Osaamisen tunnistamisen opas

Tälle sivulle kootaan materiaalia osaamisen tunnistamisesta.

Sivun ja materiaalien työstäminen on vielä kesken.

 

Osaamisen tunnistamisen lainsäädäntö ja suositukset

Osaamisen tunnistamiseen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa velvoittavat lainsäädäntö ja suositukset

Osaamisen tunnistamisen kriteereitä ja kipupisteitä

Osaamista voi kertyä arkioppimisen tai muodollisen koulutuksen kautta –  kummallakin tavalla hankittua osaamista tulee tunnistaa ja tunnustaa.  Osaamisen tunnistaminen tärkeä osa opintojen henkilökohtaistamista ja opiskelijan tukemista.

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet osaamisen tunnistamisessa

Osaamisen tunnistamisen prosessissa opiskelija on aktiivinen toimija. Oman aktiivisuuden lisäksi osaamisen tunnistaminen edellyttää opiskelijalta myös taitoja.

Opettajan rooli ja tehtävät osaamisen tunnistamisessa

Maahanmuuttajan osaamisen tunnistamisessa ja arvioinnissa on tärkeä pohtia miten maahanmuuttaja ymmärtää oman osaamisensa. Kulttuuri- ja kielikohtaiset erot osaamisen ilmaisemiseen saattavat olla isoja.

Osaamisen tunnistamisen prosessi

Osaamisen tunnistaminen on prosessi, jossa oppilaitoksella / korkeakoululla, opiskelijalla ja opettajalla on omat tehtävänsä

Tunnistetun osaamisen dokumentointi – portfoliomalli opiskelijoille

Tähän insertti

Osaamisen tunnistamisen menetelmiä – työkalupakki opettajille

Osaamisen tunnistamisessa ja näyttämisessä voi käyttää monia eri menetelmiä. Tähän työkalupakkiin on koottu muutamia