Malva-hanke kiittää!

MALVA (Maahanmuuttajat valmentaen työelämään) -hanke kiittää kaikkia osallistujia, yhteistyökumppaneita, hengessa mukana olleita ja toimijoita eri vaiheissa <3

TULOKSET MELKEIN MINUUTISSA:

MALVAN KIRJA
https://osaamisenpaikka.fi/
Verkkovalmennus työpaikkaohjaajille
Artikkeleja, julkaisuja, podcasteja (Scrollaa Malva)

Hankkeessa edistettiin ensisijaisesti alle 30-vuotiaiden ja yli 54-vuotiaiden maahanmuuttajataustaisten työllistymistä ja työelämävalmiuksien kehittymistä Päijät-Hämeen ja Uudenmaan alueella. 

Hankkeessa etsittiin keinoja tuoda maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osaamista paremmin esiin ja keinoja vähentää työllistymisen esteitä. 

Hankkeessa toimittiin työpaikkaohjaajien tukena ja autettiin kehittämään yrityksiin kieli- ja kulttuuritietoista, voimavaralähtöistä työpaikkaohjausta sekä siihen soveltuvia mobiileja tuki- ja ohjauskäytänteitä.

TOTEUTUSAIKA 1.3.2020 – 28.2.2022 

TOTEUTTAJAT
Koulutuskeskus Salpaus (hallinnoija)
LAB-ammattikorkeakoulu ja
Haaga-Helia ammatillinen
opettajakorkeakoulu

RAHOITUS ESR 2014-2022