Kokoma – Korkeakoulutetut maahanmuuttajat työmarkkinoille yrittäjyysvalmiuksia vahvistamalla

KOKOMA-hankkeessa kehitettiin verkossa toteutettava opintokokonaisuus korkeakoulutetuille maahanmuuttajille. Opintokokonaisuus tukee yrittäjyysvalmiuksien ja ammatillisen suomen kielen kehittymistä sekä nopettaa sijoittumista työmarkkinoille.
 
TOTEUTUSAIKA
 – 
TOTEUTUSALUE
Kansallinen
RAHOITUS
ESR 2014-2020
 

Koulutus

Tavoitteet

KOKOMA-hankkeessa kehitetään verkossa toteutettava opintokokonaisuus, joka koostuu yrittäjyysvalmiuksia kehittävistä moduleista, valmennusleiristä, S2-opetuksesta sekä henkilökohtaisesta ohjausprosessista. Opintokokonaisuus toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.Opintokokonaisuuden vaikutuksia korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien yrittäjyysvalmiuksien vahvistumiseen ja työllistymismahdollisuuksien parantumiseen arvioidaan hankkeen aikana.

Opintokokonaisuus mallinnetaan ja julkaistaan, joten se on muiden korkeakoulujen hyödynnettävänä ja jatkokehitettävänä myös hankerahoituksen päättymisen jälkeen.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Hankkeen vaikuttavuus
Hanke kehittää maahanmuuttajien yrittäjyysvalmiuksia ja parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Hanke lisää osallistujien osallistumismahdollisuuksia ja tukee yhteiskuntaan integroitumista. Toteuttajaorganisaatioiden osaaminen maahanmuuttajien yrittäjyysohjaamisessa vahvistuu, ja opintokokonaisuuden toteutuksesta vastanneet asiantuntijat/ohjaajat ovat saaneet käytännön kokemuksen kehitetyn verkko-ohjausmallin soveltamisesta. Verkossa toimivan kokonaisuuden toteutusta on helppoa jatkaa korkeakouluissa.
Ohjaajilla on valmius tukea muita ohjausmallin hyödyntäjiä.
 
 
 

Maahanmuuttajat ja yrittäjyys #yrittäjänäsuomessa

 

 


MOOC-verkkokurssi ja ohjauskirja

Esittelydiat_en LATAA
Tiedepaiva_19112020_TO_MA
KOKOMAn ohjauskirja

KOKOMA-hankkeeseen osallistuneiden yrittäjyystarinat
Vitoldas Sokolnikaksen tervehdys Saksofonimusiikkia (5 min)
Fabio Glaser: Valkokettu https://www.valkokettu.fi/ (15 min)
Valkokettu LATAA
Pinar Söderlund Tilkkunen https://tilkkunen.com/ Instagram https://www.instagram.com/tilkkunen/ (15 min)
Gideon Lagat ja Fred Obi Hoivaobi https://www.hoivaobi.fi/ (15 min)
Lisäksi mm.:

Rushaniia Gubaidullina: Muslimahsews https://muslimahsews.com/ ja Instagram https://www.instagram.com/muslimah_sews/
Valentina Voskrenskaia: Tonttilan Aino https://tonttilanaino.fi/ ja FB https://www.facebook.com/tonttilanaino/ ja https://www.instagram.com/tonttilanaino/
Anna Kajava: https://www.instagram.com/annakajava/
Hoda Noroozi: https://www.instagram.com/hoda.n.art/
Kimberley Gowdy: https://www.facebook.com/pg/leidipipari/ ja https://www.instagram.com/leidipipari/

 

KOKOMA-hankkeessa (ESR) suomen kieltä ja yrittäjyysvalmiuksia opiskeltiin verkossa. Hankkeen tavoitteena oli luoda korkeakoulujen käyttöön koulutuspaketti, jota hyödyntämällä ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden yrittäjyysvalmiudet ja työmarkkina-asema vahvistuvat. Mallin toivotaan elävän hankkeen jälkeen avoimessa opiskeluympäristössä.