Monikulttuurisuussimulaatio yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämisessä

Monikulttuurisuussimulaatio yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämisessä -hankkeen (AMIF 2022) tavoitteena on lisätä ymmärrystä monikulttuurisuuden mahdollisuuksista ja haasteista keskittyen työllistymisen ja työllistämisen kysymyksiin simulaation ja vaikuttavan viestinnän kautta.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus. Hanketta rahoittaa Euroopan unionin sisäasioiden (EUSA) turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Yhteisen pöydän äärestä myytinmurtajaisiin

Murra myytit maahan muuttaneista duunissa –videosarja jatkaa keväällä -22 käytyjä keskusteluja maahan muuttaneiden työllistämisen ja työllistymisen kysymyksistä. Se pyrkii lisäämään ymmärrystä monikulttuurisuuden haasteista ja mahdollisuuksista juuri näihin kysymyksiin keskittyen.

Videosarja on osa Monikulttuurisuussimulaatio yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämisessä -hanketta. Hankkeen taustalla on tarve helpottaa maahan muuttaneiden työllistymistä Päijät-Hämeessä, jossa se on ollut heikkoa muihin maakuntiin verrattuna.

Myytit löytyivät keskusteluissa, joita käytiin todellisia, konkreettisia tilanteita jäljittelevien ilmiösimulaatioiden avulla. Keskustelut kohdistuivat aloihin, joilla työvoiman saatavuus Päijät-Hämeessä on ollut erityisen vaikeaa. Mukaan valikoituvat hoitoalan lisäksi henkilökuljetus ja logistiikka sekä liiketalouden ala, jolla käsiteltiin korkeasti koulutettujen tilannetta.

Myytit ovat seuraavat:

Videosarjan löydät täältä: https://www.youtube.com/watch?v=j1SEVRxKFcw&list=PLnM5MNd7OwjJPYQZY-9EdfqVGkGNCpldy

Lyhyiden videoiden lisäksi myyttejä puretaan podcast-keskusteluissa osoitteessa https://www.salpaus.fi/podcast/joskus-pienikin-kielitaito-riittaa/

Ilmiösimulaatiosta mallinnus

Viestintäkampanjan lisäksi hankkeessa kehitetään, testataan ja mallinnetaan simulaatiomenetelmä, joka tarjoaa työnantajille ja maahanmuuttajataustaisille työnhakijoille tasa-arvoisen keskusteluareenan.

Hankkeesta kirjoitettua

Monikulttuurisuuden mahdollisuuksia ja haasteita työelämässä – myyttejä murtava videosarja nyt katsottavissa! (21.11.2022)

Yhteisen ymmärryksen rakentaminen monikulttuurisessa hoitotyöyhteisössä (1.9.2022)

Simulaatioissa ratkotaan kolmea vaikeaa asiaa (19.5.2022)