Hyvän CV:n tekeminen

CV eli ansioluettelo on tärkeä osa työnhakua.  Yksin se ei riitä, vaan se on aina hakemuksen parina. CV:stä työnantaja näkee, millainen koulutus ja kokemus hakijalla on  eli vastaako hakijan osaaminen sitä, mitä he etsivät. Ansioluettelo kertoo luettelomaisesti (kuin lista), tiiviisti ja selkeästi osaamisestasi, työkokemuksestasi, kielitaidostasi, it-valmiuksistasi, luottamustoimistasi, harrastuksistasi ja suosittelijoistasi.  On tärkeää, että CV on selkeä ja looginen. CV voi olla paperilla, se voi olla video tai jokin muu visuaalinen esitys, kuten esim. prezi.

Muistilista CV:n tekijälle

  • Muokkaa CV juuri sitä työpaikkaa varten, jota haet. Painota olennaisia asioita.
  • Kirjoita selkeästi, lyhyesti ja huolellisesti, ei kirjoitusvirheitä!
  • Vältä toistamasta hakemuksessa ja CV:ssä samoja asioita tai ainakaan samoja lauseita. Hakemuksessa nostetaan esiin muutamia keskeisiä poimintoja CV:stäsi.
  • Otsikointi, ryhmittely ja looginen esitystapa parantavat luettavuutta ja ovat tosi tärkeitä hyvässä CV:ssä
  • Anna ystävän lukea CV, jotta se on varmasti ymmärrettävä ja selkeä.

CV-malli_1

CV-malli_2

CV-malli_3

(mallit: https://www.aarresaari.net/)

Tutustu myös:

  • http://ansioluettelo.net/sosiaalinen-media-tyonhaussa/
  • https://asiointi.mol.fi/cvhaku/
  • https://www.dreambroker.com/channel/6g5cuzte/6jnvinz8

Esimerkkejä Prezi-CV:stä saat googlaamalla ”prezi

 

Harjoittele hakemuksen tekemistä: