Opinnäytetyöt ja artikkelit

Tulossa:

Opinnäytetyöt:
Erica Bottacci
Basit Tufail

Suomen kielen kielituki kansainvälisille sairaanhoitajaopiskelijoille harjoittelussa

Sari Lappalainen TtM, KL toimii terveysalan lehtorina Lahden ammattikorkeakoulussa. 2019

”Tuntuu hyvältä kun joku kiinnittää huomiota osaamiseeni!” Thomas Moren opiskelijat testasivat MESH-hankkeen mentorointityökalua.
Marja Kiijärvi-Pihkala työskentelee Lahden ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana. MESH-hankkeessa hän koordinoi LAMKin työpakettia, jossa testataan ja kehitetään erilaisia mentoroinnin työkaluja. 2019

Monimuotoisuus on rikkaus, vaikka se arjessa haastaa
Sari Lappalainen toimii lehtorina Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla, hän on toiminut pitkään Kiina yhteistyössä sekä sieltä tulleiden opiskelijoiden tuutorina. Lisäksi hän toimii täydennyskouluttajana terveydenhuollon henkilöstölle. 2018

Vaikuttavuusinvestointimalli hyvinvoinnin ja elinvoiumaisuuden edistämisessä
Tässä kirjassa artikkeli vaikuttavuusarvioijnnista (mm. Väänänen ja Kiijärvi-Pihkala kirjoittamassa), siinä kerrotaan Ossista. 2018

Tuetusti töihin
Marja Kiijärvi-Pihkala, Mari Lampinen & Maija-Leena Pusa, Hyvinvointi ja uudistava kasvu
– painoalan kokoomajulkaisussa, 2018

A RUSSIAN STUDENT AS AN EMPLOYEE IN FINLAND: RECRUITMENT CHALLENGES Ossi 2 Project
Anastasiia Donchenko, 2018

MONIMUOTOISUUSVALMIUDET MAAHANMUUTTAJIA TYÖLLISTÄVÄSSÄ ORGANISAATIOSSA Case: Holmet Oy
Jade Uusi-Uitto, 2018

Kohti työelämää – kokemuksia maahanmuuttajille suunnatuista koulutuspiloteista
Mari Lampinen ja Evelina Liski ovat S2-opettajia, jotka työskentelevät Ossi – Osaaminen esiin –hankkeessa. Hankkeen päätoimijat ovat LAMK, Koulutuskeskus Salpaus ja Lahden kansanopisto.
2017

Labyrintistä työelämään? Kipupisteitä ja ratkaisuja maahanmuuttajan kotoutumispolulla
Marja Kiijärvi-Pihkala työskentelee Lahden ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana hyvinvointi- ja uudistava kasvu -painoalalla. Hän toimii lisäksi projektipäällikkönä maahanmuuttajien asioihin keskittyvissä hankkeissa (mm. Ossi – Osaaminen esiin ja Ossi2 – Osaajat töihin).
Maija-Leena Pusa työskentelee Koulutuskeskus Salpauksessa projektipäällikkönä. Hänellä on monivuotinen kokemus maahanmuuttajakoulutuksesta sekä maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen, monikulttuurisuuteen ja kulttuurien väliseen viestintään liittyvistä kysymyksistä.
2017

Maahanmuuttajat korkeakouluun valmentavan koulutuksen avulla
Johanna Marjomäki ja Tytti Lindeberg työskentelevät suomen kielen ja viestinnän lehtoreina Liiketalouden ja matkailun alalla ja toimivat asiantuntijoina OSSI – Osaaminen esiin –hankkeessa.
2017

Development of Multicultural Competences in Companies Lahti UAS, OSSI -Skills Up -project
Tea Pohjoispuro, 2016

Monikulttuurisuusosaamisesta Lahden kaupungin sosiaali- ja terveysalan työyksiköissä, jotka osallistuvat hankkeeseen Sitä saat mitä jaat
Sari Lappalainen TtM, KL toimii terveysalan lehtorina Lahden ammattikorkeakoulussa.
Kirsi Hämäläinen TtM, th, toimii hoitotyön tuntiopettajana Lahden ammattikorkeakoulussa.
2016

Eteenpäin koulutus- ja työllistymispolulla – kokemuksia maahanmuuttajille suunnatuista koulutuspiloteista
Marja Kiijärvi-Pihkala, Mari Lampinen, Evelina Liski ja Maija-Leena Pusa työskentelevät Ossi – Osaaminen esiin –hankkeessa. Hankkeen päätoimijat ovat LAMK, Koulutuskeskus Salpaus ja Lahden kansanopisto, lisäksi sidosryhmään kuuluvat muut suomen kielen koulutuksia ja ohjauspalveluja alueella tarjoavat organisaatiot. 2016