Ossi2 – Osaajat töihin

Ossi2 – Osaajat töihin -hankkeessa Lahden ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus työskentelevät yhteistyössä alueen yritysten kanssa maaahanmuuttajien työllistämisen ja työllistymisen edistämiseksi. Hankkeessa on viisi osa-aluetta:

Oppilaitoksissa
1. kootaan osaamisen tunnistamisen hyvät käytännöt ja kuvataan ne kaikkien hyödynnettäväksi
2. luodaan työhönvalmennuksen malli, jotta maahanmuuttajataustaisten työhön pääseminen
ja sopeutuminen työkulttuuriin helpottuisi.
3. rakennetaan ammatillisen kielitaidon kehittämisen työkalupakki kotoutumiskoulutuksen tai muun varhaisen
kielikoulutuksen käyttöön.

Yhteistyössä yritysten kanssa
4. suunnitellaan ja pilotoidaan rekrytointia helpottava koulutuspaketti
5. rakennetaan kieli- ja kulttuuritietoisen työvalmennuksen malli yritysten käyttöön.

Hankkeesta hyötyvät niin maahanmuuttajat, yritykset kuin oppilaitoksetkin. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Marja Ahola ([email protected], +358 44 708 5052).

Katso tästä hankkeen tulokset.