Hankkeissa tuotetut artikkelit, opinnäytetyöt ja muut julkaisut

Osaamisenpaikka.fi on usean maahanmuuttajiin liittyvän hankkeen yhteinen verkkosivusto. Tästä osiosta löytyvät artikkelit ja opinnäytetyöt on tuotettu näissä sivustoa ylläpitävissä hankkeissa.

Malva - maahanmuuttajat valmentaen työelämään

Nuutila, L. & Torikka, A. 2020. MALVA-hanke monimuotoistuvaa työelämää ratkaisemassa? Blogijulkaisu Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun eSignals-julkaisussa.

Valmentavasta valmiiksi

Marjomäki, J. & Karttunen, M. 2019. Yhteinen valintakoe mittaa kielitaitoa monipuolisesti. Artikkeli teoksessa: Korkeakouluvaliuksia maahanmuuttajille - hyvät käytänteetn ja suositukset valmentavaan koulutukseen. Stenberg H., Hirard T., Autero M., Korpela E. (Eds.)., (2019). Korkeakouluvalmiuksia maahanmuuttajille - hyvät käytänteet ja suositukset valmentavaan koulutukseen. In: Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja. Metropolia Ammattikorkeakoulu. 

Valo-Vuorela, M. ym. 2019. Integroitu opetus tehostaa kielen oppimista. Artikkeli teoksessa: Korkeakouluvaliuksia maahanmuuttajille - hyvät käytänteetn ja suositukset valmentavaan koulutukseen. Stenberg H., Hirard T., Autero M., Korpela E. (Eds.)., (2019). Korkeakouluvalmiuksia maahanmuuttajille - hyvät käytänteet ja suositukset valmentavaan koulutukseen. In: Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

 

Mesh

Kiijärvi-Pihkala, M. & Lappalainen S. 2020. Sairaanhoitaja-lehti 15.10.2020. Mentoroinnista nostetta työelämään. Saatavilla: https://shlehti.sairaanhoitajat.fi/share/15637/9dbf25

Kiijärvi-Pihkala, M. 2019. Supporting the employment of immigrants by mentoring. Artikkeli teoksessa: LAMK Well-being and Regenerative Growth Annual Review 2019, The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 55, 106-111.

Lappalainen, S. ja Pirttikoski, V. 2019. Mentoroinnin työkaluja maahanmuuttajan ja mentorin dialogisen keskustelun tueksi

Kiijärvi-Pihkala, M. 2019. Valmennuksen avulla töihin

Kiijärvi-Pihkala, M. 2019. ”Tuntuu hyvältä kun joku kiinnittää huomiota osaamiseeni!” Thomas Moren opiskelijat testasivat MESH-hankkeen mentorointityökalua.

Kokoma

Ahola, M., Handelberg, J., Hartikainen, A., Hirard, T., Ikäheimonen, T., Karppelin, A., Kuukkanen, T., Oikarinen, T., Peltonen, K. ja Rajala, S. 2020. KOKOMA yrittäjyysvalmiuksia maahanmuuttajille suomeksi. Opettajan opas. Julkaistaan syksyllä 2020. LUT Scientific and Expertise Publications - Oppimateriaalit – Lecture Notes 21. ISSN-L 2243-3392. ISSN 2243-3392. ISBN 978-952-335-562-0. Saatavilla: https://lutpub.lut.fi/handle/10024/161718

Ikäheimonen, T., Oikarinen, T., Martikainen, S-J., Peltonen, K., Ahola, M. & Hartikainen, A. 2020. Kokoma - koulutusmallin arviointi. Julkaistaan syksyllä 2020, julkaisupaikkaa ei ole vielä tiedossa.

Oikarinen, T., Ahola, M., Hartikainen, A., Ikäheimonen, T., Martikainen S.-J. & Peltonen, K.  2020. Maahanmuuttajien yrittäjyyden edistäminen. Julkaistaan syksyllä 2020, YKTT 2020.

Hirard, T. 2020. Syksyn webinaarissa julkaistaan selkokielistä opiskelumateriaalia yrittäjyydestä

Hartikainen, A. & Ahola, M. 2020 Developing highly educated immigrant's entrepreneurial skills - result of twho education pilots. INTED-seminar. 14th annual International Technology, Education and Development Conference Valencia, 2nd, 3rd and 4th of March, 2020. ISSN: 2340-1079. IATED Digital Library.

Hartikainen, A. 2020 Kun opettajat päivittyvät verkko-ohjaajiksi, on vuorovaikutus tärkeämpää kuin koskaan

Hartikainen, A. 2019 Yrittäjyysvalmiuksien ja suomen kielen vahvistamista verkkokurssilla

Hartikainen, A., Ahola, M. & Haikala, R. 2019 Guidance and forming communities online: highly educated immigrants in language-aware entrepreneurship education. Artikkeli teoksessa: LAMK Well-being and Regenerative Growth Annual Review 2019, The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 55, 68-77 

 

Ahola, M., Haikala, R. & Zafar, A. 2019. Opiskelemaan pääsy ja työllistyminen haastavat korkeakouluopiskelijat

Haikala, R. 2019. Making Finland attractive

Haikala, R. & Hartikainen, A. 2019. Entrepreneurship Networks in Finland

Hartikainen, A. 2019 Kotoutuminen on koko Suomen yhteistyötä

Haikala, R. 2019. Immigrants and Entrepreneurs or Immigrant Entrepreneurs?

Hartikainen, A. 2019.  Avoin verkko-opiskelu kuuluu kaikille

Zafar, A. and Ahola, M. 2019. LAB: Boosting Startup and SME Ecosystems in the South Karelia and Päijät-Häme Regions

Ahola, M. & Lahtio, H. 2019. Koulutusyhteistyöllä paremmat yrittäjyysvalmiudet korkeakoulutetuille maahanmuuttajille.

Hartikainen, A. 2019. Opiskelu, ohjaus ja vuorovaikutus verkossa.

Kotoa kotiin

Pirttikoski, V. 2019. Ryhmämentorointi – vuorovaikutuksellinen tapa saada osaaminen esiin 

Atkinson,  A.-L. & Lampinen, M. 2020. Lukutaitoa tai ei, WhatsAppissa kohdataan!

Nasra A, Keskitalo T & Koval L. 2020. Kotoa kotiin -hankkeeseen osallistuvien naisten hyvinvointia tukemassa.

Ossi2 - Osaajat töihin

Ahola, M. 2019.  Ossi 2 -hanke edistämässä maahanmuuttajien työllistymistä Päijät-Hämeessä 1/2018-1/2020

Valo-Vuorela, M. 2019. Kulttuuritietoisuutta keittiöihin – Ossi2-hanke ja Päijät-Hämeen Ateriapalvelut

Ahola, M., Valo-Vuorela, M. ja Kalkela, K. 2019. Apuvälineitä monikulttuuristuvaan opetukseen ja ohjaukseen -OSSI2-hankkeen koulutussarja syksyllä 2019

Ahola, M., Olkkonen, T. & Pusa, M.-L. 2019. Solutions through cooperation - Support available to companies for recruiting immigrants. Artikkeli teoksessa: LAMK Well-being and Regenerative Growth Annual Review 2019, The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 55, 112-123. 

Bottacci, E. 2019. The Finnish labour market: internationalisation and future challenges : The role of local universities of applied sciences in improving foreign students’ employability in small and medium-sized companies of Päijät-Häme and Kanta-Häme 

Lappalainen, S. 2019 Kulttuurisen monimuotoisuuden huomioiminen perehdytyksessä terveysalalla

Lampinen M. 2019. Oppilaitoksen ja työelämän rajapinnalla - yhteistyötä ja asennetta. Esitys Lahden tiedepäivässä 2019.

Ahola, M. ja Pusa, M.-L. 2019 Työelämän tutkimuspäivät, Työelämän tutkimuspäivä 7.11.2019

Tufail, B. 2019. Employment Opportunities of International Students: Case (LAMK)

Ahola, M. & Valo-Vuorela, M. 2019. Learning from neighbours – A seminar on The Path of the Newly Arrived Citizen

Valo-Vuorela, Marjaana. 2019. Kansainvälisistä opiskelijoista työvoimaa lahtelaisiin yrityksiin — avaimina suomen kieli ja suomalaisen työelämän tunteminen

Lappalainen, S. & Valo-Vuorela, M. 2019. Kulttuurinen monimuotoisuus - haaste terveydenhuollolle

Ahola, M. & Olkkonen, T. 2019. Oppilaitoksen ja työelämän rajapinnalla – yhteistyötä ja asennetta

Törmänen, K. 

Lappalainen, S. 2019. Suomen kielen kielituki kansainvälisille sairaanhoitajaopiskelijoille harjoittelussa

Lappalainen, S. 2019. Monimuotoisuus on rikkaus, vaikka se arjessa haastaa

Mutanen, A. ym. 2018. Hyöty. Turun ammattikorkeakoululun tutkimuksia 48. Tässä kirjassa on artikkeli vaikuttavuusarvioinnista (mm. Väänänen ja Kiijärvi-Pihkala kirjoittamassa), siinä kerrotaan Ossi-hankkeesta. Vaikuttavuusinvestointimalli hyvinvoinnin ja elinvoiumaisuuden edistämisessä

Kiijärvi-Pihkala, M., Lampinen, M. & Pusa, M-L. 2018.  Tuetusti töihin  Artikkeli hyvinvointi ja uudistava kasvu- painoalan kokoomajulkaisussa.

Kiijärvi-Pihkala M. & Pusa, M-L. 2018. Kasvatustieteen päivät 2018. Abstrakti

Donchenko, A.  2018 A RUSSIAN STUDENT AS AN EMPLOYEE IN FINLAND: RECRUITMENT CHALLENGES Ossi 2 Project

Uusi-Uitto, Jade. 2018. MONIMUOTOISUUSVALMIUDET MAAHANMUUTTAJIA TYÖLLISTÄVÄSSÄ ORGANISAATIOSSA Case: Holmet Oy

Ossi - Osaaminen esiin

Lampinen, M. & Liski, E. 2017. Kohti työelämää – kokemuksia maahanmuuttajille suunnatuista koulutuspiloteista

Kiijärvi-Pihkala, M. & Pusa, M-L. 2017. Labyrintistä työelämään? Kipupisteitä ja ratkaisuja maahanmuuttajan kotoutumispolulla

Marjomäki, J. & Lindeberg, T. 2017. Maahanmuuttajat korkeakouluun valmentavan koulutuksen avulla

Pohjoispuro, T. 2016. Development of Multicultural Competences in Companies Lahti UAS, OSSI -Skills Up -project

Lappalainen, S.  & Hämäläinen, K. 2016 Monikulttuurisuusosaamisesta Lahden kaupungin sosiaali- ja terveysalan työyksiköissä, jotka osallistuvat hankkeeseen Sitä saat mitä jaat

Kiijärvi-Pihkala, M., Lampinen, M., Liski, E. & Pusa, M-L.  2016 Eteenpäin koulutus- ja työllistymispolulla – kokemuksia maahanmuuttajille suunnatuista koulutuspiloteista