Perehdytys ja ohjaus

Maahanmuuttajat voimavarana työpaikalla -  opas kieli- ja kulttuuritietoiseen ohjaukseen oppaasta löytyy tietoa maahanmuuttajan työhön perehdyttämisen erityiskysymyksistä ja kielitietoisen ohjauksen ohjeita.

Ulkomaalaistaustaisen harjoittelijan ja työntulijan perehdytys ja ohjaus. Liite yrityksen perehdytysoppaaseen, tukea työpaikkaohjaajalle.

Kielitietoinen ja monikulttuurinen ohjaus - Ohjaan.fi-sivuston tiivis tietopaketti kieli- ja kulttuuritietoisesta ohjauksesta työpaikalla. Sisältää hyviä käytännön vinkkejä.

Työterveyslaitos on listannut maahanmuuttajan erityistarpeita perehdytyksessä.

Perehdyttämisen TOP10 -tsekkauslista (Työterveyslaitoksen NuMaT-hanke)

Työterveyslaitoksen  tuottamia Töissä Suomessa -  tietoa maahanmuuttajalle 13 kielellä  oppaita voidaan hyödyntää ohjatessa maahanmuuttajaa toimimaan suomalaisessa työelämässä.

Kulttuuritietoinen ohjaus -  maahanmuuttajan ja ohjaajan erilainen taustakulttuuri voi vaikuttaa ohjaukseen

Lähtökohtia monikulttuuriseen ohjaukseen -  Monikulttuurinen ohjaustyö: Sauli Puukarin (Jyväskylän yliopisto) luento Euroguidancen järjestämässä Monikulttuurisen ohjauksen neliapila -koulutuksessa 24.11.2017

Työelämäsanastoa selkokielellä - Paljon työelämään liittyviä sanoja ja niiden selitykset. Lisäksi 10 vinkkiä selkokielen puhumiseen.