Julkaisut

Osaamisenpaikka.fi on usean maahanmuuttajiin liittyvän hankkeen yhteinen verkkosivusto. Tästä osiosta löytyvät artikkelit ja opinnäytetyöt on tuotettu näissä sivustoa ylläpitävissä hankkeissa.

OSKE Lab

Ahola, M. & Baliasina, M. (2021). Tekoäly – Peikko vai pelastus. Halme, A. (toim.) Tempus 5/2021. SUKOL. Suomen kielenopettajien liitto ry. 8-9. Saatavilla: https://issuu.com/sukol/docs/tempus521/s/13602554

Baliasina, M. 2021. Toimijoiden verkostoituminen auttaa asiakasta. https://blogit.lab.fi/labfocus/toimijoiden-verkostoituminen-auttaa-asiakasta/

Shchipova, M. & Kaartinen, O. 2021. Mitä työnantajat odottavat monikulttuuriselta henkilöstöltään? https://blogit.lab.fi/labfocus/mita-tyonantajat-odottavat-monikulttuuriselta-henkilostoltaan/

Shchipova, M., Klami, V. & Kaartinen, O. 2021.  Vinkkejä kansainvälisessä tiimissä työskentelyyn.  https://blogit.lab.fi/labfocus/vinkkeja-kansainvalisessa-tiimissa-tyoskentelyyn/

Arjen apu

Lappalainen, S. 2021. Arjen apu meni Zoomiin. LabFocus-blogi. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/arjen-apu-meni-zoomiin/

Malva – maahanmuuttajat valmentaen työelämään

Makkonen, Siv & Vainio, V. 2022. Opiskelijan kuvista osaamisen kriteereihin. Haaga-Helia eSignals. Saatavissa: https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/opiskelijan-kuvista-osaamisen-kriteereihin/

Nuutila, L. & Honkanen, E. (toim.) 2022. Tahdon töihin!  Moniäänisiä näkökulmia maahanmuuttajien työllistymiseen. Sisältää 29 artikkelia. Saatavissa: https://www.haaga-helia.fi/fi/ajankohtaista/artikkelit/tahdon-toihin

Ahola, M., Zafar., A. & Pusa, M.-L. (2022). MALVA mukana matkalla kohti työelämää – Missä asioissa tukea tarvittiin? Teoksessa: Nuutila, L. & Honkanen, E. (toim). Tahdon töihin. Moniäänisiä näkökulmia maahanmuuttajien työllistymiseen. Helsinki: Haaga-Helia. Haaga-Helian julkaisut 1/2022. 160-168. Retrieved: https://www.haaga-helia.fi/fi/ajankohtaista/artikkelit/tahdon-toihin

Ahola, M. & Zafar., A. (2022). Bottien matkassa – kokemuksia MALVAssa. Teoksessa: Nuutila, L. & Honkanen, E. (toim). Tahdon töihin. Moniäänisiä näkökulmia maahanmuuttajien työllistymiseen. Helsinki: Haaga-Helia. Haaga-Helian julkaisut 1/2022. 177-184. Retrieved: https://www.haaga-helia.fi/fi/ajankohtaista/artikkelit/tahdon-toihin

Ahola, M., Zafar., A. & Pusa, M.-L. (2022). Yritysten digitaalisten perehdytyskäytänteiden ja tuen kartoitus. Teoksessa: Nuutila, L. & Honkanen, E. (toim). Tahdon töihin. Moniäänisiä näkökulmia maahanmuuttajien työllistymiseen. Helsinki: Haaga-Helia. Haaga-Helian julkaisut 1/2022. 49-56. Retrieved: https://www.haaga-helia.fi/fi/ajankohtaista/artikkelit/tahdon-toihin

Kiijärvi-Pihkala, M., Ahola, M., Kaartinen, O, & Shchipova, M. (2021). Towards Working Life – Building the Human Capital of Immigrants with Mentoring and Workplace Counselling. Peltonen, K. & Hartikainen, A. (toim). LAB Health Annual Review 2021. The Publication Series of LAB University of Applied Sciences, part 30. LAB University of Applied Sciences. 201-217. Retrieved: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-381-6

Kuusio, Aila, Annika Riekkola ja Vainio, Virve. 2021. ”Kutitatko minun varpaita sitten” – yksityiskohdista syntyy päiväkodin flow. Saatavissa: https://esignals.fi/kategoria/jatkuva-oppiminen-kategoriat/kutitatko-minun-varpaita-sitten-yksityiskohdista-syntyy-paivakodin-flow/

Kuusio, Aila, Annika Riekkola ja Vainio, Virve. 2021. Valokuva selkeyttää tutkintotavoitteiden käsitteitä. Saatavissa: https://esignals.fi/kategoria/jatkuva-oppiminen-kategoriat/valokuva-selkeyttaa-tutkintotavoitteiden-kasitteita/

Kuusio, Aila, Annika Riekkola ja Vainio, Virve. 2021. Päiväkodin arkea havainnoimassa – työpäiväkirja on hyödyllinen tapa oppia Saatavissa: https://esignals.fi/kategoria/jatkuva-oppiminen-kategoriat/paivakodin-arkea-havainnoimassa-tyopaivakirja-on-hyodyllinen-tapa-oppia/

Honkanen, E. 2021. Ohjaustilanteessa jaetut tarinat luovat toivoa. Saatavissa: https://esignals.fi/kategoria/hyvinvointi-kategoriat/ohjaustilanteessa-jaetut-tarinat-luovat-toivoa/ 

Nuutila, L. & Honkanen, E. 2021. Vinkkejä selkeään ohjaukseen ja yhteistyön mahdollisuuksiin työpaikalla. Podcast-sarja, Haaga-Helia, E-signals. Saatavissa: https://www.haaga-helia.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/vinkkeja-selkeaan-ohjaukseen-ja-yhteistyon-mahdollisuuksiin-tyopaikalla

Salpaus. 2021. Uutinen: Maahanmuuttajien työllistämiseen ja työpaikalla ohjaamiseen on tarjolla hyödyllisiä materiaaleja ja koulutuksia. Saatavissa: https://www.salpaus.fi/2021/05/10/maahanmuuttajien-tyollistamiseen-ja-tyopaikalla-ohjaamiseen-on-tarjolla-hyodyllisia-materiaaleja-ja-koulutuksia/?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=malva

Kouzi, A., Zafar, A. & Ahola, M. 2021. Perhosefekti – Koulu monikulttuurisena työpaikkana ja yhteiskunnan kulttuurisen moninaisuuden haasteen peilinä. LAB RDI Journal. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-rdi-journal/perhosefekti-koulu-monikulttuurisena-tyopaikkana-ja-yhteiskunnan-kulttuurisen-moninaisuuden-haasteen-peilina/

Zafar, A. & Ahola, M. 2021. Human-Artificial Systems Collaboration in Service Innovation and Social Inclusion. Will be published in book Proceedings of the 4th International Conference on Intelligent Human Systems Integration: Integrating People and Intelligent Systems (IHSI 2021). Springer Nature. Virtual Conference, February 22-24, 2021. Retrieved: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-68017-6_78

Nuutila, L. & Torikka, A. 2020. Onko työelämässä tarvetta voimavara- ja vahvuusnäkökulmalle? Saatavissa: https://esignals.fi/kategoria/pedagogiikka/onko-tyoelamassa-tarvetta-voimavara-ja-vahvuusnakokulmalle/#8d3811b5

Honkanen, Riku. 2020. Sosiaalisen osallisuuden tukeminen tekoälyn ja bottien avulla. Saatavilla: https://www.integrata.fi/sosiaalisen-osallisuuden-tukeminen-tekoalyn-ja-bottien-avulla/

Ahola, M., Hartikainen, A. & Lampinen, M.  2020. Resources and support for employing immigrants. Anita Hartikainen & Kati Peltonen (eds.). LAB Health Annual Review 2020, The Publication Series of LAB University of Applied Sciences, part 5, 71-87. Lahti. Retrieved: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-333-5

Nuutila, L. & Torikka, A. 2020. MALVA-hanke monimuotoistuvaa työelämää ratkaisemassa? Blogijulkaisu Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun eSignals-julkaisussa.

Mesh

Kiijärvi-Pihkala, M., Ahola, M., Kaartinen, O, & Shchipova, M. (2021). Towards Working Life – Building the Human Capital of Immigrants with Mentoring and Workplace Counselling. Peltonen, K. & Hartikainen, A. (toim). LAB Health Annual Review 2021. The Publication Series of LAB University of Applied Sciences, part 30. LAB University of Applied Sciences. 201-217. Retrieved: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-381-6

Hillgren, E., Heikkilä, J. ja Peltonen, J. 2021. Arvaa mitä? Hän sai töitä! Talk Magazine – Kestävä tulevaisuus. TUAMK, TUAS. Saatavilla: https://issuu.com/turunamk/docs/talk_kesta_va_tulevaisuus_digipub/s/14233313

Lappalainen, S., Pirttikoski, V., Ahola, M., Kiijärvi-Pihkala, M., Kaartinen, O., & Seppälä, D. (2021). Material for Mentoring to Work: Tools for discussion for mentee and mentor. Retrieved: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-404-2

Lappalainen, S., Pirttikoski, V., Ahola, M., Kiijärvi-Pihkala, M., Kaartinen, O., & Seppälä, D. 2021. Työuramentoroinnin materiaali: Työkaluja keskustelun tueksi aktorin ja mentorin käyttöön. Saatavilla: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-392-2

Hillgren, E., Peltola, J., Yilmaz, F., Jahan Jinia, N. & Koivula, U_M.  2021. Networking To Work: Introduction to The New Models for Integrating Immigrants in Belgium and Finland. Retrieved: https://behorizon.org/horizon-insights/ & https://behorizon.org/wp-content/uploads/2021/07/Horizon-Insights-2021-2.pdf 

Kaartinen, O. & Shchipova, M. 2021. Mitä työnantajat odottavat monikulttuuriselta henkilöstöltään? Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/mita-tyonantajat-odottavat-monikulttuuriselta-henkilostoltaan/

Lappalainen, S. 2021. Mitä vertaismentorointi opetti aktoreille? Saatavissa: https://mesh.turkuamk.fi/blogit/mita-vertaismentorointi-opetti-aktoreille/

Lappalainen, S. & Kaartinen, O. 2021. Vertaismentoroinnilla eteenpäin. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/vertaismentoroinnilla-eteenpain/

Lappalainen, S. 2021. Mentorointi lähti etätapaamisiin. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/mentorointi-lahti-etatapaamisiin/

Luhtanen, E. & Kiijärvi-Pihkala, M. 2021.  Työharjoittelun kautta työelämään. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/tyoharjoittelun-kautta-tyoelamaan/

Ahola, M. & Pusa, M.-L. 2021. Yritysten kanssa mentoroinnin työkaluja kehittämässä. Turun ammattikorkeakoulu, MESH-hankkeen Blogi. Saatavissa: https://mesh.turkuamk.fi/blogit/yritysten-kanssa-mentoroinnin-tyokaluja-kehittamassa/

Kirjavainen, H., Keskikuru, S. & Ahola, M. 2021. MESH-hankkeen ”Pitch your skills”-työpaja. Turun ammattikorkeakoulu, MESH-hankkeen Blogi. Saatavissa: https://mesh.turkuamk.fi/blogit/mesh-hankkeen-pitch-your-skills-tyopaja/

Kiijärvi-Pihkala, M. & Lappalainen, S. 2020. Mentoroinnista nostetta työelämään. Artikkeli Sairaanhoitaja-lehdessä 7/2020. Suomen sairaanhoitajaliitto ry. Saatavissa: https://shlehti.sairaanhoitajat.fi/share/15637/9dbf25

Kiijärvi-Pihkala, M. 2020. Kokemuksia European Mentoring Summitista, osa 1: Kuka käyttää valtaa mentoroinnissa? Saatavilla: https://mesh.turkuamk.fi/blogit/kokemuksia-european-mentoring-summitista-osa-1-kuka-kayttaa-valtaa-mentoroinnissa/

Kiijärvi-Pihkala, M. , Lappalainen, S. & Pirttikoski, V. 2020. Etänä mutta yhdessä – Lahden mentorointiohjelma siirtyi kesken matkaa verkkoon. Saatavilla: https://mesh.turkuamk.fi/blogit/etana-mutta-yhdessa-lahden-mentorointiohjelma-siirtyi-kesken-matkaa-verkkoon/

Lappalainen, S., Pirttikoski, V. & Seppälä, V. 2020. Mikä on minulle oikea polku? – Mentorointiohjelma tuleville sairaanhoitajille Lahdessa.
Saatavilla: https://mesh.turkuamk.fi/blogit/mika-on-minulle-oikea-polku-mentorointiohjelma-tuleville-sairaanhoitajille-lahdessa/

Kiijärvi-Pihkala, M.  2020. Step by step – With a mentor towards working life in Finland. Anita Hartikainen & Kati Peltonen (eds.). LAB Health Annual Review 2020, The Publication Series of LAB University of Applied Sciences, part 5, 121-132. Lahti. Retrieved: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-333-5

Kiijärvi-Pihkala, M. & Lappalainen S. 2020. Sairaanhoitaja-lehti 15.10.2020. Mentoroinnista nostetta työelämään. Saatavilla: https://shlehti.sairaanhoitajat.fi/share/15637/9dbf25

Kiijärvi-Pihkala, M. 2019. Supporting the employment of immigrants by mentoring. Artikkeli teoksessa: LAMK Well-being and Regenerative Growth Annual Review 2019, The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 55, 106-111.

Lappalainen, S. ja Pirttikoski, V. 2019. Mentoroinnin työkaluja maahanmuuttajan ja mentorin dialogisen keskustelun tueksi

Kiijärvi-Pihkala, M. 2019. Valmennuksen avulla töihin

Kiijärvi-Pihkala, M. 2019. ”Tuntuu hyvältä kun joku kiinnittää huomiota osaamiseeni!” Thomas Moren opiskelijat testasivat MESH-hankkeen mentorointityökalua.

Kaakon Kokka – Kansainväliset työyhteisöt ja osaajat Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa

Vahtokari-Sahari, T. 2021.  Kansainvälisistä opiskelijoista apua työvoimapulaan Kaakkois-Suomessa. LAB Pro. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/kansainvalisista-opiskelijoista-apua-tyovoimapulaan-kaakkois-suomessa/

Vahtokari-Sahari, T. 2021. Harrastukset auttavat paikkakunnalle juurruttamisessa. LAB Pro. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/harrastukset-auttavat-paikkakunnalle-juurruttamisessa/

Vahtokari-Sahari, T. 2021. Pohjois-Englannista Saimaan rannalle opiskelemaan ja työtä tekemään. LAB Focus. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/pohjois-englannista-saimaan-rannalle-opiskelemaan-ja-tyota-tekemaan/

Vahtokari-Sahari, T. 2021. From Northern England to Saimaa Shore to Study and Work. LAB Focus. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/en/from-northern-england-to-saimaa-shore-to-study-and-work/

Vahtokari-Sahari, T. 2021. Studying and Staying in a Neighbour Town. LAB Focus. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/en/studying-and-staying-in-the-neighbour-town/

Vahtokari-Sahari, T. 2021. Opiskelua ja asettautumista naapurikaupunkiin. LAB Focus. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/opiskelua-ja-asettautumista-naapurikaupunkiin/

Kokoma

Oikarinen, T., Ahola, M., Hartikainen, A., Martikainen, S.-J. & Peltonen, K. 2021. Maahanmuuttajien yrittäjyyden edistäminen. Teoksessa Tulonen S., Kaasinen E., Gustafsson-Pesonen A. (Toim.). YKTT2020 – Yrittäjyyskasvatuspäivät yrittäjyyden ytimessä. Konferenssijulkaisu. Xamk Kehittää 139, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Yrittäjyyskasvatuspäivät (YKTT) 2020. 254-270.  Saatavissa: http://www.urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-317-4
Youtube -videokooste https://youtu.be/AMki6Z5Y2OE

Ahola, M. & Hartikainen, A. 2020. KOKOMA-hankkeessa vahvistettiin kielitaitoa ja rohkaistiin yrittäjyyteen. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/kokoma-hankkeen-vahvistettiin-kielitaitoa-ja-rohkaistiin-yrittajyyteen/ Beena, M. & Ibrahim, M. 2020. International business development in the context of immigrants in Finland : Inter-related elements contributing towards immigrant entrepreneurs’ business capabilities in Finland. Retrieved: https://www.theseus.fi/discover?scope=%2F&query=Maryam+Beena+&submit=

Hartikainen, A. 2020. Maahanmuuttajayrittäjien tukeminen puhuttaa kansainvälisesti. Saatavilla: https://blogit.lab.fi/labfocus/maahanmuuttajayrittajien-tukeminen-puhuttaa-kansainvalisesti/

Hartikainen, A. 2020. KOKOMA-hanke tuotti MOOCin ja opettajan oppaan yrittäjyydestä. https://blogit.lab.fi/labfocus/kokoma-hanke-tuotti-moocin-ja-opettajan-oppaan-yrittajyydesta/

Hartikainen, A. 2020. Maahanmuuttajayrittäjien tukeminen puhuttaa kansainvälisesti. https://blogit.lab.fi/labfocus/maahanmuuttajayrittajien-tukeminen-puhuttaa-kansainvalisesti/

Ahola, M. 2020. Valkokettu, Tilkkunen ja Tonttilan Aino – kymmenen uutta yritystä KOKOMAssa koronasta huolimatta. Saatavilla: https://blogit.lab.fi/labfocus/valkokettu-tilkkunen-ja-tonttilan-aino-kymmenen-uutta-yritysta-kokomassa-koronasta-huolimatta/

Ahola, M., Handelberg, J., Hartikainen, A., Hirard, T., Ikäheimonen, T., Karppelin, A., Kuukkanen, T., Oikarinen, T., Peltonen, K. ja Rajala, S. 2020. KOKOMA yrittäjyysvalmiuksia maahanmuuttajille suomeksi. Opettajan opas. Julkaistaan syksyllä 2020. LUT Scientific and Expertise Publications – Oppimateriaalit – Lecture Notes 21. ISSN-L 2243-3392. ISSN 2243-3392. ISBN 978-952-335-562-0. Saatavilla: https://lutpub.lut.fi/handle/10024/161718

Ikäheimonen, T., Oikarinen, T., Martikainen, S-J., Peltonen, K., Ahola, M. & Hartikainen, A. 2020. KOKOMA – koulutusmallin arviointi. LUT Scientific and Expertise Publications, raportit ja selvitykset – reports, nro 101. LUT University, 2020. Saatavilla: https://lutpub.lut.fi/handle/10024/162340

Hartikainen, A. 2020. Laadukasta etätyötä ja verkkokoulutusta. Saatavilla: https://blogit.lab.fi/labfocus/laadukasta-etatyota-ja-verkkokoulutusta/

Hirard, T. 2020. Syksyn webinaarissa julkaistaan selkokielistä opiskelumateriaalia yrittäjyydestä

Hartikainen, A. & Ahola, M. 2020 Developing highly educated immigrant’s entrepreneurial skills – result of twho education pilots. INTED-seminar. 14th annual International Technology, Education and Development Conference Valencia, 2nd, 3rd and 4th of March, 2020. ISSN: 2340-1079. IATED Digital Library.

Hartikainen, A. 2020 Kun opettajat päivittyvät verkko-ohjaajiksi, on vuorovaikutus tärkeämpää kuin koskaan

Hartikainen, A. 2019 Yrittäjyysvalmiuksien ja suomen kielen vahvistamista verkkokurssilla Hartikainen, A., Ahola, M. & Haikala, R. 2019 Guidance and forming communities online: highly educated immigrants in language-aware entrepreneurship education. Artikkeli teoksessa: LAMK Well-being and Regenerative Growth Annual Review 2019, The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 55, 68-77 

Ahola, M., Haikala, R. & Zafar, A. 2019. Opiskelemaan pääsy ja työllistyminen haastavat korkeakouluopiskelijat

Haikala, R. 2019. Making Finland attractive

Haikala, R. & Hartikainen, A. 2019. Entrepreneurship Networks in Finland

Hartikainen, A. 2019 Kotoutuminen on koko Suomen yhteistyötä

Haikala, R. 2019. Immigrants and Entrepreneurs or Immigrant Entrepreneurs?

Hartikainen, A. 2019.  Avoin verkko-opiskelu kuuluu kaikille

Zafar, A. and Ahola, M. 2019. LAB: Boosting Startup and SME Ecosystems in the South Karelia and Päijät-Häme Regions

Ahola, M. & Lahtio, H. 2019. Koulutusyhteistyöllä paremmat yrittäjyysvalmiudet korkeakoulutetuille maahanmuuttajille.

Hartikainen, A. 2019. Opiskelu, ohjaus ja vuorovaikutus verkossa.

Kotoa kotiin

Eerola, M. & Kangassalo, T. 2021.  Maahanmuuttajanaisten korona-ajan kohtaamisia Teamsissa ja puistoissa. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/maahanmuuttajanaisten-korona-ajan-kohtaamisia-teamsissa-ja-puistoissa/

Eerola, M. & Nikkinen, J. 2021.  Luonto mukana Kotoa kotiin -hankkeen maahanmuuttajanaisten kotoutumisessa. LAB Focus. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/luonto-mukana-kotoa-kotiin-hankkeen-maahanmuuttajanaisten-kotoutumisessa/

Kröneck, M. 2021. Unelmointi ja vertaistuki kotoutumisen ja mielen hyvinvoinnin tukemisessa. LAB Pro. [Viitattu ja pvm]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/unelmointi-ja-vertaistuki-kotoutumisen-ja-mielen-hyvinvoinnin-tukemisessa/ (CC0)

Sosiaali- ja kuntatalous. 2021. Tukea, osallisuutta, iloa ja voimaa maahanmuuttajanaisille. Artikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 2/2021. Saatavissa: https://yritma.fi/sosiaali-ja-kuntatalous/tukea-osallisuutta-iloa-ja-voimaa-maahanmuuttajanaisille/

Eerola, M. 2021. Päijät-Hämeessä edistetään naisten kotoutumista: ”Äidin ja naisen kotoutuminen vaikuttaa positiivisesti koko perheeseen”. LAB-Focus. Saatavissa: https://lab.fi/fi/uutiset/paijat-hameessa-edistetaan-naisten-kotoutumista-aidin-ja-naisen-kotoutuminen-vaikuttaa

Kangassalo, T. & Kröneck, M. 2021. Kulttuuri ja kieli tutuksi toiminnan kautta. Saatavissa: https://dila.fi/kulttuuri-ja-kieli-tutuksi-toiminnan-kautta/

Eerola, M. & Pirttikoski, V. 2020. Osallisuutta ja hyvinvointia vahvistava toiminta kotoutumisen tukena. LAB Pro. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/osallisuutta-ja-hyvinvointia-vahvistava-toiminta-kotoutumisen-tukena/

Liski, E. & Rauss, L. 2020. Kotoa kotiin -hanke tuo tukea syrjäytymisvaarassa oleville. Saatavissa: https://www.salpaus.fi/2020/11/25/kotoa-kotiin-hanke-tuo-tukea-syrjaytymisvaarassa-oleville/

Nasra, A., Keskitalo, T., Koval, L. % Lappalainen, S. 2020. Kotoa kotiin -hankkeeseen osallistuvien naisten hyvinvointia tukemassa. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/kotoa-kotiin-hankkeeseen-osallistuvien-naisten-hyvinvointia-tukemassa/

Atkinson, A.-L. & Eerola, M.  2020. Kotoa kotiin – peer activities to support immigrant women’s integration. Anita Hartikainen & Kati Peltonen (eds.). LAB Health Annual Review 2020, The Publication Series of LAB University of Applied Sciences, part 5, 97-109. Lahti. Retrieved: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-333-5

Pirttikoski, V. 2019. Ryhmämentorointi – vuorovaikutuksellinen tapa saada osaaminen esiin 

Atkinson,  A.-L. & Lampinen, M. 2020. Lukutaitoa tai ei, WhatsAppissa kohdataan!

Nasra A, Keskitalo T & Koval L. 2020. Kotoa kotiin -hankkeeseen osallistuvien naisten hyvinvointia tukemassa.

Ossi2 – Osaajat töihin

Ahola, M. 2019.  Ossi 2 -hanke edistämässä maahanmuuttajien työllistymistä Päijät-Hämeessä 1/2018-1/2020

Valo-Vuorela, M. 2019. Kulttuuritietoisuutta keittiöihin – Ossi2-hanke ja Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Rainio, M. ja Kalkela, K. 201. Harjoittelun keskeytyminen – tukea nursing-opiskelijan suomen kielen kehittymiseen

Ahola, M., Valo-Vuorela, M. ja Kalkela, K. 2019. Apuvälineitä monikulttuuristuvaan opetukseen ja ohjaukseen -OSSI2-hankkeen koulutussarja syksyllä 2019

Ahola, M., Olkkonen, T. & Pusa, M.-L. 2019. Solutions through cooperation – Support available to companies for recruiting immigrants. Artikkeli teoksessa: LAMK Well-being and Regenerative Growth Annual Review 2019, The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 55, 112-123. 

Bottacci, E. 2019. The Finnish labour market: internationalisation and future challenges : The role of local universities of applied sciences in improving foreign students’ employability in small and medium-sized companies of Päijät-Häme and Kanta-Häme 

Lappalainen, S. 2019 Kulttuurisen monimuotoisuuden huomioiminen perehdytyksessä terveysalalla

Lampinen M. 2019. Oppilaitoksen ja työelämän rajapinnalla – yhteistyötä ja asennetta. Esitys Lahden tiedepäivässä 2019.

Ahola, M. ja Pusa, M.-L. 2019 Työelämän tutkimuspäivät, Työelämän tutkimuspäivä 7.11.2019

Tufail, B. 2019. Employment Opportunities of International Students: Case (LAMK)

Ahola, M. & Valo-Vuorela, M. 2019. Learning from neighbours – A seminar on The Path of the Newly Arrived Citizen

Valo-Vuorela, Marjaana. 2019. Kansainvälisistä opiskelijoista työvoimaa lahtelaisiin yrityksiin — avaimina suomen kieli ja suomalaisen työelämän tunteminen

Lappalainen, S. & Valo-Vuorela, M. 2019. Kulttuurinen monimuotoisuus – haaste terveydenhuollolle

Ahola, M. & Olkkonen, T. 2019. Oppilaitoksen ja työelämän rajapinnalla – yhteistyötä ja asennetta

Törmänen, K. 2019. Maahanmuuttajataustaisista työntekijöistä kasvua rakennusalalle – ”Asenteesta kymppi plus”

Lappalainen, S. 2019. Suomen kielen kielituki kansainvälisille sairaanhoitajaopiskelijoille harjoittelussa

Lappalainen, S. 2019. Monimuotoisuus on rikkaus, vaikka se arjessa haastaa

Mutanen, A. ym. 2018. Hyöty. Turun ammattikorkeakoululun tutkimuksia 48. Tässä kirjassa on artikkeli vaikuttavuusarvioinnista (mm. Väänänen ja Kiijärvi-Pihkala kirjoittamassa), siinä kerrotaan Ossi-hankkeesta. Vaikuttavuusinvestointimalli hyvinvoinnin ja elinvoiumaisuuden edistämisessä

Kiijärvi-Pihkala, M., Lampinen, M. & Pusa, M-L. 2018.  Tuetusti töihin  Artikkeli hyvinvointi ja uudistava kasvu- painoalan kokoomajulkaisussa.

Kiijärvi-Pihkala M. & Pusa, M-L. 2018. Kasvatustieteen päivät 2018. Abstrakti

Donchenko, A.  2018 A RUSSIAN STUDENT AS AN EMPLOYEE IN FINLAND: RECRUITMENT CHALLENGES Ossi 2 Project

Uusi-Uitto, Jade. 2018. MONIMUOTOISUUSVALMIUDET MAAHANMUUTTAJIA TYÖLLISTÄVÄSSÄ ORGANISAATIOSSA Case: Holmet Oy

Valmentavasta valmiiksi

Marjomäki, J. & Karttunen, M. 2019. Yhteinen valintakoe mittaa kielitaitoa monipuolisesti. Artikkeli teoksessa: Korkeakouluvaliuksia maahanmuuttajille – hyvät käytänteetn ja suositukset valmentavaan koulutukseen. Stenberg H., Hirard T., Autero M., Korpela E. (Eds.)., (2019). Korkeakouluvalmiuksia maahanmuuttajille – hyvät käytänteet ja suositukset valmentavaan koulutukseen. In: Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja. Metropolia Ammattikorkeakoulu. 

Valo-Vuorela, M. ym. 2019. Integroitu opetus tehostaa kielen oppimista. Artikkeli teoksessa: Korkeakouluvaliuksia maahanmuuttajille – hyvät käytänteetn ja suositukset valmentavaan koulutukseen. Stenberg H., Hirard T., Autero M., Korpela E. (Eds.)., (2019). Korkeakouluvalmiuksia maahanmuuttajille – hyvät käytänteet ja suositukset valmentavaan koulutukseen. In: Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja. Metropolia Ammattikorkeakoulu.