Työharjoittelu ja kielenoppiminen

Tämän osion materiaalit on tuotettu Ossi2 – Osaajat töihin -hankkeessa ja ne on tarkoitettu opettajille, opiskelijoille tai työnantajille jaettaviksi.

Mitä täytyy ottaa huomioon tai osata kertoa työssäoppimisen eri vaiheissa? Millaisiin asioihin on hyvä valmistautua? (taitotaso A2.1 >)

Mitä opiskelijan pitää työpaikalla huomioida ja miten toimia eri tilanteissa. Lyhyt ohje oppijalle.

Mitä opettajan tulee muistaa kertoa ja huomioida, kun ohjeistaa maahanmuuttajataustaista oppijaa työssäoppimisjaksolle?

Millaisia asioita työnantajan tulee huomioida ja mistä muistaa kertoa, kun ohjaa maahanmuuttajataustaista työssäoppijaa. Lista työpaikkaohjaajalle annettavaksi.

Mitä mä sanon töissä? Perustason kieliharjoituksia työpaikalle -oppimateriaali on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille suomen kielen aktiiviseen harjoitteluun työpaikalla. Lisäksi opiskelija tutustuu suomalaiseen työelämään ja ammatteihin sekä oppii työelämäsanastoa ja puhekieltä. Harjoittelupäiväkirjana toimiva tehtäväpaketti rohkaisee opiskelijaa mm. havainnoimaan, ottamaan kontaktia ja kommunikoimaan suomalaisessa työyhteisössä. Tehtäväpaketti auttaa myös työpaikkaohjaajaa maahanmuuttajataustaisen harjoittelijan ohjaamisessa sekä kannustaa koko työyhteisöä ottamaan maahanmuuttajaharjoittelijan porukkaan mukaan.
Materiaalissa on kolme eritasoista tehtäväpakettia.