Opinnäytetyöt ja artikkelit

Mesh

Kiijärvi-Pihkala, M. 2019. ”Tuntuu hyvältä kun joku kiinnittää huomiota osaamiseeni!” Thomas Moren opiskelijat testasivat MESH-hankkeen mentorointityökalua.

Kokoma

Ahola, M. & Lahtio, H. 2019. Koulutusyhteistyöllä paremmat yrittäjyysvalmiudet korkeakoulutetuille maahanmuuttajille.

Hartikainen, A. 2019.

Opiskelu, ohjaus ja vuorovaikutus verkossa

Kotoa kotiin

Pirttikoski, V. 2019. Ryhmämentorointi – vuorovaikutuksellinen tapa saada osaaminen esiin 

Ossi2 – Osaajat töihin

Opinnäytetyöt tulossa:
Erica Bottacci
Basit Tufail

Lappalainen, S. & Valo-Vuorela, M. 2019. Kulttuurinen monimuotoisuus – haaste terveydenhuollolle

Ahola, M. & Olkkonen, T. 2019

Oppilaitoksen ja työelämän rajapinnalla – yhteistyötä ja asennetta

Törmänen, K. 

Maahanmuuttajataustaisista työntekijöistä kasvua rakennusalalle – ”Asenteesta kymppi plus”

Lappalainen, S. 2019.

Suomen kielen kielituki kansainvälisille sairaanhoitajaopiskelijoille harjoittelussa

Lappalainen, S. 2019. Monimuotoisuus on rikkaus, vaikka se arjessa haastaa

Mutanen, A. ym. 2018. Hyöty. Turun ammattikorkeakoululun tutkimuksia 48. Tässä kirjassa on artikkeli vaikuttavuusarvioinnista (mm. Väänänen ja Kiijärvi-Pihkala kirjoittamassa), siinä kerrotaan Ossi-hankkeesta. Vaikuttavuusinvestointimalli hyvinvoinnin ja elinvoiumaisuuden edistämisessä

Kiijärvi-Pihkala, M., Lampinen, M. & Pusa, M-L. 2018.  Tuetusti töihin  Artikkeli hyvinvointi ja uudistava kasvu- painoalan kokoomajulkaisussa.

Donchenko, A.  2018 A RUSSIAN STUDENT AS AN EMPLOYEE IN FINLAND: RECRUITMENT CHALLENGES Ossi 2 Project

Uusi-Uitto, Jade. 2018. MONIMUOTOISUUSVALMIUDET MAAHANMUUTTAJIA TYÖLLISTÄVÄSSÄ ORGANISAATIOSSA Case: Holmet Oy

Ossi – Osaaminen esiin

Lampinen, M. & Liski, E. 2017. Kohti työelämää – kokemuksia maahanmuuttajille suunnatuista koulutuspiloteista

Kiijärvi-Pihkala, M. & Pusa, M-L. 2017. Labyrintistä työelämään? Kipupisteitä ja ratkaisuja maahanmuuttajan kotoutumispolulla

Marjomäki, J. & Lindeberg, T. 2017. Maahanmuuttajat korkeakouluun valmentavan koulutuksen avulla

Pohjoispuro, T. 2016. Development of Multicultural Competences in Companies Lahti UAS, OSSI -Skills Up -project

Lappalainen, S.  & Hämäläinen, K. 2016 Monikulttuurisuusosaamisesta Lahden kaupungin sosiaali- ja terveysalan työyksiköissä, jotka osallistuvat hankkeeseen Sitä saat mitä jaat

Kiijärvi-Pihkala, M., Lampinen, M., Liski, E. & Pusa, M-L.  2016 Eteenpäin koulutus- ja työllistymispolulla – kokemuksia maahanmuuttajille suunnatuista koulutuspiloteista