Työpaikalla tapahtuvan kielenoppimisen tukeminen

Mitä mä sanon töissä? Kieliharjoituksia työpaikalle -oppimateriaali on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille suomen kielen aktiiviseen harjoitteluun työpaikalla. Lisäksi opiskelija tutustuu suomalaiseen työelämään ja ammatteihin sekä oppii työelämäsanastoa ja puhekieltä. Harjoittelupäiväkirjana toimiva tehtäväpaketti rohkaisee opiskelijaa mm. havainnoimaan, ottamaan kontaktia ja kommunikoimaan suomalaisessa työyhteisössä. Tehtäväpaketti auttaa myös työpaikkaohjaajaa maahanmuuttajataustaisen harjoittelijan ohjaamisessa sekä kannustaa koko työyhteisöä ottamaan maahanmuuttajaharjoittelijan porukkaan mukaan.

Tehtäväpaketti toimii parhaiten A5-kokoisena vihkona, jota on helppo ottaa mukaan työpaikalle. Tehtävävihkoja on kahdelle eri tasolle – kotokoulutuksen hitaalle moduulille 2 (lyhyt ja pitempi versio) sekä hitaalle moduulille 3. Lisäksi on eri aloille soveltuva lisämateriaali, josta on mahdollisuus räätälöidä kullekin alalle tai työpaikalle sopivia tehtäväpaketteja. Vaikka tehtäväpaketti on tarkoitettu ensisijaisesti maahanmuuttajien kotokoulutuksen työssäoppimisjaksolle, sitä voi käyttää myös muulloinkin esim. työkokeilussa.

Materiaalit: