Koulutukset ja seminaarit

Tulossa

Monikulttuurisen kohtaamisen taito -koulutussarja syksyllä 2019

Kohtaatko työssäsi kansainvälisiä opiskelijoita? Tuntuuko joskus siltä, että haasteiden ratkaisemiseen tarvittaisiin tukea? Monikulttuurisen kohtaamisen koulutukset ovat juuri sinua varten. Tervetuloa!

Koulutukset tarjoavat näkökulmia monikulttuuriseen ja kielitietoiseen ohjaamiseen. Arjen työkalut ja vinkit tukevat työtäsi ja helpottavat arkeasi monikulttuurisissa kohtaamisissa.

Koulutuksia järjestetään sekä Salpauksen että Lamkin toimipisteissä ja vaikka ne on ensisijaisesti suunnattu ohjaus- ja opetushenkilöstölle, ne ovat avoimia tilaisuuksia kaikille aiheen parissa työskenteleville.

Koulutukset ajoittuvat syksyyn ja niihin voi osallistua joko sarjana tai vain yksittäiseen tilaisuuteen – ne ovat Salpauksen samansisältöisiä koulutuksia lukuunottamatta erillisiä ja toisiaan tukevia. Lisäksi syksyn aikana järjestetään 6 keskustelutilaisuutta liittyen koulutusten aiheisiin. Tilaisuudet ovat avoimia.

SEMINAARI:

THE PATH OF A NEWLY ARRIWED CITIZEN
PDF englanniksi
PDF suomeksi
Sisällöt:
What kind of paths may be? What has helped on that path? What didn’t? What has been the most relevant situation or help?
Millaisia kotoutumisen polkuja voi olla? Mikä on auttanut polun varrella? Mikä on ollut merkityksellisin tilanne tai apu?

Toteutus: 
Aamupäivän puheenvuorot ovat englanninkielisiä, koska seminaari toteutetaan yhteistyössä ruotsalaisten kumppaneiden kanssa. Iltapäivän työpajoissa käytetään osallistujien tarpeiden mukaan sekä suomea että englantia.
24.9. kello 8.30-16, Mukkulankatu 19, Auditorio 3
Ilmoittautuminen
Osallistu online tästä Adobe Connect Ossi2 – Tervetuloa!

KOULUTUKSET:

MONIKULTTUURISEN KOHTAAMISEN TAITO – kolme näkökulmaa
PDF
Sisällöt:
Kolme näkökulmaa kieli- ja kulttuuritietoiseen ohjaukseen:
Työvälineitä monikulttuurisiin kohtaamisiin (Keith O´Hiobhaird)
Opettaja tukemassa työpaikalla tapahtuvaa oppimista: Vinkkejä, faktoja ja kokemuksen sanelemia käytänteitä (Maija-Leena Pusa)
Selkokieli työvälineenä (Evelina Liski)
Toteutus:
5.9. kello 12.30-16 Koulutuskeskus Salpaus, Keskustan kampus, Wanha Teatteri, Ståhlberginkatu 4 B
10.9. kello 12.30-16 Koulutuskeskus Salpauksen auditorio, Vipusenkadun kampus Vipusenkatu 5 A
Ilmoittautuminen
Osallistu online tästä Adobe Connect Ossi2 – Tervetuloa!

Lisäksi Ossi2 järjestää keskustelutilaisuudet Salpauksen ja Lamkin pedapolkujen teemoista PDF
2.10. ke (K) ja 3.10. to (V) 14-16 teema: Kulttuurien kohtaaminen
6.11. ke (K) ja 7.11. to (V) 14-16 teema: Selkokieli ja kielitietoisuus
11.12. ke (K) ja 12.12. to (V) 14-16 teema: Haasteelliset tilanteet opetuksessa ja ohjauksessa

OSSI2-hanke on ERS-rahoitteinen hanke, jota hallinnoi Lahden ammattikorkeakoulu. Yhtenä hankkeen tavoitteena on kehittää yhdessä työyhteisöjen kanssa työyhteisöjen monikulttuurisuusosaamista. Tämän vuoksi hanke tarjosi neljän iltapäivän mittaisen koulutuskokonaisuuden kulttuuritietoisesta ohjaamisesta sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle keväällä 2019. Koulutuksen tavoitteena oli tutustua eri kulttuurien eroihin ja niiden merkitykseen terveydenhuollon asiakas- ja työyhteisötilanteissa sekä oppia soveltamaan kulttuuritietoista ohjaustyöskentelyä.

MIKÄ ON RIITTÄVÄ KIELITAITO?
PDF
31.10.2019 kello 12.30-16, Lahden Tiede- ja Yrityspuistosta Aalto auditorio 1. krs. Niemenkatu 73
Professori Minna Suni (Jyväskylän yliopisto)
Ilmoittautuminen
Osallistu online tästä Adobe Connect Ossi2 – Tervetuloa!

NÄKÖKULMIA MONIKULTTUURISEEN OHJAAMISEEN
20.11. kello 12.30-16, Mukkulankatu 19
PDF
KT dos. Sauli Puukari (Jyväskylän yliopisto): Auditorio B3, Mukkulankatu 19
Ilmoittautuminen 1.11. mennessä
Osallistu online tästä Adobe Connect Ossi2 – Tervetuloa!

Lisätietoja: marja.ahola@lamk.fi (Ossi 2 -hanke)

Tutustu myös työpaikoille järjestettävään koulutukseen TÄSTÄ!

KULTTUURITIETOINEN OHJAUS HOITOTYÖSSÄ

OSSI2-hanke pystyy vielä syksyllä 2019 järjestämään koulutuksen uudelleen. Syksyn koulutuspäivät ovat 15.10., 29.10., 19.11. ja 4.12. klo 13—16. Koulutus toteutetaan LAMKin Mukkulan kampuksella osoitteessa Mukkulankatu 19. Koulutukseen voi ilmoittautua 1.10.2019 mennessä TÄSTÄ

WORKING LIFE IN FINLAND — SUOMALAINEN TYÖELÄMÄ TUTUKSI (4 t)
Lahden ammattikorkeakoulussa on englanninkielisiä koulutusohjelmia, joissa on perinteisesti tehty harjoittelujaksot ulkomailla. Ossi2 — Osaajat töihin -hankkeen yksi osatavoite on miettiä sellaisia tukitoimia, joiden avulla yhä useampi opiskelija jäisi töihin Lahden alueelle. Toiveena on, että ammattitaitoiset ja osaavat opiskelijat eivät valmistumisensa jälkeen karkaisi ulkomaille, vaan jäisivät rikastuttamaan Lahden alueen elinkeinoelämää.

Yhtenä tukitoimena Ossi2-hankkeessa on luotu Working life in Finland -koulutus. Intensiivisen työpaketin tarkoitus on tutustuttaa opiskelijat suomalaisen työelämän käytänteisiin ja arvoihin.

Learning café -työskentelyn pohjana käytetään Työterveyslaitoksen luomaa materiaalia ”Töissä Suomessa — Tietoa maahanmuuttajalle 13 kielellä”. Materiaalin löydät täältä: https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/monikulttuurinen-tyoelama/toissa-suomessa-tietoa-maahanmuuttajalle-13-kielella/.

Koulutukset järjestää OSSI2 – Osaajat töihin! –hanke, jonka toteuttavat Lahden ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Tiedustelut ja koulutuksista sopiminen marja.ahola@lamk.fi ja tanja.olkkonen@salpaus.fi