Materiaalia opetukseen

Materiaalia ammatilliseen opetukseen 

Runsaasti sanastoharjoituksia, selkokielistettyjä ops-kuvauksia, osaamisen tunnistamisen materiaalia sekä videomateriaalia.

 

Verkkoharjoituksia suomen kielen opiskeluun

Suomen kielen itseopiskelumateriaalia kielitaidon eri taitotasoille.

 

Kuvakortteja alkeistason (ABC) opiskeluun

Sanastokuvia aakkosista alkeisvaiheen opiskeluun. Kerätty Amal-hankkeessa. Kuvat: Papunet.

 

Sanastokuvamateriaalia AMAL-hankkeesta

AMAL – TOIVO. Tukea, osallisuutta, iloa ja voimaa maahanmuuttajanaisille -hanke toteutettiin Lahdessa helmikuusta joulukuuhun 2018. Hankkeeseen kuului myös suomen kielen opetusta, jonka pohjalta tämä materiaali on syntynyt.

Materiaaliin on koottu kuvia tavallisimmista aihepiireistä (esim. ruoka, koti, vaatteet, paikat Lahdessa). Lopussa on kysymyksiä, joiden avulla teemoihin voidaan vielä palata. Sivuille kuvien viereen on jätetty tilaa oppijan omille merkinnöille. Tekstiä on vähän, jotta materiaali palvelisi myös lukutaidottomia oppijoita.