Kulttuuritietoinen ohjaus -koulutus etenee

Sari ja Marjaana pitivät toisen koulutuskerran Lehtiojan palvelutalolla PHHYKY:n työntekijöille Kulttuuritietoinen ohjaus -koulutuksessa. Tällä kertaa ensimmäinen iso teema oli hollantilaisen sosiaalipsykologin Geert Hofsteden malli, jonka avulla voi ymmärtää erilaisia kulttuureita ja ihmisten toimintatapoja paremmin. Eroavaisuuksia voi olla esimerkiksi siinä, miten kulttuurissa suhtaudutaan epävarmuuden sietämiseen, aikaan tai työhön.

 

Kulttuurien teoreettisen vertailun lisäksi tutustuttiin erilaisten kulttuureiden erityispiirteisiin ja siihen, miten erityispiirteet voivat vaikuttaa hoitotyöhön. Pohdittavaksi tuli paljon tietoa romanikulttuurista, arabikulttuurista, venäläisestä kulttuurista sekä aasialaisista kulttuureista.

 

Iltapäivän huipentumana oli paneelikeskustelu, kun viisi Lamkin opiskelijaa kertoi omista taustoistaan ja kokemuksistaan. Panelistit edustavat venäläistä kulttuuria, kiinalaista kulttuuria, arabikulttuuria ja nepalilaista kulttuuria. He osasivat kuvata oman kulttuurinsa ja suomalaisen kulttuurin eroja sekä omaa asemaansa kulttuurien välissä.