Perehdytys ja ohjaus

Kaksi kuvallista mallia siihen, miten perehdytys onnistuu. Mallit ja niiden vinkit on kerätty Ossi2-Osaajat töihin -hankkeen aikana työnantajien ja maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden kokemuksiin perustuen.

Tulostettavissa tai ladattavissa oleva pdf, johon on kerätty 15 vinkkiä siihen, mitä tulee huomioida, kun ohjattavan äidinkieli ei ole suomi ja miten ammatillisen kielen kehitystä voi tukea työpaikalla. Tuotettu Ossi2 – Osaajat töihin -hankkeessa.

Liite yrityksen perehdytysoppaaseen, tukea työpaikkaohjaajalle. Laadittu Ossi2 – Osaajat töihin -hankkeessa.

Ossi2 – Osaajat töihin -hankkeessa järjestettyjen ko. koulutusten koulutusmateriaali.

Oppaasta löytyy tietoa maahanmuuttajan työhön perehdyttämisen erityiskysymyksistä ja kielitietoisen ohjauksen ohjeita. Tuotettu Ossi – Osaaminen esiin -hankkeessa.

Työterveyslaitos on listannut maahanmuuttajan erityistarpeita perehdytyksessä.

Työterveyslaitoksen NuMaT-hanke

Työterveyslaitoksen  tuottamia oppaita voidaan hyödyntää ohjatessa maahanmuuttajaa toimimaan suomalaisessa työelämässä.

Maahanmuuttajan ja ohjaajan erilainen taustakulttuuri voi vaikuttaa ohjaukseen.

Monikulttuurinen ohjaustyö: Sauli Puukarin (Jyväskylän yliopisto) luento Euroguidancen järjestämässä Monikulttuurisen ohjauksen neliapila -koulutuksessa 24.11.2017

Paljon työelämään liittyviä sanoja ja niiden selitykset. Lisäksi 10 vinkkiä selkokielen puhumiseen.