Kulttuurinen monimuotoisuus työpaikalla

Työterveyslaitoksen sivuilla löytyy tietoa mm. monikulttuurisuuteen liittyvästä johtamisesta, perehdytyksestä, kielitaidosta ja  resurssimittari monikulttuurisille työpaikoille.

Työturvallisuuskeskuksen oppaan tarkoituksena on tukea työpaikkoja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisessä  –  myös kulttuurisen monimuotoisuuden osalta.

Julkaisussa kerrotaan viiden eri organisaation sosiaali- ja terveyshuollon kehittämishankkeesta luoda toimivia käytäntöjä kulttuurien välisen työn arkeen.

Opas kertoo työpaikkaosaamisen kehittämisen mallista monikulttuuriselle työpaikalle – siitä löytyy esim. malli lomakkeesta hyödynnettäväksi osaamisen kehittämisen keskustelussa.

Helsingin seudun kauppakamarin toteuttama opas tarjoaa välineitä mm. viestinnän ja tiimityöskentelyn harjoitteluun ja tukea  työyhteisöjen valmiuksiin kohdata erilaisuutta.

OPH:n tuottamalla sivustolla on tarjolla monipuolista materiaalia siitä, miten voidaan madaltaa yritysten kynnystä ottaa kv-osaajia työssäoppijoiksi tai harjoittelijoiksi tai myös pysyvimpiin työsuhteisiin.

Hämeen ammattikorkeakoulun hankkeessa Esteettä eteenpäin tuotettu julkaisu kertoo maahanmuuttajien osaamisen arvioinnista haku- ja valintavaiheessa.

Vinkkejä maahanmuuttajataustaisen henkilön kielelliseen tukemiseen työpaikalla.

Lyhyt kuvaus tavoista, joilla voi tukea maahanmuuttajataustaista ja suomea toisena kielenään puhuvaa työpaikalla. Listaus on laadittu Ossi2 – Osaajat töihin -hankkeessa.