Yhteystiedot

Ossi2 - Osaajat töihin

Marja Ahola
TKI-asiantuntija, projektipäällikkö
Lahden ammattikorkeakoulu
+358 44 708 5052
marja.ahola[at]lamk.fi

Tanja Olkkonen
Ohjaava opettaja, projektipäällikkö
Koulutuskeskus Salpaus
+358 44 708 1912
tanja.olkkonen[at]salpaus.fi

Valmentavasta valmiiksi

Johanna Marjomäki
Opettaja, projektipäällikkö
Lahden ammattikorkeakoulu
+358 44 708 1083
johanna.marjomaki[at]lamk.fi

AMAL - TOIVO

Evelina Liski
TKI-asiantuntija, projektipäällikkö
Lahden ammattikorkeakoulu / Koulutuskeskus Salpaus
evelina.liski[at]salpaus.fi

MESH – Verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien työllistymisen tukena

Marja Kiijärvi-Pihkala
TKI-asiantuntija, projektipäällikkö
Lahden ammattikorkeakoulu
+358 44 708 1830
marja.kiijarvi.pihkala[at]lamk.fi

Osaamisenpaikka.fi-sivusto  on rakennettu OSSI-hankkeessa. Tällä hetkellä sivuston ylläpidosta vastaa OSSI2-hanke (1.1.2018 – 31.1.2020).  Jos sinulla on materiaalia, joka sopii osaamisenpaikka.fi –sivustolle, ota yhteyttä OSSI2–hankkeen projektipäällikköön Marja Aholaan.