Koulutukset

MONIKULTTUURISEN KOHTAAMISEN TAITO – Kolme näkökulmaa (3,5 tuntia) PDF

Koulutuksessa tarkastellaan kieli-ja kulttuuritietoista ohjausta kolmesta eri näkökulmasta. Koulutus on suunnattu erityisesti opetus- ja ohjaushenkilöstölle, mutta sitä voidaan helposti räätälöidä myös muulle kohderyhmälle kuten esimerkiksi työpaikkojen henkilöstölle.

Koulutuksen teemat:
– Työvälineitä monikulttuurisiin kohtaamisiin
– Opettaja tukemassa työpaikalla tapahtuvaa oppimista: Vinkkejä, faktoja ja kokemuksen sanelemia käytänteitä
– Selkokieli työvälineenä


Koulutusta opiskelijoille:
WORKING LIFE IN FINLAND — SUOMALAINEN TYÖELÄMÄ TUTUKSI (4 t) PDF
Lahden ammattikorkeakoulussa on englanninkielisiä koulutusohjelmia, joissa on perinteisesti tehty harjoittelujaksot ulkomailla. Ossi2 — Osaajat töihin -hankkeen yksi osatavoite on miettiä sellaisia tukitoimia, joiden avulla yhä useampi opiskelija jäisi töihin Lahden alueelle. Toiveena on, että ammattitaitoiset ja osaavat opiskelijat eivät valmistumisensa jälkeen karkaisi ulkomaille, vaan jäisivät rikastuttamaan Lahden alueen elinkeinoelämää.

Yhtenä tukitoimena Ossi2-hankkeessa on luotu Working life in Finland -koulutus. Intensiivisen työpaketin tarkoitus on tutustuttaa opiskelijat suomalaisen työelämän käytänteisiin ja arvoihin.

Learning café -työskentelyn pohjana käytetään Työterveyslaitoksen luomaa materiaalia ”Töissä Suomessa — Tietoa maahanmuuttajalle 13 kielellä”. Materiaalin löydät täältä: https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/monikulttuurinen-tyoelama/toissa-suomessa-tietoa-maahanmuuttajalle-13-kielella/.


Tutustu myös työpaikoille järjestettävään koulutukseen TÄSTÄ!

Lisätietoja: marja.ahola@lamk.fi ja tanja.olkkonen@salpaus.fi (Ossi 2 -hanke)