Yhteystiedot

Ossi2 - Osaajat töihin

Marja Kiijärvi-Pihkala
TKI-asiantuntija, projektipäällikkö
Lahden ammattikorkeakoulu
+358 44 708 1830
marja.kiijarvi-pihkala[at]lamk.fi

Maija-Leena Pusa
Ohjaava opettaja
Koulutuskeskus Salpaus
+358 50 403 6812
maija-leena.pusa[at]salpaus.fi

AMAL - TOIVO

Evelina Liski
TKI-asiantuntija, projektipäällikkö
Lahden ammattikorkeakoulu
+358 44 708 5052
 evelina.liski[at]lamk.fi

Valmentavasta valmiiksi

Johanna Marjomäki
Opettaja, projektipäällikkö
Lahden ammattikorkeakoulu
+358 44 708 1083
johanna.marjomaki[at]lamk.fi

Osaamisenpaikka.fi-sivusto  on rakennettu OSSI-hankkeessa. Tällä hetkellä sivuston ylläpidosta vastaa OSSI2-hanke (1.1.2018 – 31.1.2020).  Jos sinulla on materiaalia, joka sopii osaamisenpaikka.fi –sivustolle, ota yhteyttä OSSI2–hankkeen projektipäällikköön Marja Kiijärvi-Pihkalaan.