Uusi sivusto liiketalouden alan suomen harjoitteluun

Ossi2-hankkeessa on tehty kevään aikana sanastoharjoituksia sekä 2. asteen liiketalouden opiskelijoille (merkonomit) että ammattikorkeakoulussa opiskeleville. Sanastoharjoitukset liittyvät molemmille asteille yhteisiin tutkinnon osiin.

Sivusto täydentyy vielä hankkeen edetessä, mutta käyhän jo tutustumassa!

https://liiketaloudensuomea.wordpress.com/