Osaamisen tunnistamisen opas

Tähän on tulossa materiaalia osaamisen tunnistamisesta.