Menetelmiä ja toimintamalleja

Tähän osioon on kerätty hankkeissa pilotoituja pedagogisia menetelmiä ja erilaisia koulutusmalleja sekä niiden hyviä ja huonoja puolia uusia koulutuksia suunnittelevien vinkeiksi.

Toimintamalli sairaanhoitoalan suomen kielen opiskeluun opiskelijavetoisissa taitopajoissa. Toteutettu OSSI – Osaaminen esiin -projektissa Lahden ammattikorkeakoulussa syksyllä 2017.

Mallinnus koulutuspilotista Nopea polku rakennusalantöihin maahanmuuttajalle. Toteutettu Ossi2 – Osaajat töihin -hankkeessa Koulutuskeskus Salpauksen kanssa 2019.

Ossi2 – Osaajat töihin -hankkeessa pilotoitiin koulutusmalli, jossa opiskelijat olivat työpaikoilla työssäoppimassa tai työelämään tutustumassa 3 päivää viikossa ja kurssilla 2 päivää. Ohessa kuvaus koulutuspilotista ja 3+2-mallista. Tuloksena havaittiin, että ko. konsepti toimii sekä opiskelijoiden että työnantajien näkökulmasta, mutta suosituksena olisi ennemminkin 4+1-malli.

Opettajalle vinkkejä oman materiaalivaraston tuunaamiseen liittyen eli eri materiaalien kokoamisesta teemoittain itselleen, yksittäisille opiskelijoille tai ryhmäkohtaisesti digitaalisia alustoja hyödyntäen. (tekoihin.fi, tuotettu Vauhtia työllistymiseen -hankkeessa)