Koulutukset

SELKEETÄ OHJAUSTA – Koulutus maahanmuuttajien työpaikkaohjaajille (2 tuntia) 

Pdf: Selkeetä ohjausta

Ohjaatko maahanmuuttajataustaista opiskelijaa työpaikalla? Tuntuuko ohjaaminen haasteelta? Miten molemminpuolista ymmärrystä voisi edistää? Millaiset kulttuuriset asiat vaikuttavat opiskelijan työhön?

Tule saamaan käytännön työkaluja arjen ohjaustilanteisiin sekä keskustelemaan maahanmuuttajataustaisen opiskelijan ohjauksesta yhdessä oppilaitoksen henkilöstön ja muiden työpaikkaohjaajien kanssa. Kaikille avoimia koulutuksia järjestetään muutaman kerran vuodessa, mutta lisäksi koulutuksia voidaan järjestää myös tilauksesta, juuri sinun työyhteisöllesi räätälöitynä.

Koulutuksen sisältö

 

KULTTUURITIETOINEN OHJAUS – Koulutus sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle (4 iltapäivää) PDF

Kulttuurinen monimuotoisuus lisääntyy Päijät-Hämeessäkin sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla – asiakkaat ja myös työntekijät ovat entistä monikulttuurisimmista taustoista. Tämä tuo mahdollisuuksia ja haasteita perehdytykselle, ohjaukselle ja myös päivittäiselle toiminnalle työyhteisöissä. Tämä myös haastaa työyhteisöjen monikultuurisuusosaamista ja asettaa uudenlaisia osaamisvaatimuksia kaikille työyhteisönjäsenille. Kulttuuritietoisen työskentelyn taidot ovat tärkeä osa työntekijän ammattitaitoa monimuotoistuvassa työelämässä.

Yksi OSSI2 hankkeen tavoitteista oli kehittää yhdessä työyhteisöjen kanssa työyhteisöjen monikulttuurisuusosaamista ja tästä syystä hanke tarjosi neljän iltapäivän mittaista koulutuskokonaisuutta kulttuuritietoisesta ohjaamisesta sosiaalia- ja terveysalan henkilöstölle.

Koulutuksen aikana osallistuja oppii:
• soveltamaan kulttuuritietoisuutta omaan ohjaustyöskentelyynsä (sekä opiskelijaohjaus, asiakas /
potilasohjaus että toisesta kulttuurista tulevan työntekijän ohjaus / perehdytys)
• tuntemaan eri kulttuurien mukaan tuomia eroja
• arvioimaan omaa toimintaansa kulttuurisesti monimuotoisessa työyhteisössä
• ratkaisemaan monikulttuurisessa työyhteisössä esiin tulevia haasteellisia tilanteita
Koulutuksen sisältö:
• Maahanmuuttaja työyhteisössä opiskelijana tai työkaverina tai asiakkaana
• Kulttuuritietoinen ohjaus ja siihen liittyvät kompetenssit
• Kulttuuriosaaminen – eri kulttuurien tuntemus
• Kulttuuritietoiset ohjaustaidot – kohtaaminen ja dialogisuus
• Kulttuurisen monimuotoisuuden tuomien haasteellisten tilanteiden ratkominen

Vastaava koulutus järjestettiin myös ravintola-alalla kahden iltapäivän mittaisena.


Muita OSSI2 -hankkeessa järjestettyjä koulutuksia työpaikoille:

KIELI- JA KULTUURITIETOINEN OHJAUS – maahanmuuttajat voimavarana työpaikalla (2 t)
Maahanmuuttajia ohjataan työpaikoille nykyään jo varhain, ennen peruskielitaidon saavuttamista, koska kielitaito kehittyy parhaiten autenttisissa tilanteissa kuten harrastuksissa, työpajoissa, työpaikoilla ja muissa sosiaalisissa tilanteissa. Työyhteisöön pääsy on yksi keskeisimmistä edellytyksistä maahanmuuttajien kotoutumiselle. Maahanmuuttajien tullessa mukaan työyhteisöön muodostuu kohtaamisesta kulttuurinen vuorovaikutusprosessi, jossa myös yhteisö pakotetaan tarkastelemaan omia sääntöjään, ajatusmallejaan ja asenteitaan sekä kehittymään uusien jäsenten mukana. Monet kulttuuriset konfliktit ovat kuitenkin vältettävissä kulttuurituntemuksella ja ennakoivalla ohjauksella.

KIELI- JA KULTTUURITIETOINEN TYÖPAIKKA (SOTE)
KIELI- JA KULTTUURITIETOISUUS OHJAUKSEN APUNA (OHJAUSHENKILÖSTÖ)
(3 t)
Eri kulttuureista tulevien henkilöiden ohjaaminen haastaa osaamisemme uudella tavalla. Kieli- ja kulttuuritietoisen ohjauksen työkalut helpottavat monikulttuurisia kohtaamisia. Ne myös auttavat meitä tarkastelemaan uudesta näkökulmasta käsin omia sääntöjämme, ajatusmallejamme ja asenteitamme. Kieli- ja kulttuuritietoisen ohjauksen taidot ovat tärkeä osa työntekijän ammattitaitoa monimuotoistuvassa työelämässä.
Teemat:
Monikulttuurisia kohtaamisia työpaikoilla
Työvälineitä monikulttuurisiin kohtaamisiin
Kielitietoisuus osana kulttuurisia kohtaamisia

 

Tiedustelut ja koulutuksista sopiminen:

[email protected] ja [email protected]