Menetelmiä ja toimintamalleja

Tähän osioon on kerätty hankkeissa pilotoituja pedagogisia menetelmiä ja erilaisia koulutusmalleja sekä niiden hyviä ja huonoja puolia uusia koulutuksia suunnittelevien vinkeiksi.

NURFINNSKILLS - TOIMINTAMALLI 

Toimintamalli sairaanhoitoalan suomen kielen opiskeluun opiskelijavetoisissa taitopajoissa. Toteutettu OSSI – Osaaminen esiin -projektissa Lahden ammattikorkeakoulussa syksyllä 2017.

KOHTI TYÖELÄMÄÄ - 3+2 malli työelämäjakson ja opiskelun yhdistämiseen

Ossi2 - Osaajat töihin -hankkeessa pilotoitiin koulutusmalli, jossa opiskelijat olivat työpaikoilla työssäoppimassa tai työelämään tutustumassa 3 päivää viikossa ja kurssilla 2 päivää. Ohessa kuvaus koulutuspilotista ja 3+2-mallista. Tuloksena havaittiin, että ko. konsepti toimii sekä opiskelijoiden että työnantajien näkökulmasta, mutta suosituksena olisi ennemminkin 4+1-malli.

TYÖHÖNVALMENNUKSEN MALLI - CASE RAKENNUSALA

Mallinnus koulutuspilotista Nopea polku rakennusalantöihin maahanmuuttajalle. Toteutettu Ossi2 - Osaajat töihin -hankkeessa Koulutuskeskus Salpauksen kanssa 2019.

TUUNAA OMA MATERIAALISI  - DIGIALUSTAT KÄYTTÖÖN

Opettajalle vinkkejä oman materiaalivaraston tuunaamiseen liittyen eli eri materiaalien kokoamisesta teemoittain itselleen, yksittäisille opiskelijoille tai ryhmäkohtaisesti digitaalisia alustoja hyödyntäen. (tekoihin.fi, tuotettu Vauhtia työllistymiseen -hankkeessa)