Työuramentorointi

Aktorille

Haluaisitko itsellesi työuramentorin?

Onko sinulla tarve kehittyä ammatillisesti ja edetä työurallasi?

Haluatko keskustella työhön ja työelämään liittyvistä kysymyksistä?

Jos vastasit kyllä, osallistuminen mentorointiin voisi olla sinua varten!

Työuramentoroinnissa kokenut ammattilainen (mentori) tukee vähemmän kokenutta henkilöä (aktoria) etenemään urapolullaan. Mentorointi voi auttaa aktoria kasvamaan ammatillisesti sekä kehittämään osaamistaan. Mentorointi perustuu mentorin ja aktorin väliselle luottamukselliselle vuorovaikutussuhteelle. Mentoroinnin tavoitteet pohjautuvat aktorin toiveille ja tarpeille, mutta myös mentori voi kasvattaa omaa osaamistaan prosessin aikana.

Mitä työuramentoroinnissa voidaan tehdä?

Mitä sinä aktorina voit saada?

Mitä mentorointiprosessiin osallistuminen edellyttää sinulta?

Millainen on hyvä mentorointisuhde?

Aloitusvaihe

Ennen mentorointia sinun on hyvä pohtia, mitä työhön liittyviä tavoitteita sinulla on ja mistä asioista haluat keskustella mentorin kanssa. 

Mentorointiprosessi alkaa sillä, että mentori ja aktori tutustuvat toisiinsa. Toiseen tutustuminen auttaa ymmärtämään toisen näkökulmaa ja rakentamaan suhteen, joka perustuu luottamukseen. Ensimmäisessä tapaamisessa aktori ja mentori sopivat myös mentoroinnin tavoitteet, keston ja pelisäännöt. Vinkkejä aloitusvaiheen tapaamisiin löydät Työuramentoroinnin materiaaleista.

Työskentelyvaihe

Tapaamisissa keskustellaan ja työskennellään yhdessä mentoroinnin tavoitteiden edistämiseksi. Mentori ja aktori voivat yhdessä päättää kuinka usein he tapaavat ja mitä tapaamisissa tehdään. Ennen tapaamisia on hyvä sopia etukäteen, mikä on seuraavan tapaamisen aihe ja tarvitseeko tapaamiseen valmistautua jotenkin. Työuramentoroinnin materiaaleista löydät esimerkkejä aktiviteeteista joita tapaamisissa voidaan tehdä.

Lopetusvaihe

Mentorointiprosessi on hyvä lopettaa yhdessä pohtimalla mitä opittiin ja saavutettiinko yhdessä asetetut tavoitteet. Lisäksi on hyvä pohtia, olisiko jotain kannattanut tehdä toisin. Palautetta on myös hyvä antaa puolin ja toisin, mutta se on muistettava tehdä kunnioittavasti ja rakentavasti.

Mistä voit löytää mentorin?

Voit etsiä itsellesi mentorin esimerkiksi opettajan tai työuravalmentajan avulla. Työuramentoroinnin materiaali on vapaasti hyödynnettävissä.

Myös moni organisaatio järjestää mentorointiohjelmia eri ryhmille. Alla on lista esimerkkejä organisaatioista, jotka järjestävät mentorointia Suomessa. Lisää ohjelmia kannattaa etsiä internetistä. Myös moni ammattiliitto ja ammattijärjestö järjestää mentorointia jäsenilleen.

Väestöliitto: https://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/womento/

Suomen Mentorit: https://suomenmentorit.fi/

Auroras: https://auroras.fi/auroras/aktoriksi/

Luckan Integration: https://integration.luckan.fi/mentoring-networking/

Suomen yrittäjien mentorointipankki: https://www.mentorisi.fi/

Suomalaiset yliopistot, esim.

Usein kysytyt kysymykset:

   1. Kuinka paljon aikaa mentorointiin kuluu?

Mentorointiin käytettävä aika riippuu mentoroinnin pituudesta ja tapaamisten tiheydestä. Sopiva kesto mentorointiprosessille on noin puoli vuotta. Yleensä mentorointia on kuukausittain muutama tunti, mutta ajankäytöstä kannattaa sopia ennen mentorointisuhteen aloittamista. Aikaa voi kulua myös varsinaisten tapaamisten ulkopuolella muun muassa viestittelyyn, tiedon etsimiseen ja tapaamisiin valmistautumiseen. 

   2. Voinko saada tukea mentorointiprosessiin?

Jos olet osallistunut aktorina jonkin organisaation järjestämään mentorointiohjelmaan, saat heiltä tukea mentorointiprosessiin. Täältä Osaamisenpaikka-sivustolta löydät myös paljon hyödyllistä tietoa ja tukimateriaalia mentoroinnista. Näihin kannattaa tutustua sekä ennen mentorointia että sen aikana.

   3. Mitä jos yhteistyö aktorin kanssa ei toimikaan?

Mentorin kanssa kannattaa keskustella avoimesti kaikesta mentorointiin liittyvästä alusta lähtien. Jos yhteistyö ei jostain syystä suju, on hyvä ottaa asia puheeksi. Jos keskustelusta huolimatta yhteistyö ei toimi, voi mentorointisuhteen lopettaa kesken. Jos olet lähtenyt aktoriksi jonkin tahon järjestämään mentorointiohjelmaan, ota myös yhteyttä järjestäjään.

   4. Voinko saada työpaikan mentorilta?

Lähtökohtaisesti et voi. Mentorin tehtävä ei ole antaa tai löytää sinulle työpaikkaa tai harjoittelupaikkaa. Hyvä mentori voi kuitenkin auttaa sinua esimerkiksi niin, että hän auttaa sinua työnhaussa tai jakaa verkostojaan kanssasi. Tätä kautta mentorointi voi toivottavasti auttaa sinua työpaikan löytämisessä. 

   5. Millä kielellä mentorointia voi tehdä?

Mentorointia voi tehdä millä kielellä tahansa. Suomessa mentoroinnin kielenä toimii usein suomi, ruotsi tai englanti. Myös omaa äidinkieltä kannattaa hyödyntää tukikielenä. On tärkeää keskustella ennen mentorointisuhteen aloittamista siitä, millä kielellä mentorointi tapahtuu. Mentorin kanssa voi myös harjoitella käyttämään sitä kieltä, joka itselle on vielä heikompi.

MESH-hanke (ESR 2019–2021) on kehittänyt työuramentorointia.