Rekrytointi töihin tai harjoitteluun

Työnhakijana maahanmuuttaja. Vinkkejä työllistämiseen.  Baana-hankkeessa koottu opas työllistämisestä työnantajille. Tietoa mm. maahanmuuttajan oikeudesta työntekoon sekä keinoja monikulttuurisen työyhteisön rakentamiseen.

Työterveyslaitoksen tietokortissa Monikulttuurisuus ja rekrytointi annetaan käytännön neuvoja organisaatiolle,  miten ottaa huomioon monikulttuurisuus rekrytointiprosessissa.

Uutta osaamista PK-yrityksiin hankkeessa selvitettiin ja koottiin tietoa siitä miten PK-yritykset voivat hyödyntää ulkomaalaisia opiskelijoita.

Osaamisen tunnistamiseen liittyviä ohjeita ja menetelmiä Metropolia ammattikorkeakoulun sivuilla.

Tekemisen sanallistaminen  Apuväline osaamisen tunnistamiseen ja työpaikkasanaston oppimiseen.