Kulttuuritietoinen ohjaus sosiaali- ja terveysalalla

Kulttuurinen monimuotoisuus lisääntyy sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla. Yhä useammin asiakkaat ja työntekijät tulevat muista kulttuureista. Tämä tuo mahdollisuuksia ja haasteita perehdytykselle, ohjaukselle ja myös päivittäiselle toiminnalle työyhteisöissä. Kulttuuritietoisen työskentelyn taidot ovatkin tärkeä osa työntekijän ammattitaitoa monimuotoistuvassa työyhteisössä. Näistä lähtökohdista Sari Lappalainen ja Marjaana Valo-Vuorela pitävät tänä keväänä neljä iltapäivää kestävän kulttuuritietoisen ohjauksen koulutuskokonaisuuden sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle.

 

 

Ensimmäinen koulutuspäivä oli tiistaina 19.2.2019 ja silloin keskityttiin pohtimaan, mitä on suomalaisuus ja miten se näkyy arjessa esimerkiksi kirjoittamattomina sääntöinä tai toimintatapoina. Oman kulttuurin tiedostaminen on aina lähtökohta monikulttuurisen viestinnän ja yhteistyön onnistumiselle.

 

 

Tulevissa tapaamisissa paneudutaan kulttuuriosaamiseen eli eri kulttuurien tuntemukseen, monikulttuuriseen ohjausosaamiseen eli omaan toimintaan ohjaajana sekä ratkotaan haasteellisia ohjaustilanteita. Lisäksi perehdytään selkokieleen ja omaan viestintään. Jokaisella kerralla osallistujat saavat etätehtävän, jonka avulla he voivat pohtia koulutuksessa esiin tulleita teemoja omassa työyhteisössään ja siten levittää oppimiaan asioita koko työyhteisön avuksi.