Kulttuurinen monimuotoisuus työpaikalla

Työterveyslaitoksen sivuilla Monikulttuurinen työelämä löytyy tietoa mm. monikulttuurisuuteen liittyvästä johtamisesta, perehdytyksestä, kielitaidosta ja  resurssimittari monikulttuurisille työpaikoille.

Työturvallisuuskeskuksen oppaan Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työyhteisössä tarkoituksena on tukea työpaikkoja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisessä  -  myös kulttuurisen monimuotoisuuden osalta.

Tavoitteena sujuva arki: kulttuurien välinen työ sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä julkaisussa kerrotaan viiden eri organisaation kehittämishankkeesta luoda toimivia käytäntöjä kulttuurien välisen työn arkeen.

Moniosaa! kertoo työpaikkaosaamisen kehittämisen mallista monikulttuuriselle työpaikalle - siitä löytyy esim. malli lomakkeesta hyödynnettäväksi osaamisen kehittämisen keskustelussa.

Helsingin seudun kauppakamarin toteuttama opas Intercultural Toolkit tarjoaa välineitä mm. viestinnän ja tiimityöskentelyn harjoitteluun ja tukea  työyhteisöjen valmiuksiin kohdata erilaisuutta.

OPH:n tuottamalla sivustolla Uutta osaamista PK-yrityksiin on tarjolla monipuolista materiaalia siitä, miten voidaan madaltaa yritysten kynnystä ottaa kv-osaajia työssäoppijoiksi tai harjoittelijoiksi tai myös pysyvimpiin työsuhteisiin.

 

Hämeen ammattikorkeakoulun hankkeessa Esteettä eteenpäin tuotettu julkaisu kertoo maahanmuuttajien osaamisen arvioinnista haku- ja valintavaiheessa

Kieliopas työpaikoille antaa vinkkejä maahanmuuttajataustaisen henkilön kielelliseen tukemiseen työpaikalla.

15 vinkkiä selkokieleen ja kielelliseen tukemiseen on lyhyt kuvaus tavoista, joilla voi tukea maahanmuuttajataustaista ja suomea toisena kielenään puhuvaa työpaikalla. Listaus on laadittu Ossi2 - Osaajat töihin -hankkeessa.