Kotoa kotiin

Kotoa kotiin -hanke on päättynyt

Hankkeen tavoitteena oli edistää naisten kotoutumista vahvistamalla sosiaalista osallisuutta, yhteiskunnallista aktiivisuutta, suomen kieltä, kulttuurituntemusta sekä mielen hyvinvointia.

Hankkeessa kehitettiin kotoutumispalveluja täydentävää matalan kynnyksen toimintaa, joka sisälsi maahanmuuttaneille naisille ryhmätoimintaa, yksilöohjausta ja vapaaehtoistoimintaa. Toiminta tarjosi naisille vertaistukea ja erilaisia kielenkäyttötilanteita suomen kielen opettajien , ohjaajien ja vapaaehtoisten kanssa.

Kotoa kotiin -hanke oli suunnattu erityisesti arabian-, kurdin-, darin- ja thaikielisille naisille, jotka syystä tai toisesta olivat jääneet palveluiden ulkopuolelle (esim. kotiäidit, luku- ja kirjoitustaidottomat).

Hanketta toteuttivat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus ja Lahden Diakonialaitos ajalla 1.4.2019 – 30.9.2021. Hanketta rahoitti Euroopan unionin sisäasioiden (EUSA) turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Kotoa kotiin – toimintamalli

Toimintamalli on kuvattu oppaassa, joka on koottu ryhmä- tai vapaaehtoistoimintaa järjestevän tahon hyödynnettäväksi. Toimintamalli on kokonaisuus, mutta sitä on mahdollisuus soveltaa eri kohderyhmille tai hyödyntää koottua tukimateriaalia.

Eerola, M., Kangassalo, T., Kröneck, M., Liski, E., Pirttikoski, V. & Rauss, L. 2021. Kotoa kotiin -toimintamalli naisten kotoutumisen tukena: hyvinvointia ja osallisuutta ryhmä- ja vapaaehtoistoimintaan. Saatavilla: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-375-5

Kotoa kotiin päätöswebinaarissa tehty kuvitus.

Lisätietoja

Maija Eerola
TKI-asiantuntija, projektipäällikkö
LAB-ammattikorkeakoulu
[email protected]