Materiaalia opetukseen

Suomen kielen itseopiskelumateriaalia kielitaidon eri taitotasoille monilta eri sivustoilta OSSI2-hankkeessa kerättynä.

Runsaasti sanastoharjoituksia, selkokielistettyjä ops-kuvauksia, osaamisen tunnistamisen materiaalia sekä videomateriaalia eri aloille. Materiaalia myös korttikoulutuksiin valmistautumiseen.

Monilta eri sivustoilta kerättyjä verkkotehtäviä kielen rakenteiden harjoitteluun eri taitotasoille.

Sanastokuvia aakkosista alkeisvaiheen opiskeluun. Kerätty AMAL – TOIVO. Tukea, osallisuutta, iloa ja voimaa maahanmuuttajanaisille -hankkeessa, joka toteutettiin Lahdessa  2018.  Kuvat: Papunet.

Materiaaliin on koottu kuvia tavallisimmista aihepiireistä (esim. ruoka, koti, vaatteet, paikat Lahdessa). Lopussa on kysymyksiä, joiden avulla teemoihin voidaan vielä palata. Sivuille kuvien viereen on jätetty tilaa oppijan omille merkinnöille. Tekstiä on vähän, jotta materiaali palvelisi myös lukutaidottomia oppijoita.

Ohjaatko korkeakouluopintoihin? Yritätkö selittää lyhyesti ja selkeästi, mitä hakijan on tehtävä yhteishaussa? OSKE-hankkeen Yhteishaku ammattikorkeakouluun tarjoaa vaiheittaista ohjausta selkeällä kielellä. Materiaali toimii monisteena, sitä voi täydentää omilla esimerkeillä.

Miten luetaan kurssikuvausta? Mitä merkityksiä on sanojen takana? Vastauksia löytyy OSKE-hankkeen ohjeesta Luetaan yhdessä kurssin ja koulutuksen kuvausta. Materiaalin esimerkkinä on tiedot LABin Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille -kurssista.

Suomessa koulutus on polku työelämään. Koulutusta hankitaan monella eri tavalla, erilaisia polkuja pitkin. Tässä oppaassa kerromme Suomen koulutusjärjestelmästä ja annamme vinkkejä erilaisista koulutuksista. Voit seurata sivun alareunassa olevaa opintopolkua, jonka avulla löydät helposti tiedot. Termien merkityksen voit tarkistaa oppaan sanastosta. Oppaan lopusta löydät teemaan liittyvää kielioppia, harjoituksia ja tietysti ratkaisut.