Monikulttuurisuussimulaatio yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämisessä

Monikulttuurisuussimulaatio yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämisessä -hankkeen (AMIF 2022) tavoitteena on lisätä ymmärrystä monikulttuurisuuden haasteista ja mahdollisuuksista keskittyen työllistymisen ja työllistämisen kysymyksiin simulaation ja vaikuttavan viestinnän kautta.

Hankkeesta kirjoitettua

Yhteisen ymmärryksen rakentaminen monikulttuurisessa hoitotyöyhteisössä (1.9.2022)

Simulaatioissa ratkotaan kolmea vaikeaa asiaa (19.5.2022)

Hanketta toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus. Hanketta rahoittaa Euroopan unionin sisäasioiden (EUSA) turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).