Videot ja podcastit

Podcastit

Osa 1

Ossi 2 - hankkeen ensimmäisessä Podcastissa kuullaan, miten 7 opiskelijaa yhdestätoista työllistyi rakennusalan 3 kuukauden koulutuksen aikana. Koulutus toteutettiin Koulutuskeskus Salpauksessa keväällä 2019. Kouluttajat Vesa Rantanen ja Evelina Liski kertovat kokemuksiaan ja jakavat arvokkaita vinkkejä.

Miten Nopea polku rakennusalan töihin maahanmuuttajille onnistui

Ideoita perehdytyksen tueksi

Videoita siirretään oikealle julkaisualustalle. Lopulliset videot näkyvät täällä syksyn 2019 aikana. Niihin lisätään myös tekstitykset.

Millaisia kokemuksia Lehtiojan palvelukeskuksessa on maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden rekrytoinnista ja perehdytyksestä?

Millaisia kokemuksia JALMARISSA eli Salpausselän kuntoutussairaalassa on maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden rekrytoinnista ja perehdytyksestä?

Yritystarinoita

Millaisia kokemuksia Kemppi Oy:llä on maahanmuuttajataustaisista työntekijöistä?

Millaisia kokemuksia Lehtiojan palvelutalossa on maahanmuuttajataustaisista työntekijöistä?

Millaisia kokemuksia Holmet Oy:llä on maahanmuuttajataustaisista työntekijöistä?

Millaisia kokemuksia Hämeenmaalla on maahanmuuttajataustaisista työntekijöistä?

Millaisia kokemuksia Vilvek Oy:llä on maahanmuuttajataustaisista työntekijöistä?

Millaisia kokemuksia Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymällä on maahanmuuttajataustaisista työntekijöistä?

Millaisia kokemuksia Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:llä on maahanmuuttajataustaisista työntekijöistä?

Millaisia kokemuksia Louhintaurakointi Juha Tähkänen Oy:llä on maahanmuuttajataustaisista työntekijöistä?

Tarinoita maahanmuuttajien poluilta