Perehdytys ja ohjaus

Avaimia onnistuneeseen perehdytykseen. Kaksi kuvallista mallia siihen, miten perehdytys onnistuu. Mallit ja niiden vinkit on kerätty Ossi2-Osaajat töihin -hankkeen aikana työnantajien ja maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden kokemuksiin perustuen.

Maahanmuuttajat voimavarana työpaikalla -  opas kieli- ja kulttuuritietoiseen ohjaukseen oppaasta löytyy tietoa maahanmuuttajan työhön perehdyttämisen erityiskysymyksistä ja kielitietoisen ohjauksen ohjeita. Tuotettu Ossi - Osaaminen esiin -hankkeessa.

15 vinkkiä kielelliseen tukemiseen. Tulostettavissa tai ladattavissa oleva pdf, johon on kerätty 15 vinkkiä siihen, mitä tulee huomioida, kun ohjattavan äidinkieli ei ole suomi ja miten ammatillisen kielen kehitystä voi tukea työpaikalla. Tuotettu Ossi2 - Osaajat töihin -hankkeessa.

Ulkomaalaistaustaisen harjoittelijan ja työntulijan perehdytys ja ohjaus. Liite yrityksen perehdytysoppaaseen, tukea työpaikkaohjaajalle. Laadittu Ossi2 - Osaajat töihin -hankkeessa.

Selkeetä ohjausta - työkaluja maahanmuuttajien työpaikkaohjaajille.  Ossi2 - Osaajat töihin -hankkeessa järjestettyjen ko. koulutusten koulutusmateriaali.

Kielitietoinen ja monikulttuurinen ohjaus - Ohjaan.fi-sivuston tiivis tietopaketti kieli- ja kulttuuritietoisesta ohjauksesta työpaikalla. Sisältää hyviä käytännön vinkkejä.

Työterveyslaitos on listannut maahanmuuttajan erityistarpeita perehdytyksessä.

Perehdyttämisen TOP10 -tsekkauslista (Työterveyslaitoksen NuMaT-hanke)

Työterveyslaitoksen  tuottamia Töissä Suomessa -  tietoa maahanmuuttajalle 13 kielellä  oppaita voidaan hyödyntää ohjatessa maahanmuuttajaa toimimaan suomalaisessa työelämässä.

Kulttuuritietoinen ohjaus -  maahanmuuttajan ja ohjaajan erilainen taustakulttuuri voi vaikuttaa ohjaukseen

Lähtökohtia monikulttuuriseen ohjaukseen -  Monikulttuurinen ohjaustyö: Sauli Puukarin (Jyväskylän yliopisto) luento Euroguidancen järjestämässä Monikulttuurisen ohjauksen neliapila -koulutuksessa 24.11.2017

Työelämäsanastoa selkokielellä - Paljon työelämään liittyviä sanoja ja niiden selitykset. Lisäksi 10 vinkkiä selkokielen puhumiseen.