, Askonkatu 13, Valimo-talossa.

Koulutuksissa opiskellaan suomen kieltä ja kulttuuria, yhteiskuntatietoutta, työelämässä tarvittavia taitoja ja ammatillisia valmiuksia. Koulutuksiin hakeudutaan TE-toimiston kautta.

LUETAAN YHDESSÄ-OPINTORYHMÄ 

Luetaan yhdessä –verkosto on maahan muuttaneiden naisten kotoutumisen tukena. Se tarjoaa vapaaehtoistyönä toteutettua lukutaidon ja suomen kielen opetusta maahanmuuttajanaisille. Opetusta tarjotaan eri puolilla Suomea ja se on toiminut jo vuodesta 2004 alkaen.

MINUN SUOMENI

Minun Suomeni –opintoryhmä on tarkoitettu 17-29 –vuotiaille maahanmuuttajanuorille, kenellä ei ole vielä kokopäiväistä opiskelu- tai työpaikkaa. Ryhmä on osallistujille ilmainen.

Opintoryhmässä opiskellaan suomen kieltä ja tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin toiminnallisissa ryhmätapaamisissa, retkillä tai vierailuilla. Samalla ryhmäläiset saavat tietoa opiskelusta sekä työelämästä. Toimintaa on viikossa 22-25 oppituntia. Perjantaisin tehtäviä tehdään itsenäisesti verkossa.

TYÖPOLKU

TyöPolku on Hämeen Setlementin hallinnoiva työllistämishanke. Se toimii Lahdessa, Hämeenlinnassa sekä Forssassa. TyöPolku tarjoaa asiakkaillensa yksilöllistä tukea kohti työelämää työhönvalmennuksen ja työkokeiluiden avulla. Palvelut on kohdennettu erityisesti TE- toimiston maahanmuuttajataustaisille asiakkaille.

Työpolku-hanke: 

 • Etsii työkokeilu- ja työpaikkoja kunnalta, yrityksistä sekä kolmannelta sektorilta 
 • Valmentaa työnhakuun ja itsensä markkinointiin suomalaisessa työelämässä 
 • Etsii mahdollisuuksia kansainvälisen osaamisen hyödyntämiseksi 
 • Tarjoaa työnantajille turvallisen väylän löytää potentiaalisia työntekijöitä 
 • Tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuksia tutustua eri aloilla tehtävään työhön työkokeilujen kautta 

TYÖNSYRJÄ-HANKE 

Avainsäätiön Työnsyrjä-hanke on tarkoitettu 17-29-vuotiaille työttömille henkilöille, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea alavalintaan ja työllistymiseen liittyvissä asioissa. Palvelua tarjotaan Lahden ja Hämeenlinnan toimipisteistä seutukunnallisesti. Työnsyrjän työhönvalmennus on tavoitteellista ja osallistavaa yksilöohjausta. Valmennusjakson aikana asiakasta tuetaan työ- ja opiskelupaikan etsinnässä henkilökohtaiset taipumukset huomioiden. Asiakkuus voi sisältää työ-ja koulutuskokeiluja, työnhakua, tutustumista oppilaitoksiin sekä työnhakuasiakirjojen tekoa. Jakson aikana on mahdollista suorittaa työturvallisuuskortti ja hygieniapassi. Työhönvalmennuksen aikana voidaan tehdä yhteistyötä nuoren lähiverkoston kanssa esim. perhe, sosiaalitoimi tai hoitotahot. Ohjautuminen hankkeeseen tapahtuu TE-toimiston kautta.

Työhönvalmennus voi olla avuksi, jos

 • työttömyys on pitkittynyt 
 • työnhaku ei johda tuloksiin 
 • on epäselvää, millaista työtä hakee 
 • oma ala ei ole selvillä 
 • ei ole työkokemusta 
 • terveydelliset rajoitteet vaikuttavat työllistymiseen 

VAMOS LAHTI 

VAMOS Lahti on tarkoitettu lahtelaisille 18 - 29-vuotiaille nuorille, jotka haluavat tukea nykyisessä elämäntilanteessa. Valmennuksen avulla tuetaan hyvinvointia sekä tutustutaan tulevaisuuden mahdollisuuksiin yhdessä. Valmennuksen tavoitteena on siirtyä koulutukseen, työhön tai niihin valmentavaan toimintaan.

Maahanmuuttajanuori on usein kantaväestöä heikommassa asemassa koulutus- ja työmarkkinoilla. Maahanmuuttajan sopeutuminen ja arkielämään liittyvien asioiden järjestäminen ovat tärkeässä osassa. Vamoksessa ne hoidetaan yhden työntekijän kanssa yhdessä sovitulla tavalla.

Yksilövalmennus toteutetaan nuoren omien vahvuuksien ja tavoitteiden perusteella. Valmennuksen sisältö suunnitellaan oman työntekijän kanssa ja valmentajalla on mahdollisuus jalkautua kotiin, oppilaitokseen tai työpaikalle. Valmentajan kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on kiinnittyminen sopivaan koulutukseen tai työhön. Yksilövalmennus onnistuu suomen lisäksi englanniksi.

Ryhmävalmennus on tarkoitettu nuorille, jotka haluavat arjen taitojen lisäksi parantaa omaa hyvinvointiaan ja valmiuksiaan jatkopoluille. Valmennus sisältää omien vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden löytämistä, tutustumiskäyntejä ja vierailuita. Pienessä ryhmässä tutustutaan muihin nuoriin ja valmentajiin.

OHJAAMO LAHTI

Ohjaamo Lahti on yhteispalvelupiste, johon on samaan paikkaan koottu eri koulutus- ja työelämäpalveluita alle 30-vuotiaille lahtelaisille. Ohjaamosta saa monipuolista ohjausta mm. uravalintaan, opiskelupaikan tai asunnon etsintään liittyen. Ohjaamossa päivystää myös eri henkilöstövuokrausfirmoja, joiden luokse voi kävellä aikaa varaamatta työhaastatteluun. Ohjaamon viikkokalenteri löytyy Ohjaamo Lahden kotisivuilta.

Kirkkokatu 21 E, käynti sisäpihalta

Uutisarkisto – nostoja julkisesta mediasta

Tähän osioon kerätyt artikkelit ja julkaisut liittyvät maahanmuuttajiin ja tematiikaltaan osaamisenpaikka.fi-sivuston hankkeisiin. 

Karttunen, A. 2021. Uusi katsaus validoinnin laadusta pohjoismaissa on julkaistu https://epale.ec.europa.eu/fi/content/uusi-katsaus-validoinnin-laadusta-pohjoismaissa-julkaistu?fbclid=IwAR3d_swghjsmmOEFP3atjWtPz5bwrfIqORNdaF340djujNahKH8svDGIAfg

Yle. 2021. Suomeen opintojensa jälkeen työllistynyt Caelum Davies on yksi niistä, joita Suomi tahtoo lisää – Tutkija: Anonyymi rekrytointi auttaisi (Luettu 18.1.2021) Saatavissa: https://yle.fi/uutiset/3-11697800

Alho, R. (2020). ‘You Need to Know Someone Who Knows Someone’: International Students’ Job Search Experiences. Nordic Journal of Working Life Studies. Saatavissa: https://doi.org/10.18291/njwls.v10i2.120817

Kazi, Villiina & Alitolppa-Niitamo, Anne & Kaihovaara, Antti (toim.). (2019). Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019: Tutkimusartikkeleita kotoutumisesta. TEM oppaat ja muut julkaisut 2019:10. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. ISBN 978-952-327-487-7.

Zafar, A. 2019 Revamping the employability of highly skilled immigrants in Finland Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja 4/2029.

Zafar, A. 2019. Is the shortage of talent in Finland real or just a myth?

Zafar, A. & Ahola, M. 2019. The odyssey of obtaining a student visa for Finland

Opetus- ja kulttuuriministeriö & Sisäministeriö, 2019. Kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden maahantuloa ja integroitumista sujuvoitetaan yhteistyöllä.

Yle 30.8.2019. Työperäistä maahanmuuttoa halutaan lisää, nykyään se on hidasta ja kallista – työnantajat ja viranomaiset ovat pullonkauloista eri mieltä

Yle 6.9.2019.  Immigration officials say staffing problems are behind a delay in processing students’ residence permit applications.

THL 18.6.2019. Turvapaikanhakijoilla on runsaasti masennus- ja ahdistusoireita ─ uutta tietoa hakijoiden terveydestä

Skogberg ym (toim). Turvapaikanhakijoiden terveys ja hyvinvointi. Tutkimus Suomeen vuonna 2018 tulleista turvapaikanhakijoista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 12/2019.

Sivista 17.9.2019.  Suomesta valmistuneet ja työhön jääneet kansainväliset osaajat: Opetuksesta kiitosta, työn löytämiseen lisää keinoja ja lupaprosessit sujuviksi

Yle Areena, Yle Radio 1, kevät 2019. Nainen, joka tuli Suomeen. 13 tarinaa kotoutumisesta Suomeen.

Radio Public 1.3.2019.  TEM Podcast. Miksi ulkomainen huippuosaaja haluaisi Suomeen? Vieraana aiheesta ovat puhumassa TEM:n kansliapäällikkö Jari Gustafsson ja Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

Radio Public 29.3.2019. TEM Podcast.  Miten maahanmuuttajien työllisyys saadaan nousuun? Keskustelemassa TEM:n maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen sekä Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi.

Keskuskauppakamari 23.5.2019. Suomi tarvitsee lisää osaamisperusteista maahanmuuttoa

Yle Uutiset 11.1.2019. Valtava työvoimapula vaivaa metallialaa –
muutamassa vuodessa tarvitaan 53 000 uutta työntekijää

Kauppalehti 14.5.2019. Suomi tarvitsee kymmeniä tuhansia työperäisiä maahanmuuttajia – TEM: ”Systeemi ei ole parhaassa terässä houkuttelemaan ihmisiä tänne”

Hankkeissa tuotetut artikkelit, opinnäytetyöt ja muut julkaisut

Osaamisenpaikka.fi on usean maahanmuuttajiin liittyvän hankkeen yhteinen verkkosivusto. Tästä osiosta löytyvät artikkelit ja opinnäytetyöt on tuotettu näissä sivustoa ylläpitävissä hankkeissa.

Malva - maahanmuuttajat valmentaen työelämään

Kouzi, A., Zafar, A. & Ahola, M. 2021. Perhosefekti – Koulu monikulttuurisena työpaikkana ja yhteiskunnan kulttuurisen moninaisuuden haasteen peilinä. LAB RDI Journal. [Viitattu ja pvm]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-rdi-journal/perhosefekti-koulu-monikulttuurisena-tyopaikkana-ja-yhteiskunnan-kulttuurisen-moninaisuuden-haasteen-peilina/

Zafar, A. & Ahola, M. 2021. Human-Artificial Systems Collaboration in Service Innovation and Social Inclusion. Will be published in book Proceedings of the 4th International Conference on Intelligent Human Systems Integration: Integrating People and Intelligent Systems (IHSI 2021). Springer Nature. Virtual Conference, February 22-24, 2021. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-68017-6_78

Nuutila, L. & Torikka, A. 2020. Onko työelämässä tarvetta voimavara- ja vahvuusnäkökulmalle? Saaravilla: https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/onko-tyoelamassa-tarvetta-voimavara-ja-vahvuusnakokulmalle/#8d3811b5

Honkanen, Riku. 2020. Sosiaalisen osallisuuden tukeminen tekoälyn ja bottien avulla. Saatavilla: https://www.integrata.fi/sosiaalisen-osallisuuden-tukeminen-tekoalyn-ja-bottien-avulla/

Ahola, M., Hartikainen, A. & Lampinen, M.  2020. Resources and support for employing immigrants. Anita Hartikainen & Kati Peltonen (eds.). LAB Health Annual Review 2020, The Publication Series of LAB University of Applied Sciences, part 5, 71-87. Lahti. Retrieved: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-333-5

Nuutila, L. & Torikka, A. 2020. MALVA-hanke monimuotoistuvaa työelämää ratkaisemassa? Blogijulkaisu Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun eSignals-julkaisussa.

Valmentavasta valmiiksi

Marjomäki, J. & Karttunen, M. 2019. Yhteinen valintakoe mittaa kielitaitoa monipuolisesti. Artikkeli teoksessa: Korkeakouluvaliuksia maahanmuuttajille - hyvät käytänteetn ja suositukset valmentavaan koulutukseen. Stenberg H., Hirard T., Autero M., Korpela E. (Eds.)., (2019). Korkeakouluvalmiuksia maahanmuuttajille - hyvät käytänteet ja suositukset valmentavaan koulutukseen. In: Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja. Metropolia Ammattikorkeakoulu. 

Valo-Vuorela, M. ym. 2019. Integroitu opetus tehostaa kielen oppimista. Artikkeli teoksessa: Korkeakouluvaliuksia maahanmuuttajille - hyvät käytänteetn ja suositukset valmentavaan koulutukseen. Stenberg H., Hirard T., Autero M., Korpela E. (Eds.)., (2019). Korkeakouluvalmiuksia maahanmuuttajille - hyvät käytänteet ja suositukset valmentavaan koulutukseen. In: Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

 

Mesh

Kiijärvi-Pihkala, M. & Lappalainen, S. 2020. Mentoroinnista nostetta työelämään. Artikkeli Sairaanhoitaja-lehdessä 7/2020. Suomen sairaanhoitajaliitto ry. Saatavissa: https://shlehti.sairaanhoitajat.fi/share/15637/9dbf25

Kiijärvi-Pihkala, M. 2020. Kokemuksia European Mentoring Summitista, osa 1: Kuka käyttää valtaa mentoroinnissa? Saatavilla: https://mesh.turkuamk.fi/blogit/kokemuksia-european-mentoring-summitista-osa-1-kuka-kayttaa-valtaa-mentoroinnissa/

Kiijärvi-Pihkala, M. , Lappalainen, S. & Pirttikoski, V. 2020. Etänä mutta yhdessä - Lahden mentorointiohjelma siirtyi kesken matkaa verkkoon. Saatavilla: https://mesh.turkuamk.fi/blogit/etana-mutta-yhdessa-lahden-mentorointiohjelma-siirtyi-kesken-matkaa-verkkoon/

Lappalainen, S., Pirttikoski, V. & Seppälä, V. 2020. Mikä on minulle oikea polku? – Mentorointiohjelma tuleville sairaanhoitajille Lahdessa.
Saatavilla: https://mesh.turkuamk.fi/blogit/mika-on-minulle-oikea-polku-mentorointiohjelma-tuleville-sairaanhoitajille-lahdessa/

Kiijärvi-Pihkala, M.  2020. Step by step – With a mentor towards working life in Finland. Anita Hartikainen & Kati Peltonen (eds.). LAB Health Annual Review 2020, The Publication Series of LAB University of Applied Sciences, part 5, 121-132. Lahti. Retrieved: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-333-5

Kiijärvi-Pihkala, M. & Lappalainen S. 2020. Sairaanhoitaja-lehti 15.10.2020. Mentoroinnista nostetta työelämään. Saatavilla: https://shlehti.sairaanhoitajat.fi/share/15637/9dbf25

Kiijärvi-Pihkala, M. 2019. Supporting the employment of immigrants by mentoring. Artikkeli teoksessa: LAMK Well-being and Regenerative Growth Annual Review 2019, The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 55, 106-111.

Lappalainen, S. ja Pirttikoski, V. 2019. Mentoroinnin työkaluja maahanmuuttajan ja mentorin dialogisen keskustelun tueksi

Kiijärvi-Pihkala, M. 2019. Valmennuksen avulla töihin

Kiijärvi-Pihkala, M. 2019. ”Tuntuu hyvältä kun joku kiinnittää huomiota osaamiseeni!” Thomas Moren opiskelijat testasivat MESH-hankkeen mentorointityökalua.

Kokoma

Oikarinen, T., Ahola, M., Hartikainen, A., Martikainen, S.-J. & Peltonen, K. 2021. Maahanmuuttajien yrittäjyyden edistäminen. Teoksessa Tulonen S., Kaasinen E., Gustafsson-Pesonen A. (Toim.). YKTT2020 – Yrittäjyyskasvatuspäivät yrittäjyyden ytimessä. Konferenssijulkaisu. Xamk Kehittää 139, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Yrittäjyyskasvatuspäivät (YKTT) 2020. 254-270.  Saatavissa: http://www.urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-317-4
Youtube -videokooste https://youtu.be/AMki6Z5Y2OE

Ahola, M. & Hartikainen, A. 2020. KOKOMA-hankkeessa vahvistettiin kielitaitoa ja rohkaistiin yrittäjyyteen. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/kokoma-hankkeen-vahvistettiin-kielitaitoa-ja-rohkaistiin-yrittajyyteen/

Beena, M. & Ibrahim, M. 2020. International business development in the context of immigrants in Finland : Inter-related elements contributing towards immigrant entrepreneurs’ business capabilities in Finland. Retrieved: https://www.theseus.fi/discover?scope=%2F&query=Maryam+Beena+&submit=

Hartikainen, A. 2020. Maahanmuuttajayrittäjien tukeminen puhuttaa kansainvälisesti. Saatavilla: https://blogit.lab.fi/labfocus/maahanmuuttajayrittajien-tukeminen-puhuttaa-kansainvalisesti/

Hartikainen, A. 2020. KOKOMA-hanke tuotti MOOCin ja opettajan oppaan yrittäjyydestä. https://blogit.lab.fi/labfocus/kokoma-hanke-tuotti-moocin-ja-opettajan-oppaan-yrittajyydesta/

Hartikainen, A. 2020. Maahanmuuttajayrittäjien tukeminen puhuttaa kansainvälisesti. https://blogit.lab.fi/labfocus/maahanmuuttajayrittajien-tukeminen-puhuttaa-kansainvalisesti/

Ahola, M. 2020. Valkokettu, Tilkkunen ja Tonttilan Aino – kymmenen uutta yritystä KOKOMAssa koronasta huolimatta. Saatavilla: https://blogit.lab.fi/labfocus/valkokettu-tilkkunen-ja-tonttilan-aino-kymmenen-uutta-yritysta-kokomassa-koronasta-huolimatta/

Ahola, M., Handelberg, J., Hartikainen, A., Hirard, T., Ikäheimonen, T., Karppelin, A., Kuukkanen, T., Oikarinen, T., Peltonen, K. ja Rajala, S. 2020. KOKOMA yrittäjyysvalmiuksia maahanmuuttajille suomeksi. Opettajan opas. Julkaistaan syksyllä 2020. LUT Scientific and Expertise Publications - Oppimateriaalit – Lecture Notes 21. ISSN-L 2243-3392. ISSN 2243-3392. ISBN 978-952-335-562-0. Saatavilla: https://lutpub.lut.fi/handle/10024/161718

Ikäheimonen, T., Oikarinen, T., Martikainen, S-J., Peltonen, K., Ahola, M. & Hartikainen, A. 2020. Kokoma - koulutusmallin arviointi. Julkaistaan syksyllä 2020, julkaisupaikkaa ei ole vielä tiedossa.

Hartikainen, A. 2020. Laadukasta etätyötä ja verkkokoulutusta. Saatavilla: https://blogit.lab.fi/labfocus/laadukasta-etatyota-ja-verkkokoulutusta/

Hirard, T. 2020. Syksyn webinaarissa julkaistaan selkokielistä opiskelumateriaalia yrittäjyydestä

Hartikainen, A. & Ahola, M. 2020 Developing highly educated immigrant's entrepreneurial skills - result of twho education pilots. INTED-seminar. 14th annual International Technology, Education and Development Conference Valencia, 2nd, 3rd and 4th of March, 2020. ISSN: 2340-1079. IATED Digital Library.

Hartikainen, A. 2020 Kun opettajat päivittyvät verkko-ohjaajiksi, on vuorovaikutus tärkeämpää kuin koskaan

Hartikainen, A. 2019 Yrittäjyysvalmiuksien ja suomen kielen vahvistamista verkkokurssilla

Hartikainen, A., Ahola, M. & Haikala, R. 2019 Guidance and forming communities online: highly educated immigrants in language-aware entrepreneurship education. Artikkeli teoksessa: LAMK Well-being and Regenerative Growth Annual Review 2019, The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 55, 68-77 

 

Ahola, M., Haikala, R. & Zafar, A. 2019. Opiskelemaan pääsy ja työllistyminen haastavat korkeakouluopiskelijat

Haikala, R. 2019. Making Finland attractive

Haikala, R. & Hartikainen, A. 2019. Entrepreneurship Networks in Finland

Hartikainen, A. 2019 Kotoutuminen on koko Suomen yhteistyötä

Haikala, R. 2019. Immigrants and Entrepreneurs or Immigrant Entrepreneurs?

Hartikainen, A. 2019.  Avoin verkko-opiskelu kuuluu kaikille

Zafar, A. and Ahola, M. 2019. LAB: Boosting Startup and SME Ecosystems in the South Karelia and Päijät-Häme Regions

Ahola, M. & Lahtio, H. 2019. Koulutusyhteistyöllä paremmat yrittäjyysvalmiudet korkeakoulutetuille maahanmuuttajille.

Hartikainen, A. 2019. Opiskelu, ohjaus ja vuorovaikutus verkossa.

Kotoa kotiin

Eerola, M. & Pirttikoski, V. 2020. Osallisuutta ja hyvinvointia vahvistava toiminta kotoutumisen tukena. LAB Pro. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/osallisuutta-ja-hyvinvointia-vahvistava-toiminta-kotoutumisen-tukena/

Atkinson, A.-L. & Eerola, M.  2020. Kotoa kotiin – peer activities to support immigrant women’s integration. Anita Hartikainen & Kati Peltonen (eds.). LAB Health Annual Review 2020, The Publication Series of LAB University of Applied Sciences, part 5, 97-109. Lahti. Retrieved: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-333-5

Pirttikoski, V. 2019. Ryhmämentorointi – vuorovaikutuksellinen tapa saada osaaminen esiin 

Atkinson,  A.-L. & Lampinen, M. 2020. Lukutaitoa tai ei, WhatsAppissa kohdataan!

Nasra A, Keskitalo T & Koval L. 2020. Kotoa kotiin -hankkeeseen osallistuvien naisten hyvinvointia tukemassa.

Ossi2 - Osaajat töihin

Ahola, M. 2019.  Ossi 2 -hanke edistämässä maahanmuuttajien työllistymistä Päijät-Hämeessä 1/2018-1/2020

Valo-Vuorela, M. 2019. Kulttuuritietoisuutta keittiöihin – Ossi2-hanke ja Päijät-Hämeen Ateriapalvelut

Ahola, M., Valo-Vuorela, M. ja Kalkela, K. 2019. Apuvälineitä monikulttuuristuvaan opetukseen ja ohjaukseen -OSSI2-hankkeen koulutussarja syksyllä 2019

Ahola, M., Olkkonen, T. & Pusa, M.-L. 2019. Solutions through cooperation - Support available to companies for recruiting immigrants. Artikkeli teoksessa: LAMK Well-being and Regenerative Growth Annual Review 2019, The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 55, 112-123. 

Bottacci, E. 2019. The Finnish labour market: internationalisation and future challenges : The role of local universities of applied sciences in improving foreign students’ employability in small and medium-sized companies of Päijät-Häme and Kanta-Häme 

Lappalainen, S. 2019 Kulttuurisen monimuotoisuuden huomioiminen perehdytyksessä terveysalalla

Lampinen M. 2019. Oppilaitoksen ja työelämän rajapinnalla - yhteistyötä ja asennetta. Esitys Lahden tiedepäivässä 2019.

Ahola, M. ja Pusa, M.-L. 2019 Työelämän tutkimuspäivät, Työelämän tutkimuspäivä 7.11.2019

Tufail, B. 2019. Employment Opportunities of International Students: Case (LAMK)

Ahola, M. & Valo-Vuorela, M. 2019. Learning from neighbours – A seminar on The Path of the Newly Arrived Citizen

Valo-Vuorela, Marjaana. 2019. Kansainvälisistä opiskelijoista työvoimaa lahtelaisiin yrityksiin — avaimina suomen kieli ja suomalaisen työelämän tunteminen

Lappalainen, S. & Valo-Vuorela, M. 2019. Kulttuurinen monimuotoisuus - haaste terveydenhuollolle

Ahola, M. & Olkkonen, T. 2019. Oppilaitoksen ja työelämän rajapinnalla – yhteistyötä ja asennetta

Törmänen, K. 

Lappalainen, S. 2019. Suomen kielen kielituki kansainvälisille sairaanhoitajaopiskelijoille harjoittelussa

Lappalainen, S. 2019. Monimuotoisuus on rikkaus, vaikka se arjessa haastaa

Mutanen, A. ym. 2018. Hyöty. Turun ammattikorkeakoululun tutkimuksia 48. Tässä kirjassa on artikkeli vaikuttavuusarvioinnista (mm. Väänänen ja Kiijärvi-Pihkala kirjoittamassa), siinä kerrotaan Ossi-hankkeesta. Vaikuttavuusinvestointimalli hyvinvoinnin ja elinvoiumaisuuden edistämisessä

Kiijärvi-Pihkala, M., Lampinen, M. & Pusa, M-L. 2018.  Tuetusti töihin  Artikkeli hyvinvointi ja uudistava kasvu- painoalan kokoomajulkaisussa.

Kiijärvi-Pihkala M. & Pusa, M-L. 2018. Kasvatustieteen päivät 2018. Abstrakti

Donchenko, A.  2018 A RUSSIAN STUDENT AS AN EMPLOYEE IN FINLAND: RECRUITMENT CHALLENGES Ossi 2 Project

Uusi-Uitto, Jade. 2018. MONIMUOTOISUUSVALMIUDET MAAHANMUUTTAJIA TYÖLLISTÄVÄSSÄ ORGANISAATIOSSA Case: Holmet Oy

Ossi - Osaaminen esiin

Lampinen, M. & Liski, E. 2017. Kohti työelämää – kokemuksia maahanmuuttajille suunnatuista koulutuspiloteista

Kiijärvi-Pihkala, M. & Pusa, M-L. 2017. Labyrintistä työelämään? Kipupisteitä ja ratkaisuja maahanmuuttajan kotoutumispolulla

Marjomäki, J. & Lindeberg, T. 2017. Maahanmuuttajat korkeakouluun valmentavan koulutuksen avulla

Pohjoispuro, T. 2016. Development of Multicultural Competences in Companies Lahti UAS, OSSI -Skills Up -project

Lappalainen, S.  & Hämäläinen, K. 2016 Monikulttuurisuusosaamisesta Lahden kaupungin sosiaali- ja terveysalan työyksiköissä, jotka osallistuvat hankkeeseen Sitä saat mitä jaat

Kiijärvi-Pihkala, M., Lampinen, M., Liski, E. & Pusa, M-L.  2016 Eteenpäin koulutus- ja työllistymispolulla – kokemuksia maahanmuuttajille suunnatuista koulutuspiloteista

Vinkkejä itsenäiseen kielen opiskeluun

Vaikka olet kursseilla opiskelemassa suomea, sinun täytyy silti opiskella paljon myös itse ja kurssien ulkopuolella – kotona, kaupassa, kadulla, radiosta, televisiosta, kirjoista…. Tässä muutama vinkki (=idea) sitä varten.

Millainen oppija olet?

Miten sinä opit parhaiten (=hyvin) uusia sanoja tai asioita? Tee oppimistyylitesti. Laske sitten pisteet ja katso, millainen oppija sinä testin mukaan olet. Katso sitten vinkit opiskeluun oman tyylisi mukaan: vinkit opiskeluun

Opiskele sanastoa

 • Opettele uusia sanoja joka päivä. Kolme uutta sanaa päivässä on jo yli 1000 sanaa  vuodessa!
 • Kaikkia sanoja tai muotoja ei tarvitse osata itse käyttää, riittää että ymmärrät ne.
 • Tee ahkerasti omaa ”sanakirjaa” esimerkiksi vihkoon, puhelimen sovelluksilla (apps). Kirjoita vihkoosi sanakirjasta esimerkkejä verbeistä, adjektiiveista tai substantiiveista preposition kanssa.
 • Kun näet tai kuulet uuden sanan, yritä arvata lauseyhteydestä, mitä se voisi merkitä. Älä heti katso sanakirjasta tai Google kääntäjästä (se on usein väärässä).
 • Jos et ole varma, että ymmärsit oikein, katso sitten sanakirjasta.
 • Käytä uutta sanaa niin usein kuin mahdollista, jotta se jää muistiisi.
 • Joistakin tietyn aiheen kannalta keskeisistä sanoista kannattaa rakentaa sanakarttoja, esim. mind map.
 • Etsi ja opettele sanojen vastakohtia ja samaa merkitseviä sanoja.
 • Kehittele itsellesi sopivia muistisääntöjä! Nämä auttavat hankalien sanojen muistamista.

Opiskele puhumista

Muista:
 • Kuuntele paljon puhekieltä radiosta, televisiosta ja tietysti, kun suomalaiset puhuvat! Opit ymmärtämään, mutta samalla opit käyttämään äänenpainoja itse ja opit puhekielen sanoja.
 • Suomessa kommunikointi on suoraa, ei käytetä paljon small talkia.
 • Muista, että ilmeet ja eleet ovat olennainen osa vieraskielistä ”puhetta”, niiden avulla viestitämme ja tuemme sanomaamme.
 • Käytä kaikki tilaisuudet hyväksi voidaksesi puhua ja harjoitella oppimaasi.
 • Opettele, miten eri tilanteissa toimitaan, sillä eri tilanteet vaativat vähän erilaista kieltä. Milloin täytyy sanoa ”voitko”, milloin ”voisitko” tai ”voisitteko”? Kuuntele suomalaisia eri tilanteissa, jotta opit itse puhumaan oikein eri paikoissa. Ystävän kanssa jutellaan eri tyyliin kuin vanhemman henkilön kanssa, samoin keskustellessasi virallisissa tapaamisissa tai haastatteluissa.
 • Jos tarvitset puhuessasi lisää aikaa ajatella sanoja, käytä apukeinoja. Sano ”hmm”, ”tota” jne. Niin suomalaisetkin tekevät. Huolehdi kuitenkin, että niitä ei tule liikaa!
Harjoittele:
 • Huolehdi, että äännät kaksi vokaalia pitkänä, yhden lyhyenä jne. Muuten voi tulla väärin ymmärryksiä. Harjoittele, kuuntele, liioittele!
 • Harjoittele painotusta. Suomessa painotus on sanan ensimmäisellä tavulla. Voit harjoitella sanapainoja merkitsemällä huomiokynällä tekstistä lauseen tärkeät sanat ja lukemalla lauseita sitten ääneen.
 • Äänitä ja kuuntele suoritustasi esimerkiksi puhelimen avulla.
 • Ota itsestäsi videota ja katso, miten ilmeet ja eleet auttavat kuuntelijaa ymmärtämään sinua.
 • Harjoittele esim. puhumalla oppikirjan tekstejä syntyperäisen lukijan mallin mukaan lause lauseelta.
 • Puhu, puhu, puhu! Etsi paikkoja, jossa voit harjoitella suomea. Erilaisia keskusteluryhmiä on paljon, mutta myös bussipysäkillä voi jutella ihmisten kanssa vaikka säästä tai bussin aikatauluista. Ole rohkea!

Opiskele kuullun ymmärtämistä

Muista: 
 • Jos huomaat, että tarvitset lisäharjoitusta, älä luovuta, sillä kuuntelutaidot kehittyvät vain kuuntelua lisäämällä. Suomessa puhekieli on tosi erilaista kuin kirjakieli. Sen oppiminen vie aikaa!
 • Älä pelästy, jos et ymmärrä kaikkia kuulemiasi sanoja. Voit silti ymmärtää viestin tärkeät osat eli juuri sen mitä pitääkin.
 • Yritys ymmärtää kaikki sanat tekee ymmärtämisestä vaikeata. Riittää, että ymmärrät pääideat!
 • Tiettyjä sanoja painotetaan toisin kuin joitakin toisia. Paino on yleensä tärkeillä sanoilla.
 • Mikään kurssi ei auta kehittämään kuullun ymmärtämistä yhtä hyvin kuin suomalaisten kuunteleminen kadulla, kaupassa, kahvilassa, bussissa jne.! Kuuntele myös paljon radiota, musiikkia ja televisiota!
Harjoittele
 • Katso videoita esim. Youtubesta tai katso ohjelmia netti-TV:stä (esim. YLE Areena, Ruutu.fi, Katsomo). Kuuntele uudestaan ja uudestaan. Voit laittaa ensin silmät kiinni ja yrittää kuunnella ilman kuvaa, sitten katsoa kuvat myös.
 • Kuuntelua harjoitellessa kannattaa ensin keskittyä selvittämään pääkohdat. Nämä saat selville esimerkiksi kysymysten mitä? missä? milloin? miksi? kuka? avulla.
 • Huomaat, että jokaisella kuuntelukerralla kuulet ja ymmärrät enemmän.
 • Kun olet kurssilla, älä käytä puhelimen sanakirjaa koko ajan vaan kuuntele, kun opettaja selittää sanat tai kysy kaverilta ja kuuntele hänen vastauksensa.
 • Ystävän kanssa yhdessä kuuntelu ja kuullusta keskusteleminen kannattaa! Ihmiset oppivat taitoja myös toisiltaan. Kuunnelkaa vaikka suomalaista musiikkia ja puhukaa, miten ymmärrätte sanat tai keskustelkaa päivän uutisista.
 • Muista kuunnella paljon erilaisia juttuja: ihmisiä eri tilanteissa (kävele kaupungilla aina korvat auki), musiikkia, telkkaria, radiouutisia, puheohjelmia, elokuvia… Aluksi on vaikea ymmärtää, mutta se helpottuu koko ajan!
 • Jos et ymmärrä, kun joku puhuu, älä mene paniikkiin tai vaihda kieltä englanniksi. Pyydä toistamaan (Sanoisitko uudestaan?). Onko kohteliaampaa pyytää toistamaan kuin valehdella, että ymmärsit!
 • Sanaston ja rakenteiden hyvä hallinta auttavat ymmärtämistä ja kuulet tarkemmin. Ota opiskelut tosissasi ja muista, että et opiskele koulua, vaan elämää varten!
 • Kuuntele paljon myös eri aihepiirejä koskevaa puhetta: taitosi kasvaa, samoin rohkeutesi ja luottamuksesi itseesi kielen kuulijana lisääntyy.

Opiskele luetun ymmärtämistä

Harjoittele:
 • Lue kirjan kappale ensin kokonaan, siten että ymmärrät tekstin pääkohdat ja hahmotat kokonaisuuden.
 • Päättele tekstiyhteydestä uusien sanojen merkitys. Muista, että kaikkia sanoja ei tarvitse ymmärtää. Tärkeää on ymmärtää pääideat!
 • Tarkista luettuasi outojen sanojen merkitys  sanakirjasta tai kysy joltain. Tekstin täsmällinen ymmärtäminen tehostuu ja sanastosi laajenee.
 • Jos et ymmärrä tekstiä ensimmäisellä lukemalla, lue uudelleen.
 • Jos tekstissä on vaikeita kohtia, keskustele niistä kavereidesi kanssa ja kysy opettajaltasi.
 • Tee lukemastasi miellekartta, sanalista tai piirros. Mieti, ymmärsitkö pääasiat.
 • Alleviivaa tärkeät sanat tai kohdat, joissa on vastaus etsimääsi kysymykseen, jos se selkiyttää ajatustasi.
 • Kerää lukiessa uusia sanoja ja ilmauksia esimerkiksi vihkoon. Laaja sanavarasto on tärkeä osa luetun ymmärtämistä.
 • Älä luovuta. Lukemiseen menee aluksi aikaa, mutta se muuttuu helpommaksi vähitellen!
 • Lue monenlaisia tekstejä: kirjoja, lehtiä, mainoksia, nettisivuja, blogeja, viestejä, oppikirjoja… Suomi on täynnä kirjoitettuja tekstejä, jokainen niistä voi auttaa sinua oppimaan!
 • Valitse itsellesi sopiva teksti. Liian vaikea ei ole hyvä, mutta myös liian helppo on huono. Jos aina on helppoa, ei opi uutta.
 • Lue, lue, lue!

Opiskele kirjoittamista

Muista:
 • Kirjoitettu kieli on erilaista kuin puhuttu! Älä kirjoita puhekieltä muualle kuin viesteihin kaverille!
 • Kirjoittamisen opiskelu vie aikaa. Että voi kirjoittaa tekstejä, täytyy osata paljon sanoja ja paljon erilaisia rakenteita (kielioppia). Kirjoittamisen opiskelu alkaa aina niistä.
 • Kun kirjoitat, huolehdi, että teksti on helposti luettavaa ja että  lukija voi ymmärtää sen.
 • Samalla tavalla kuin puhujan, kirjoittajan on mietittävä esimerkiksi, onko kysymyksessä viesti tuttavalle vai työnantajalle eli onko kirje muodollinen vai vapaa tyyliltään. Mikä tyyli sopii tilanteeseen.
 • Kiinnitä huomiota myös oikeinkirjoitukseen, esimerkiksi välimerkkien käyttöön. Muista pisteet, pilkut, isot kirjaimet.
Harjoittele: 
 • Kirjoittamista pitää harjoitella paljon. Kirjoita, kirjoita, kirjoita.
 • Lue paljon! Se auttaa sinua oppimaan sanoja ja rakenteita ja kun näet ne monta kertaa, opit käyttämään niitä itse, kun kirjoitat.
 • Kirjoita Word-ohjelmalla. Se laittaa sanan alle punaisen viivan, jos kirjoitit väärin.
 • Älä usko Google kääntäjää! Se ei osaa suomen kielioppia ja kirjoittaa väärin. Osaat varmasti itse paremmin.
 • Aloita helposta. Kun ensin osaat kirjoittaa viestit oikein, siirry pitempiin teksteihin.
 • Tee ensin muistiinpanoja tai mindmap, johon rakennat tekstin rungon. Sen avulla on helpompi tehdä looginen teksti ja voit keskittyä kirjoittamaan oikein.
 • Kun kirjoitat esim. opiskelutekstiä, varaa aikaa (älä kiirehdi). Tee useita versioita, korjaile omaa tekstiäsi, siirtele kappaleita, korjaa omia virheitäsi.
 • Ennen kuin lähetät esim. työhakemuksen, näytä se ystävälle tai opettajalle.
 • Kun kurssilla saat tekstisi takaisin, katso opettajan kommentit ja kysy lisää. Tehtävistä on tarkoitus OPPIA.
 • Virheitä ei tarvitse hävetä, sillä niiden tekeminen kuuluu vieraan kielen opiskeluun samoin kuin niiden korjaaminenkin.