Suomen koulutusjärjestelmä

Suomessa koulutus on polku työelämään. Koulutusta suoritetaan monella eri tavalla, erilaisia polkuja pitkin. Suomen koulutusjärjestelmään kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, toisen asteen koulutus ja korkeakoulutus. Kaikilla asteilla on myös aikuiskoulutusta.

Suomen koulutusjärjestelmä maahanmuuttajien silmin kertoo Suomen koulutusjärjestelmästä selkeällä kielellä ja antaa vinkkejä erilaisista koulutuksista. Jokaiselta koulutusasteelta löytyy opetusta sekä lapsille että aikuisille.

Sanasto, jossa käsitellaan koulutukseen ja opetukseen liittyvät termit, on lisätty materiaalin loppuun. Sanaston jälkeen on vähän kielioppia, sitten on tehtävät. Tehtävien avulla voit tarkistaa ymmärtämistä sekä harjoitella sanastoa. Tehtäville on vastaukset ratkaisut-kappaleessa.

Kuva 1. Suomen koulutusjärjestelmä. (Suomen koulutusjärjestelmä maahanmuuttajien silmin, 2021, s. 5)

Lue lisää

Lue lisää oppivelvollisuudesta Opetus- ja kulttuuriministeriön sivulta.

Selkokielinen julkaisu Opas koulutuksesta ja työelämästä monikulttuurisille nuorille tukee koulutus- ja uravalintaa kuudella eri kielillä.

Hae opiskelemaan – Koskaan ei ole liian myöhäistä!