Kulttuurinen monimuotoisuus työpaikalla

Työterveyslaitoksen sivuilla Monikulttuurinen työelämä löytyy tietoa mm. monikulttuurisuuteen liittyvästä johtamisesta, perehdytyksestä, kielitaidosta ja  resurssimittari monikulttuurisille työpaikoille.

Työturvallisuuskeskuksen oppaan Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työyhteisössä tarkoituksena on tukea työpaikkoja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisessä  -  myös kulttuurisen monimuotoisuuden osalta.

Tavoitteena sujuva arki: kulttuurien välinen työ sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä julkaisussa kerrotaan viiden eri organisaation kehittämishankkeesta luoda toimivia käytäntöjä kulttuurien välisen työn arkeen.

Moniosaa! kertoo työpaikkaosaamisen kehittämisen mallista monikulttuuriselle työpaikalle - siitä löytyy esim. malli lomakkeesta hyödynnettäväksi osaamisen kehittämisen keskustelussa.

Helsingin seudun kauppakamarin toteuttama opas Intercultural Toolkit tarjoaa välineitä mm. viestinnän ja tiimityöskentelyn harjoitteluun ja tukea  työyhteisöjen valmiuksiin kohdata erilaisuutta.

OPH:n tuottamalla sivustolla Uutta osaamista PK-yrityksiin on tarjolla monipuolista materiaalia siitä, miten voidaan madaltaa yritysten kynnystä ottaa kv-osaajia työssäoppijoiksi tai harjoittelijoiksi tai myös pysyvimpiin työsuhteisiin.

 

Hämeen ammattikorkeakoulun hankkeessa Esteettä eteenpäin tuotettu julkaisu kertoo maahanmuuttajien osaamisen arvioinnista haku- ja valintavaiheessa