OSKE LAB

OSKE LAB vahvistaa alueen elinvoimaisuutta ja osaamisen uusiutumista tukemalla korkeakoulutettujen
maahanmuuttajien työllistymistä. Korkeakoulutettujen lisäksi hankkeen palveluista hyötyvät korkeakouluopinnoista kiinnostuneet sekä korkeakoulussa parhaillaan opiskelevat maahanmuuttajat.

OSKE LAB on osa Lahden kaupungin verkostomaisen osaamiskeskuksen hankekokonaisuutta, johon kuuluvat myös Lahden kaupungilla ja Koulutuskeskus Salpauksessa meneillään olevat OSKE-hankkeet.

TAVOITEET

1) kohderyhmän tarpeisiin perustuva tuki (henkilökohtainen neuvonta, ryhmille suunnatut tietoiskut ja työpajat, verkostoitumisen tukeminen)
2) rekrytoinnin helpottaminen (työnantajien ja työnhakijoiden matalan kynnyksen kohtaamiset, mentorointiohjelma, koulutukset)

OSKE LAB hyödyntää kaikkien tavoitteiden saavuttamisessa digitaalisia toimintatapoja ja pyrkii kehittämään uudenlaisia ratkaisuja yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Hankkeen osallistujatavoite on 240 korkeakoulutettua maahanmuuttajaa.


TOTEUTUSAIKA

1.2.2021 – 31.12.2023

RAHOITAJA

Projektipäällikkö

Marja Kiijärvi-Pihkala, LAB-ammattikorkeakoulu, TKI-asiantuntija


Materiaalit

Suomessa koulutus on polku työelämään. Koulutusta hankitaan monella eri tavalla, erilaisia polkuja pitkin. Tässä oppaassa kerromme Suomen koulutusjärjestelmästä ja annamme vinkkejä erilaisista koulutuksista. Voit seurata sivun alareunassa olevaa opintopolkua, jonka avulla löydät helposti tiedot. Termien merkityksen voit tarkistaa oppaan sanastosta. Oppaan lopusta löydät teemaan liittyvää kielioppia, harjoituksia ja tietysti ratkaisut.