MESH – Verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien työllistymisen tukena

MESH-hanke nopeuttaa eri maista kotoisin olevien osaajien siirtymistä työelämään kehittämällä mentorointia ja vahvistamalla verkostoja. Hankkeesta hyötyvät opinnosta tai kotoutumiskoulutuksesta työelämään siirtymässä olevat maahanmuuttajat sekä alueen yritykset ja muut työnantajat.

Tavoitteet
MESH – Verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien työllistymisen tukena -hankkeessa

– kehitetään ja testataan mentoroinnin työkaluja
– rakennetaan mentorointia varten digitaalinen alusta
– luodaan mentoroinnille laatukriteerit
– tunnistetaan ja levitetään verkostotyökaluja

Hankkeessa osallistuu 200 maahanmuuttajaa ja 30 yritystä Lahdessa, Turussa ja Tampereella. Hanketta toteuttavat yhteistyössä TuAMK, LAMK ja TAMK sekä KU Leuven, Economic House of Osteend ja Beyond the Horizon Belgiasta.

Hankkeen vaikuttavuus
Maahanmuuttajien työllistyminen koulutustaan vastaaviin ammatteihin paranee merkittävästi mentoroinnin ja tehokkaiden verkostojen kautta. Yritykset löytävät entistä helpommin tarvitsemaansa osaamista. Alueen elinkeinoelämä hyötyy uusien työtenkijöiden osaamisesta, kansainvälisistä yhteyksistä ja verkostoista.

Marja Kiijärvi-Pihkala
TKI-asiantuntija
Projektipäällikkö