Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet osaamisen tunnistamisessa

Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnistamista omasta oppilaitoksestaan talon käytänteiden mukaisesti. Tärkeää on, että opiskelija itse aloittaa prosessin ja mielellään heti opintojen alkuvaiheessa. Käytännössä prosessi etenee seuraavasti:

Opiskelija

Opiskelijalle myönnetään hyväksiluku ainoastaan silloin, kun kyseessä on samantasoinen ja -sisältöinen suoritus toisesta oppilaitoksesta. Muissa tapauksissa osaaminen osoitetaan yleensä näytön avulla. Näytön suunnittelee opintojaksosta vastaava opettaja yhdessä opiskelijan kanssa, eli opiskelija voi omalla aktiivisuudellaan vaikuttaa näytön tapaan. Esimerkkejä näytön tavoista löydät tästä: Osaamisen tunnistamisen menetelmiä

Oman osaamisen tunnistaminen edellyttää opiskelijalta monia taitoja:
Osaamisen tunnistamista kannattaa hakea, koska AHOT-menettelyn kautta

Lähteet

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakouluissa. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä. 2007:4.  Opetusministeriö – Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto [viitattu 1.12.2018]. Saatavissa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79932/tr04.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Osaamisen tunnistaminen – työkirja ammattikorkeakouluille. 2009. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu [viitattu 12.11.2018]. Saatavissa: http://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/Kuvat-ja-liitteet/Palvelut/Julkaisut/tyokirjaweb.pdf

Pusa, M.-L. 2017. Maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen. Luento 29.3.2017