Valmentavasta valmiiksi

Valmentavasta valmiiksi –hankkeessa kehitetään maahanmuuttajille tarkoitettua korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta. Valmentavassa koulutuksessa pääpaino on suomen kielen taidon ja oppimisvalmiuksien kehittämisessä. Hanke on valtakunnallinen ja siinä on kolme päätavoitetta:

Tavoite 1: Yhä useampi maahanmuuttaja löytää tietoa valmentavista koulutuksista ja saa koulutuksen avulla valmiudet edetä korkeakouluopintoihin.

Tavoite 2: Valmentavien koulutusten sisällöt, käytänteet ja saatavuus paranevat ja yhdenmukaistuvat.

Tavoite 3: Korkeakoulujen toimintakulttuuri edistää maahanmuuttajien osallisuutta ja integraatiota  ympäröivään yhteiskuntaan.

Hankkeen kohderyhmänä ovat korkeakouluopintoihin pyrkivät maahanmuuttajat. Hankkeessa kehitetään koulutuksen alueellisia toteutuksia ja rakennetaan yhteinen verkkototeutus korkeakoulujen käyttöön.

Hankkeen projektipäällikkönä Lamkissa toimii Johanna Marjomäki ([email protected], 044 708 1083).