Business Culture Agents

Business Culture Agents -hankkeessa luodaan pk-yrityksille suunnattu kansainvälistyvän liiketoiminnan kieli- ja kulttuurivälittämisen palvelu, jossa LABin kansainväliset tutkinto-opiskelijat avustavat Päijät-Hämeen pk-yrityksiä kansainvälisen liiketoiminnan aloittamisessa tai sen kasvattamisessa sekä erityisesti kielitaitoa ja kulttuurien välistä viestintää edellyttävissä tilanteissa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tukea kulttuurien välisiä kohtaamisia, paikata osaajapulaa sekä edistää alueen pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Hankkeen vaikuttavuus

Business Culture Agents -palvelu tulee pysyväksi osaksi LAB-ammattikorkeakoulun yrityspalveluita.

Kohderyhmä

Hankeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat pk-yritykset Päijät-Hämeessä.
Toisena kohderyhmänä ovat LAB ammattikorkeakoulun kansainväliset opiskelijat, jotka ovat suorittaneet ensimmäisen opintovuoden.

Kesto ja rahoittaja

1.9.2019 – 31.12.2020
ERDF 2014-2020
Päijät-Hämeen Liitto

Kysy lisää

Business Culture Agents tiedot

Aria Kanerva, projektipäällikkö: aria.kanerva [at] lab.fi