Menetelmiä ja toimintamalleja

NURFINNSKILLS - TOIMINTAMALLI 

Toimintamalli sairaanhoitoalan suomen kielen opiskeluun opiskelijavetoisissa taitopajoissa. Toteutettu OSSI – Osaaminen esiin -projektissa Lahden ammattikorkeakoulussa syksyllä 2017.

TYÖHÖNVALMENNUKSEN MALLI - CASE RAKENNUSALA

Mallinnus koulutuspilotista Nopea polku rakennusalantöihin maahanmuuttajalle. Toteutettu Ossi2 - Osaajat töihin -hankkeessa Koulutuskeskus Salpauksen kanssa 2019.

TUUNAA OMA MATERIAALISI  - DIGIALUSTAT KÄYTTÖÖN

Opettajalle vinkkejä oman materiaalivaraston tuunaamiseen liittyen eli eri materiaalien kokoamisesta teemoittain itselleen, yksittäisille opiskelijoille tai ryhmäkohtaisesti digitaalisia alustoja hyödyntäen. (tekoihin.fi)

5 VINKKIÄ - NÄIN OPIT UUDEN KIELEN (DIGINÄ)

Blogiteksti, jossa kerrotaan viidestä erilaisesta sähköisestä aputyökalusta kielten oppimisen välineenä.