OSSI – Osaaminen esiin

OSSI – Osaaminen esiin –hanke on päättynyt tammikuussa 2018. Hankkeen päämääränä oli edistää Päijät-Hämeen alueen maahanmuuttajataustaisten nuorten työllistymistä ja työelämävalmiuksien kehittymistä. Hankkeen toteuttivat yhdessä Lahden Ammattikorkeakoulu, Lahden Kansanopisto ja Koulutuskeskus Salpaus ja sen rahoitti Euroopan sosiaalirahasto / Hämeen ELY.

Hankkeen aikana syntyi mm.
yhteinen koulutusportaali, joka kokoaa alueella tarjottavan S2-koulutuksen yhteen paikkaan. ks. www.alipi.fi/ossi Portaalin ylläpidosta vastaa Alipi ja koulutustarjottimesta vastaa yhteistyössä alueen S2-koulutuksen tarjoajat.
Ossi – ohjauspiste, josta maahanmuuttaja saa apua opiskeluun liittyviin kysymyksiinsä. Lue lisää pisteen toiminnasta tästä
korkeakouluopintoihin valmentava koulutus, joka toteutetaan vuosittain Lahden ammattikorkeakoulussa. Lue lisää täältä
Opas kieli ja kulttuuritietoiseen ohjaamiseen työpaikalla

Hankkeen aikana toteutettiin erilaisia S2-opetusta ja työllisyysvalmiuksia lisääviä koulutuksia Lahden ammattikorkeakoulussa, Lahden kansanopistossa ja Koulutuskeskus Salpauksessa. Koulutuksiin osallistui 253 maahanmuuttajaa. Lisäksi hanke järjesti kohderyhmille monikulttuurisuuteen liittyvää koulutusta. Koulutuksiin osallistui yhteensä 440 henkilöä, mm. opettajia, ohjaajia ja työnantajien edustajia.

OSSI – Osaaminen esiin –hanke kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita tuloksekkaasta ja mukavasta yhteistyöstä!