Perehdytys ja ohjaus

Avaimia onnistuneeseen perehdytykseen. Kaksi kuvallista mallia siihen, miten perehdytys onnistuu. Mallit ja niiden vinkit on kerätty Ossi2-Osaajat töihin -hankkeen aikana työnantajien ja maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden kokemuksiin perustuen.

Maahanmuuttajat voimavarana työpaikalla -  opas kieli- ja kulttuuritietoiseen ohjaukseen oppaasta löytyy tietoa maahanmuuttajan työhön perehdyttämisen erityiskysymyksistä ja kielitietoisen ohjauksen ohjeita. Tuotettu Ossi - Osaaminen esiin -hankkeessa.

Ulkomaalaistaustaisen harjoittelijan ja työntulijan perehdytys ja ohjaus. Liite yrityksen perehdytysoppaaseen, tukea työpaikkaohjaajalle. Laadittu Ossi2 - Osaajat töihin -hankkeessa.

Selkeetä ohjausta - työkaluja maahanmuuttajien työpaikkaohjaajille.  Ossi2 - Osaajat töihin -hankkeessa järjestettyjen ko. koulutusten koulutusmateriaali.

Kielitietoinen ja monikulttuurinen ohjaus - Ohjaan.fi-sivuston tiivis tietopaketti kieli- ja kulttuuritietoisesta ohjauksesta työpaikalla. Sisältää hyviä käytännön vinkkejä.

Työterveyslaitos on listannut maahanmuuttajan erityistarpeita perehdytyksessä.

Perehdyttämisen TOP10 -tsekkauslista (Työterveyslaitoksen NuMaT-hanke)

Työterveyslaitoksen  tuottamia Töissä Suomessa -  tietoa maahanmuuttajalle 13 kielellä  oppaita voidaan hyödyntää ohjatessa maahanmuuttajaa toimimaan suomalaisessa työelämässä.

Kulttuuritietoinen ohjaus -  maahanmuuttajan ja ohjaajan erilainen taustakulttuuri voi vaikuttaa ohjaukseen

Lähtökohtia monikulttuuriseen ohjaukseen -  Monikulttuurinen ohjaustyö: Sauli Puukarin (Jyväskylän yliopisto) luento Euroguidancen järjestämässä Monikulttuurisen ohjauksen neliapila -koulutuksessa 24.11.2017

Työelämäsanastoa selkokielellä - Paljon työelämään liittyviä sanoja ja niiden selitykset. Lisäksi 10 vinkkiä selkokielen puhumiseen.