Arjen apu – aktiivisen elämän tukena

Maahanmuuttoa ja kotoutumista tukevien organisaatioiden ja toimijoiden kokemukset ovat osoittaneet, etteivät niiden tarjoamat ohjauspalveluiden resurssit aina yksinään riitä antamaan maahanmuuttajille ohjausta ja tukea erilaisissa arjen pulmatilanteissa. Ohjaustarpeita on todettu olevan erityisesti arkisiin, jokapäiväiseen elämään liittyvissä kysymyksissä kun kieli on vieras ja kulttuuri tulijalle tuntematon.

Arjen apu -hanke tuki toimenpiteillään erityisesti eritrealais- ja afganistanilaistaustaisten maahanmuuttajien kotoutumista kehittämällä ja pilotoimalla vapaaehtoistoimintaan perustuvan toiminnan. Vapaaehtoistoiminnan tueksi hankkeessa luotiin erilaisia arkisten asioiden ymmärtämistä ja vapaaehtoisten ja maahanmuuttajien välistä vuorovaikutusta tukevia toimintamalleja. Hankkeen tuloksena syntynyttä Arjen apu -toimintamallia on aloitettu juurruttamaan Päijät-Hämeen alueen maahanmuutto- ja kotouttamistoimintaa tarjoaville tahoille.

Arjen apu -hankkeen toteuttivat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden Diakonialaitos ja Sylvia-kotiyhdistyksen Kaupunkikylä-yksikkö 1.9.2020–31.12.2022 välisenä aikana. Arjen apu -hanketta rahoitti Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF) ja sen Kansallinen tavoite oli 2.2 Kotoutuminen.

Arjen apu -hankkeessa tuotettuja materiaaleja:

Arjen apu -toimintamalli

Vapaaehtoistoiminta arjen avuksi – video

Arjen apu – vapaaehtoiset voivat auttaa sinua – Tigrinja

Arjen apu – vapaaehtoiset voivat auttaa sinua – Dari

Arjen apu – vapaaehtoiset voivat auttaa sinua – Suomi

Arjen suomea vapaaehtoisille – asuminen

Arjen suomea vapaaehtoisille – terveyspalvelut

Toimintakortit vapaaehtoiselle

Projektipäälikkö:

Anne Timonen, TKI-asiantuntija, projektipäälikkö
LAB-ammattikorkeakoulu
[email protected]