Työharjoittelu ja kielenoppiminen

Tämän osion materiaalit on tuotettu Ossi2 – Osaajat töihin -hankkeessa ja ne on tarkoitettu opettajille, opiskelijoille tai työnantajille jaettaviksi.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

OHJEITA TYÖELÄMÄÄN LÄHTIJÄLLE

Mitä täytyy ottaa huomioon tai osata kertoa työssäoppimisen eri vaiheissa? Millaisiin asioihin on hyvä valmistautua? (taitotaso A2.1 >)

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

OPISKELIJAN MUISTILISTA

Mitä opiskelijan pitää työpaikalla huomioida ja miten toimia eri tilanteissa. Lyhyt ohje oppijalle.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

OPETTAJAN MUISTILISTA

Mitä opettajan tulee muistaa kertoa ja huomioida, kun ohjeistaa maahanmuuttajataustaista oppijaa työssäoppimisjaksolle?

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

TYÖNANTAJAN MUISTILISTA

Millaisia asioita työnantajan tulee huomioida ja mistä muistaa kertoa, kun ohjaa maahanmuuttajataustaista työssäoppijaa. Lista työpaikkaohjaajalle annettavaksi.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KIELENOPPIMISEN TUKEMINEN

Mitä mä sanon töissä? Perustason kieliharjoituksia työpaikalle -oppimateriaali on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille suomen kielen aktiiviseen harjoitteluun työpaikalla. Lisäksi opiskelija tutustuu suomalaiseen työelämään ja ammatteihin sekä oppii työelämäsanastoa ja puhekieltä. Harjoittelupäiväkirjana toimiva tehtäväpaketti rohkaisee opiskelijaa mm. havainnoimaan, ottamaan kontaktia ja kommunikoimaan suomalaisessa työyhteisössä. Tehtäväpaketti auttaa myös työpaikkaohjaajaa maahanmuuttajataustaisen harjoittelijan ohjaamisessa sekä kannustaa koko työyhteisöä ottamaan maahanmuuttajaharjoittelijan porukkaan mukaan.

Materiaalissa on kolme eritasoista tehtäväpakettia.