Osaamisen tunnistamisen prosessi

Osaamisen tunnistamisen prosessissa oppilaitoksella/ammattikorkeakoululla, opiskelijalla ja opettajalla on omat tehtävänsä.