Kulttuurinen monimuotoisuus työpaikalla

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Työterveyslaitoksen sivuilla Monikulttuurinen työelämä löytyy tietoa mm. monikulttuurisuuteen liittyvästä johtamisesta, perehdytyksestä, kielitaidosta ja  resurssimittari monikulttuurisille työpaikoille.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Työturvallisuuskeskuksen oppaan Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työyhteisössä tarkoituksena on tukea työpaikkoja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisessä  –  myös kulttuurisen monimuotoisuuden osalta.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Tavoitteena sujuva arki: kulttuurien välinen työ sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä julkaisussa kerrotaan viiden eri organisaation kehittämishankkeesta luoda toimivia käytäntöjä kulttuurien välisen työn arkeen.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Moniosaa! kertoo työpaikkaosaamisen kehittämisen mallista monikulttuuriselle työpaikalle – siitä löytyy esim. malli lomakkeesta hyödynnettäväksi osaamisen kehittämisen keskustelussa.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Helsingin seudun kauppakamarin toteuttama opas Intercultural Toolkit tarjoaa välineitä mm. viestinnän ja tiimityöskentelyn harjoitteluun ja tukea  työyhteisöjen valmiuksiin kohdata erilaisuutta.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

OPH:n tuottamalla sivustolla Uutta osaamista PK-yrityksiin on tarjolla monipuolista materiaalia siitä, miten voidaan madaltaa yritysten kynnystä ottaa kv-osaajia työssäoppijoiksi tai harjoittelijoiksi tai myös pysyvimpiin työsuhteisiin.

 

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Hämeen ammattikorkeakoulun hankkeessa Esteettä eteenpäin tuotettu julkaisu kertoo maahanmuuttajien osaamisen arvioinnista haku- ja valintavaiheessa

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

Kieliopas työpaikoille antaa vinkkejä maahanmuuttajataustaisen henkilön kielelliseen tukemiseen työpaikalla.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

15 vinkkiä selkokieleen ja kielelliseen tukemiseen on lyhyt kuvaus tavoista, joilla voi tukea maahanmuuttajataustaista ja suomea toisena kielenään puhuvaa työpaikalla. Listaus on laadittu Ossi2 – Osaajat töihin -hankkeessa.