Osaamisen tunnistamisen opas

Osaamisen tunnistaminen on keskeinen toimenpide jokaisen maahanmuuttajan työllistymispolulla. Se vaatii kuitenkin erityisiä tietoja ja taitoja niin opiskelijalta kuin osaamisen tunnistajaltakin. Tähän osioon on Ossi2-Osaajat töihin -hankkeessa on koottu neuvoja ja vinkkejä osaamisen tunnistamisprosessin helpottamiseksi.

Osaamisen tunnistamisen lainsäädäntö ja suositukset
Osaamisen tunnistamiseen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa velvoittavat lainsäädäntö ja suositukset.

Osaamisen tunnistamisen kriteereitä ja kipupisteitä

Osaamista voi kertyä arkioppimisen tai muodollisen koulutuksen kautta –  kummallakin tavalla hankittua osaamista tulee tunnistaa ja tunnustaa.  Osaamisen tunnistaminen tärkeä osa opintojen henkilökohtaistamista ja opiskelijan tukemista.

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet osaamisen tunnistamisessa

Osaamisen tunnistamisen prosessissa opiskelija on aktiivinen toimija.  Oman aktiivisuuden lisäksi osaamisen tunnistaminen edellyttää opiskelijalta myös taitoja.

Opettajan rooli ja tehtävät osaamisen tunnistamisessa

Maahanmuuttajan osaamisen tunnistamisessa ja arvioinnissa on tärkeä pohtia miten maahanmuuttaja ymmärtää oman osaamisensa. Kulttuuri- ja kielikohtaiset erot osaamisen ilmaisemiseen saattavat olla isoja.

Osaamisen tunnistamisen prosessi

Osaamisen tunnistaminen on prosessi, jossa oppilaitoksella / korkeakoululla, opiskelijalla ja opettajalla on omat tehtävänsä.

Tunnistetun osaamisen dokumentointi – portfoliomalli opiskelijoille

Maahanmuuttajalla on usein monenlaista osaamista, joka on hankittu jo kotimaassa tai Suomessa asumisen aikana. Osaamisesta voi olla hankala kertoa esimerkiksi työ- tai opiskelupaikkahaastattelussa tai opintojen alkukeskusteluissa vieraalla kielellä. Tulostettu portfolio helpottaa opiskelijaa kertomaan osaamisestaan. Lisäksi se auttaa haastattelijaa saamaan nopeasti ja helposti kokonaiskuvan opiskelijan osaamisesta.

Osaamisen tunnistamisen menetelmiä – työkalupakki opettajille

Osaamisen tunnistamisessa ja näyttämisessä voi käyttää monia eri menetelmiä. Tähän työkalupakkiin on koottu muutamia.

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen opas selkokielellä

Tietoa osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta helpolla suomen kielellä.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen selkokielellä

MITÄ ON OSAAMINEN?  

Sinä olet oppinut erilaisia asioita omassa kotimaassa tai jossain toisessa maassa. Sinä opit koulussa, kotona, työssä ja vapaa-aikana. Oppimista ei tapahdu vain koulussa, vaan monessa eri paikassa.  
Voit osata asian esimerkiksi harrastuksen ansiosta.  
Sinulla ei aina ole todistusta osaamisesta.  
Siksi sinä keskustelet sinun osaamisesta yhdessä esimerkiksi opettajan kanssa. Sinulla voi olla kokemusta esimerkiksi ruuanlaitosta,  
sukulaisen tai ystävän hoitamisesta, rakentamisesta tai auton korjaamisesta.   

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN tarkoittaa, että sinä selvität yhdessä esimerkiksi opettajan kanssa, mitä sinä jo osaat.  
Sinun täytyy tietää, millaista tutkintoa olet opiskelemassa Suomessa.  
Kun tiedät, mitä sinun tutkintoon kuuluu ja mitkä ovat opetussuunnitelman tavoitteet, pystyt kertomaan, mitkä asiat sinä jo osaat.  

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN tarkoittaa, että oppilaitos arvioi ja päättää,  
että sinun ei tarvitse opiskella uudestaan asiaa, jonka sinä jo osaat.  
Sinä saat opintopisteet tai osaamispisteet suoraan sinun tutkintoon. Oppilaitos tutkii opetussuunnitelman ja tavoitteet ja päättää osaamisen tunnustamisesta. Sinun täytyy hakea osaamisen tunnustamista oppilaitokselta. Tutustu oppilaitoksen ohjeisiin!  

MIKSI OSAAMISTA TUNNISTETAAN JA TUNNUSTETAAN? 
Laki ja suositukset määräävät, että osaamista täytyy tunnistaa.  
Jos osaat jonkin asian jo, sinun ei tarvitse tehdä opiskella sitä uudestaan.  
Sinun opiskelumotivaatio voi olla parempi ja opiskeluaika lyhyempi.  
Pääset nopeammin työelämään. 

MITEN OSAAMISTA TUNNISTETAAN? 

  1. Todistukset ja muut asiakirjat (esimerkiksi hygieniapassi). 
  1. Haastattelut ja keskustelut (esimerkiksi opettajan kanssa). Voit käyttää kuvia ja videoita oman osaamisen kertomisessa, jos et osaa kertoa suomeksi, mitä olet tehnyt. 
  1. Näyttökokeet ja tentit. 
  1. Oppimispäiväkirja, oppimistehtävä, portfolio, projektityö, esitelmä tai essee. 
  1. Opettaja arvioi sinun työskentelyä koulussa. 
  1. Työnantaja arvioi sinun työskentelyä työpaikalla ja antaa todistuksen.  
Osaamisen tunnistamisen kaavion tekstit selkokielellä

TEE OMA PORTFOLIO