Rekrytointi töihin tai harjoitteluun

Baana-hankkeessa koottu opas työllistämisestä työnantajille. Tietoa mm. maahanmuuttajan oikeudesta työntekoon sekä keinoja monikulttuurisen työyhteisön rakentamiseen.

Käytännön neuvoja organisaatiolle siitä, miten ottaa huomioon monikulttuurisuus rekrytointiprosessissa.

Hankkeessa selvitettiin ja koottiin tietoa siitä miten PK-yritykset voivat hyödyntää ulkomaalaisia opiskelijoita.

Apuväline osaamisen tunnistamiseen ja työpaikkasanaston oppimiseen.