Materiaalia opetukseen

MONENLAISIA VERKKOHARJOITUKSIA

Suomen kielen itseopiskelumateriaalia kielitaidon eri taitotasoille monilta eri sivustoilta OSSI2-hankkeessa kerättynä.

MATERIAALIA AMMATILLISEN KIELEN OPISKELUUN

Runsaasti sanastoharjoituksia, selkokielistettyjä ops-kuvauksia, osaamisen tunnistamisen materiaalia sekä videomateriaalia eri aloille. Materiaalia myös korttikoulutuksiin valmistautumiseen.

HARJOITUKSIA KIELEN RAKENTEIDEN OPISKELUUN

Monilta eri sivustoilta kerättyjä verkkotehtäviä kielen rakenteiden harjoitteluun eri taitotasoille.

KUVAKORTTEJA ALKEISTASON (ABC) OPISKELUUN

Sanastokuvia aakkosista alkeisvaiheen opiskeluun. Kerätty AMAL – TOIVO. Tukea, osallisuutta, iloa ja voimaa maahanmuuttajanaisille -hankkeessa, joka toteutettiin Lahdessa  2018.  Kuvat: Papunet.

SANASTOKUVAMATERIAALIA ALKEISVAIHEESEEN (AMAL-HANKE)

Materiaaliin on koottu kuvia tavallisimmista aihepiireistä (esim. ruoka, koti, vaatteet, paikat Lahdessa). Lopussa on kysymyksiä, joiden avulla teemoihin voidaan vielä palata. Sivuille kuvien viereen on jätetty tilaa oppijan omille merkinnöille. Tekstiä on vähän, jotta materiaali palvelisi myös lukutaidottomia oppijoita.