Osaamisen tunnistamisen opas

Osaamisen tunnistamiseen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa velvoittavat lainsäädäntö ja suositukset

Osaamisen tunnistamisen kriteereitä ja kipupisteitä

Osaamista voi kertyä arkioppimisen tai muodollisen koulutuksen kautta –  kummallakin tavalla hankittua osaamista tulee tunnistaa ja tunnustaa.  Osaamisen tunnistaminen tärkeä osa opintojen henkilökohtaistamista ja opiskelijan tukemista.

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet osaamisen tunnistamisessa

Osaamisen tunnistamisen prosessissa opiskelija on aktiivinen toimija. Oman aktiivisuuden lisäksi osaamisen tunnistaminen edellyttää opiskelijalta myös taitoja.

Opettajan rooli ja tehtävät osaamisen tunnistamisessa

Maahanmuuttajan osaamisen tunnistamisessa ja arvioinnissa on tärkeä pohtia miten maahanmuuttaja ymmärtää oman osaamisensa. Kulttuuri- ja kielikohtaiset erot osaamisen ilmaisemiseen saattavat olla isoja.

Osaamisen tunnistamisen prosessi

Osaamisen tunnistaminen on prosessi, jossa oppilaitoksella / korkeakoululla, opiskelijalla ja opettajalla on omat tehtävänsä

Tunnistetun osaamisen dokumentointi – portfoliomalli opiskelijoille

Maahanmuuttajalla on usein monenlaista osaamista, joka on hankittu jo kotimaassa tai Suomessa asumisen aikana. Osaamisesta voi olla hankala kertoa esimerkiksi työ- tai opiskelupaikkahaastattelussa tai opintojen alkukeskusteluissa vieraalla kielellä. Tulostettu portfolio helpottaa opiskelijaa kertomaan osaamisestaan. Lisäksi se auttaa haastattelijaa saamaan nopeasti ja helposti kokonaiskuvan opiskelijan osaamisesta.

Osaamisen tunnistamisen menetelmiä – työkalupakki opettajille

Osaamisen tunnistamisessa ja näyttämisessä voi käyttää monia eri menetelmiä. Tähän työkalupakkiin on koottu muutamia