Hyvän CV:n tekeminen

CV eli ansioluettelo on tärkeä osa työnhakua.  Yksin se ei riitä, vaan se on aina hakemuksen parina. CV:stä työnantaja näkee, millainen koulutus ja kokemus hakijalla on  eli vastaako hakijan osaaminen sitä, mitä he etsivät. Ansioluettelo kertoo luettelomaisesti (kuin lista), tiiviisti ja selkeästi osaamisestasi, työkokemuksestasi, kielitaidostasi, it-valmiuksistasi, luottamustoimistasi, harrastuksistasi ja suosittelijoistasi.  On tärkeää, että CV on selkeä ja looginen. CV voi olla paperilla, se voi olla video tai jokin muu visuaalinen esitys, kuten esim. prezi.

Muistilista CV:n tekijälle

Tutustu myös:

Esimerkkejä Prezi-CV:stä saat googlaamalla ”prezi cv”

Harjoittele hakemuksen tekemistä: