Elma – Elinvoimainen ja monimuotoinen hoiva- ja hoitoala

ELMA – elinvoimainen ja monimuotoinen hoiva- ja hoitoala -hanke (ESR 2021-2023) vastaa kasvavaan pulaan hoiva- ja hoitoalan työntekijöistä tukemalla sekä maahanmuuttajia että työyhteisöjä Päijät-Hämeen alueella.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää virtuaalinen oppimiskokonaisuus sekä sitä tukeva ohjausmalli. Oppimiskokonaisuuden avulla hoiva- ja hoitoalan maahanmuuttajataustaiset ammattilaiset, opiskelijat sekä työnhakijat voivat vahvistaa opiskelu- ja työelämävalmiuksiaan sekä ammattikielen osaamistaan. Näin tuetaan myös opintoihin pääsyä ja niiden suorittamista sekä helpotetaan työelämään siirtymistä.

Työelämään siirtymisen helpottamiseksi ELMA-hankkeessa tuetaan myös työyhteisöjä parantamalla niiden valmiuksia vastaanottaa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Lue lisää hankkeesta

Lisätietoja

Maija Eerola
TKI-asiantuntija, projektipäällikkö ELMA-hanke
LAB-ammattikorkeakoulu
[email protected]