Työuramentorointi

Mentorille

Oletko kiinnostunut toimimaan työuramentorina?

Onko sinulla työkokemusta Suomesta?

Haluatko auttaa vähemmän kokenutta henkilöä työllistymään ja etenemään urapolulla? 

Onko sinulla hyvät sosiaaliset taidot?

Jos vastasit kyllä, voisit olla oikea henkilö mentoriksi!

Työuramentoroinnissa kokenut ammattilainen (mentori) tukee vähemmän kokenutta henkilöä (aktoria) etenemään urapolullaan. Mentorointi voi auttaa aktoria kasvamaan ammatillisesti sekä kehittämään osaamistaan. Mentorointi perustuu mentorin ja aktorin väliselle luottamukselliselle vuorovaikutussuhteelle. Mentoroinnin tavoitteet pohjautuvat aktorin toiveille ja tarpeille, mutta myös mentori voi kasvattaa omaa osaamistaan prosessin aikana.

Mitä työuramentoroinnissa voidaan tehdä?

Mitä sinä mentorina voit saada?

Mitä mentorina toimiminen edellyttää sinulta?

Millainen on hyvä mentorointisuhde?

Mentorointiprosessi

Aloitusvaihe

Ennen mentorointia sinun on hyvä pohtia, minkälaista osaamista sinulla on työelämästä, miten haluat kehittää osaamistasi mentoroinnin aikana ja millaisia olemassa olevia verkostoja sinulla on.

Mentorointiprosessi alkaa sillä, että mentori ja aktori tutustuvat toisiinsa. Toiseen tutustuminen auttaa ymmärtämään toisen näkökulmaa ja rakentamaan suhteen, joka perustuu luottamukseen. Ensimmäisessä tapaamisessa aktori ja mentori sopivat myös mentoroinnin tavoitteet, keston ja pelisäännöt. Vinkkejä aloitusvaiheen tapaamisiin löydät Työuramentoroinnin materiaaleista.

Työskentelyvaihe

Tapaamisissa keskustellaan ja työskennellään yhdessä mentoroinnin tavoitteiden edistämiseksi. Mentori ja aktori voivat yhdessä päättää kuinka usein he tapaavat ja mitä tapaamisissa tehdään. Ennen tapaamisia on hyvä sopia etukäteen, mikä on seuraavan tapaamisen aihe ja tarvitseeko tapaamiseen valmistautua jotenkin. Työuramentoroinnin materiaaleista löydät esimerkkejä aktiviteeteista joita tapaamisissa voidaan tehdä.

Lopetusvaihe

Mentorointiprosessi on hyvä lopettaa yhdessä pohtimalla mitä opittiin ja saavutettiinko yhdessä asetetut tavoitteet. Lisäksi on hyvä pohtia, olisiko jotain kannattanut tehdä toisin. Palautetta on myös hyvä antaa puolin ja toisin, mutta se on muistettava tehdä kunnioittavasti ja rakentavasti.

Miten lähden mukaan mentorointitoimintaan?

Voit etsiä itsellesi aktorin olemassa olevista verkostoistasi ja aloittaa työuramentorointiprosessin ilman järjestävää organisaatiota. Työuramentoroinnin materiaali on vapaasti hyödynnettävissä.

Lisäksi moni organisaatio järjestää mentorointiohjelmia eri ryhmille. Alla on lista esimerkkejä organisaatioista, jotka järjestävät mentorointia Suomessa. Lisää ohjelmia kannattaa etsiä internetistä. Myös moni ammattiliitto ja ammattijärjestö järjestää mentorointia jäsenilleen. 

Väestöliitto: https://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/womento/

Suomen Mentorit: https://suomenmentorit.fi/

Auroras: https://auroras.fi/auroras/aktoriksi/

Luckan Integration: https://integration.luckan.fi/mentoring-networking/

Suomen yrittäjien mentorointipankki: https://www.mentorisi.fi/

Suomalaiset yliopistot, esim.

Usein kysytyt kysymykset:

    1. Kuinka paljon aikaa mentorointiin kuluu?

Mentorointiin käytettävä aika riippuu mentoroinnin pituudesta ja tapaamisten tiheydestä. Sopiva kesto mentorointiprosessille on noin puoli vuotta. Yleensä mentorointia on kuukausittain muutama tunti, mutta ajankäytöstä kannattaa sopia ennen mentorointisuhteen aloittamista. Aikaa voi kulua myös varsinaisten tapaamisten ulkopuolella muun muassa viestittelyyn, tiedon etsimiseen ja tapaamisiin valmistautumiseen. 

   2. Mitä minun pitää osata? 

Mentorin on hyvä olla avoin uusille näkökulmille ja kiinnostunut oman osaamisen jakamisesta. Mentorin on hyvä tuntea suomalaisia työmarkkinoita. Usein mentorilla on oman työkokemuksen kautta paljon sellaista tietoa, joka on aktorille arvokasta.

   3. Voinko saada tukea mentorointiin?

Jos olet osallistunut mentorina jonkin organisaation järjestämään mentorointiohjelmaan, saat heiltä tukea mentorointiin. Täältä Osaamisenpaikka-sivustolta löydät myös paljon hyödyllistä tietoa ja tukimateriaalia mentoroinnista. Näihin kannattaa tutustua sekä ennen mentorointia että sen aikana.

   4. Mitä jos yhteistyö aktorin kanssa ei toimikaan?

Aktorin kanssa kannattaa keskustella avoimesti kaikesta mentorointiin liittyvästä alusta lähtien. Jos yhteistyö ei jostain syystä suju, on hyvä ottaa asia puheeksi. Jos keskustelusta huolimatta yhteistyö ei toimi, voi mentorointisuhteen lopettaa kesken. Jos olet lähtenyt mentoriksi jonkin tahon järjestämään mentorointiohjelmaan, ota myös yhteyttä järjestäjään.

    5. Pitääkö minun pystyä löytämään tai antamaan työpaikka aktorille?

Ei. Et ole vastuussa aktorin työ- tai harjoittelupaikan löytymisestä. Mentorin tehtävä on auttaa aktoria etenemään omalla polullaan, mutta vastuu työllistymisestä on aktorin omissa käsissä.

    6. Millä kielellä mentorointia voi tehdä?

Mentorointia voi tehdä millä kielellä tahansa. Suomessa mentoroinnin kielenä toimii usein suomi, ruotsi tai englanti. Myös omaa äidinkieltä kannattaa hyödyntää tukikielenä. On tärkeää keskustella ennen mentorointisuhteen aloittamista siitä, millä kielellä mentorointi tapahtuu. Aktorin kanssa voi myös harjoitella käyttämään sitä kieltä, joka hänelle on vielä heikompi.

 

MESH-hanke (ESR 2019–2021) on kehittänyt työuramentorointia.