Kansainvälisten osaajien Päijät-Häme – Ossilaiset esiintymässä Lahden tiedepäivässä

Tiistaina 13.11.2018 Ossilaiset olivat suurella joukolla mukana Lahden tiedepäivässä, sillä olimme saaneet kokonaisen seminaaritilan itsellemme. Osiomme yläotsikkona oli Kansainvälisten osaajien Päijät-Häme, sillä sekä Ossi1- että Ossi2-hankkeessa on käynyt ilmi, millaisia upeita ammattilaisia ja osaajia Päijät-Hämeen alueelle muuttaneiden maahanmuuttajien joukossa on. Puheenjohtajaksi olimme saaneet Marko Mällyn Päijät-Hämeen liitosta.

Ensimmäiseksi Sari Lappalainen kertoi Sitä saat mitä jaat -hankkeesta. Lappalainen viittasi puheessaan vuoden 2016 Monimuotoisuusbarometriin, jonka mukaan joka kolmannella Suomessa työskentelevällä on ulkomaalaistaustainen työkaveri. Ulkomaalaistaustaisten työkaverien koetaan tuovat työyhteisöön erilaisia näkökulmia, osaamisen monipuolistumista sekä asiakaspalvelun paranemista. Hankkeessa kerätty aineisto tukee tätä. Aineiston perusteella maahanmuuttajataustaiset työntekijät ja asiakkaat tuovat erilaisuuden näkyväksi ja auttavat ymmärtämään, että suomalaisetkin ovat keskenään kaikki erilaisia. Lisäksi hanke on auttanut suomalaisia työntekijöitä ymmärtämään oman kulttuurin vaikutusta omaan toimintaansa

Evelina Liski ja Mari Rask kertoivat AMAL – TOIVO -hankkeesta, jonka tavoitteena on tuoda osallisuutta, iloa ja voimaa arabiankielisille maahanmuuttajanaisille. Hankkeen aikana on etsitty ja tavoitettu sellaisia arabiankielisiä naisia, jotka ovat erinäisistä syistä jääneet kotiin eivätkä osaa suomea, vaan ovat jääneet näkymättömiksi. Tavoitetut naiset ovat osallistuneet viikoittain MultiCultissa pidettäviin tapaamisiin, joissa on keskusteltu arjesta ja puhuttu suomea, sekä erilaisiin tutustumis- ja vierailukäynteihin. Mukana olleiden naisten tulevaisuuden suunnitelmat ja mahdollisuudet ovat muuttuneet ratkaisevasti paremmiksi.

Maija-Leena Pusa ja Marja Kiijärvi-Pihkala kertoivat työharjoittelujakson merkityksestä ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille. Työharjoittelulla on suuri merkitys opiskelijan motivaation ja tulevaisuuden suunnitelmien muotoutumisessa. Ossi2-hankkeessa tehdyssä pilotissa opiskelijan työelämäjakson jälkeisiin jatkosuunnitelmiin vaikutti pääsääntöisesti se, miten harjoittelu oli onnistunut ja miten opiskelijaan oli suhtauduttu. Parhaimmillaan työharjoittelu tukee kielen oppimista ja auttaa integroitumaan osaksi yhteiskuntaa.

Aamupäivän lopuksi oli fishbowl-keskustelu aiheista: Keitä ovat Päijät-Hämeen kansainväliset osaajat? Hyötyykö elinkeinoelämä näistä osaajista? Mitä kansainvälisyys edellyttää? Keskustelun aloittivat Jussi Eerikäinen (Hämeen kauppakamari), Jenni Vesanen (Päijät-Hämeen yrittäjät), Anita Salonen (Hämeen ELY), Maija-Leena Pusa (Salpaus), Brett Fifield (LAMK) ja Olga Moskvina (opiskelija, LAMK). Keskustelurinkiin sai liittyä mukaan kuka tahansa yleisöstä. Keskustelu oli aktiivista ja toi hyvin esille sen, miten monikerroksisesta aiheesta on kyse.