AMAL-TOIVO

AMAL-TOIVO -hanke tukee arabitaustaisia maahanmuuttajanaisia. Se lisää naisten osallisuutta, iloa ja voimaa.

AMALin kohderyhmänä ovat arabitaustaiset maahanmuuttajanaiset, jotka syystä tai toisesta ovat palveluiden ulottumattomissa ja erityisen haavoittuvassa asemassa (esim. kotiäidit, luku- ja kirjoitustaidottomat), ja siten vaarassa jäädä kokonaan opiskelu- ja työmarkkinoiden ulkopuolelle. Syynä voi olla esimerkiksi se, että he eivät ole osallistuneet kotoutumiskoulutukseen lainkaan tai ovat sen syystä tai toisesta keskeyttäneet.

Hankkeen avulla luodaan malli, joka sisältää

  1.  kohderyhmän tavoittamisen
  2. naisten tilanteen kartoittamisen ja
    tarvittaessa ohjauksen esim. lääkäripalveluihin
  3. ryhmämuotoisen tukiprosessin, johon sisältyy ohjausta, vertaistukea
    ja koulutusta (kieli-, kulttuuri-, yhteiskuntatietoutta sekä identiteetin vahvistamiseen tähtäävää toimintaa)
  4. jatkopolun suunnittelun.

Mallin keskeisiä elementtejä ovat osaamisen tunnistaminen, voimaantuminen ja vertaistuki. Malli rakennetaan ja pilotoidaan Päijät-Hämeen alueella hanketoimijoiden ja sidosryhmän yhteistyönä. Hanketoimijoita ovat Lahden ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus ja Lahden kaupungin Osallisuus ja hyvinvointipalvelut/ Alueellinen integraatiopalvelupiste Alipi. Sidosryhmään kuuluu toimijoita 3. sektorilta, tuki- ja ohjauspalveluista, perusopetuksesta, vapaansivistystyön puolelta, hyvinvointikuntayhtymästä. Sidosryhmä auttaa paitsi naisten tavoittamisessa, myös henkilökohtaisten polkujen luomisessa ja kunkin omaan elämäntilanteeseen ja kiinnostuksen kohteisiin sopivien aktivointi- ja voimaannuttamistapojen löytämisessä.

Hankkeen toteutusaika:

Hankkeessa syntynyttä materiaalia on lisätty Osaamisen paikkaan opettajien materiaaleihin.