Osaamisen tunnistamisen opas

Osaamisen tunnistaminen on keskeinen toimenpide jokaisen maahanmuuttajan työllistymispolulla. Se vaatii kuitenkin erityisiä tietoja ja taitoja niin opiskelijalta kuin osaamisen tunnistajaltakin. Tähän osioon on Ossi2-Osaajat töihin -hankkeessa on koottu neuvoja ja vinkkejä osaamisen tunnistamisprosessin helpottamiseksi.

Osaamisen tunnistamiseen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa velvoittavat lainsäädäntö ja suositukset.

Osaamista voi kertyä arkioppimisen tai muodollisen koulutuksen kautta –  kummallakin tavalla hankittua osaamista tulee tunnistaa ja tunnustaa.  Osaamisen tunnistaminen tärkeä osa opintojen henkilökohtaistamista ja opiskelijan tukemista.

Osaamisen tunnistamisen prosessissa opiskelija on aktiivinen toimija.  Oman aktiivisuuden lisäksi osaamisen tunnistaminen edellyttää opiskelijalta myös taitoja.

Maahanmuuttajan osaamisen tunnistamisessa ja arvioinnissa on tärkeä pohtia miten maahanmuuttaja ymmärtää oman osaamisensa. Kulttuuri- ja kielikohtaiset erot osaamisen ilmaisemiseen saattavat olla isoja.

Osaamisen tunnistaminen on prosessi, jossa oppilaitoksella / korkeakoululla, opiskelijalla ja opettajalla on omat tehtävänsä.

Maahanmuuttajalla on usein monenlaista osaamista, joka on hankittu jo kotimaassa tai Suomessa asumisen aikana. Osaamisesta voi olla hankala kertoa esimerkiksi työ- tai opiskelupaikkahaastattelussa tai opintojen alkukeskusteluissa vieraalla kielellä. Tulostettu portfolio helpottaa opiskelijaa kertomaan osaamisestaan. Lisäksi se auttaa haastattelijaa saamaan nopeasti ja helposti kokonaiskuvan opiskelijan osaamisesta.

Osaamisen tunnistamisessa ja näyttämisessä voi käyttää monia eri menetelmiä. Tähän työkalupakkiin on koottu muutamia.

Tietoa osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta helpolla suomen kielellä.